”Angrepp med fordon ett av de scenarier vi tittar på”

2017-03-23 14:29
Höj- och sänkbara pollare som ska förhindra obehöriga fordon att nå riksdagshuset. Foto: Johan Kristensson

Pollarna som ska skydda riksdagshuset från angrepp med fordon sattes upp för ungefär tre år sedan.

Onsdagens attack i London har hittills skördat fyra liv och 29 personer vårdas på sjukhus, enligt Svd. En man mejade ner fotgängare med hjälp av ett fordon på Westminster bridge. Efter att ha kraschat in i ett järnstaket nära parlamentet fortsatte gärningsmannen till fots och högg en obeväpnad polis, som avled av sina skador. Polisen beskriver händelsen som en terrorattack.

Niklas Åström, riksdagsförvaltningens säkerhetschef, konstaterar att det finns likheter mellan hur miljön kring det brittiska respektive svenska parlamentet är utformat. En likhet som delas med många andra länder.

– Det vanligaste är att parlament ligger centralt i publika områden, så visst finns det likheter, säger han.

Läs mer:

Läs mer: Experter: Så stoppas terrorism

Vad har riksdagens för skalskydd i dag?

– Säkerhetsarbetet är prioriterat och vi arbetar kontinuerligt med att ha så bra skydd som möjligt. Angrepp med fordon är ett av de scenarier vi tittar på. Men exakt hur våra arrangemang ser ut vill jag inte gå in på, säger han.

På Vasabron och flera andra platser runt riksdagshuset finns sedan ungefär tre år höj- och sänkbara pollare samt andra ”fordonsbegränsande åtgärder”.

– Det finns andra sätt att skydda sig än pollare. Det kan vara byggnadstekniska åtgärder och utformning av marken. Det är en balans mellan säkerhet och att kunna hantera nödvändig fordonstrafik.

Föranleder händelserna i London några extra åtgärder från er sida?

– Det vill jag inte kommentera. Vi har jobbat systematiskt med säkerhetsfrågorna sedan flera år och kommer att fortsätta att göra det. Vi följer händelser i omvärlden som gör att vi eventuellt kan behöva öka takten. Men generellt har säkerhetsarbetet en strategisk inriktning där vi tittar på 20 års sikt, säger han.

 

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!

Johan Kristensson

Debatt

Läs mer