Viktiga eltunneln genom Stockholm blir försenad efter vattenläckage

2021-10-08 15:10  

Den nya elförbindelsen genom Stockholm, som ska ge invånarna 550 MW mer effekt, blir nära två år försenad. Blir förseningen ännu längre står Stockholms elförsörjning inför en ”jätteutmaning”, enligt regionnätägaren Ellevio.

Texten har uppdaterats med korrekt siffra för elförbindelsens överföringskapacitet.

Tunnelborrmaskinen, som kallas Elektra, befinner sig just nu ungefär 80 meter under Danderyds sjukhus. Hittills har den avverkat 2,7 av de 13,4 kilometerna tunnel som ska drivas mellan Danderyd och Hammarby Sjöstad.

Projektet är etapp två i den nya elförbindelsen City Link, som ska binda samman norra och södra Stockholmsområdet. Syftet är att skapa redundans och minska risken för strömavbrott genom att el kan matas från flera olika håll.

I etapp två, som formellt heter projekt Anneberg-Skanstull, ska 400-kilovoltskablarna läggas i tunnel. Stamnätsägaren Svenska kraftnät har valt att bygga tunneln med hjälp av tunnelborrmaskinen från Herrenknecht.

Maskinen startade från Danderyd i januari 2020. Men arbetet stötte tidigt på problem.

Tunnelborrmaskinen Elektra. Foto: Tobias Ohls

Först råkade tunnelborrmaskinen ut för ett haveri och fick vänta i en månad på reservdelar. Sedan blev flera av borroperatörerna smittade av covid-19 och sattes i karantän.

Framdrivningen gick också långsammare än väntat för att berget visade sig läcka in för mycket vatten. Elektra kom bara 1 400 meter innan det tog stopp på grund av vattenläckaget.

Företaget Besab anlitades för att eftertäta tunneln genom att injektera ett tätningsmedel av polyuretan. Under tiden stod Elektra stilla i fyra månader i början av 2021.

”Vi försöker injektera nattetid”

I maj kom tunnelborrmaskinen igång igen. Men framdrivningen fortsatte att gå långsammare än planerat. Nu bedömer Svenska kraftnät att projektet kommer att bli ungefär 1,5 år försenat. I stället för att elförbindelsen tas i drift 2027 ser det ut att bli först till årsskiftet 2028/2029.

– Huvudskälen till förseningen är vattenläckaget och bergets hårdhet. Om vi per vecka inte kan göra så lång sträcka som vi hade tänkt oss för att det ibland är hårt berg och mycket tätning får det omfattande konsekvenser på den långa sträckan som är kvar, säger Ulrika Hamberg, Svenska kraftnäts projektledare för Anneberg-Skanstull.

Tunnelborrmaskinen Elektra. Foto: Tobias Ohls

Projektet har beräknats kosta cirka tre miljarder kronor. Förseningen kommer att innebära att kostnaden stiger, men Ulrika Hamberg kan ännu inte säga med hur mycket.

Tillsammans med entreprenören, ett företag samägt av Implenia och Hochtief, försöker Svenska kraftnät nu hitta sätt att öka farten på arbetet med att driva borrmaskinen och täta läckorna.

– Vi har finslipat logistiken för injekteringen. När vi injekterar måste vi stoppa tunnelborrmaskinen, men det arbetet bullar mindre än tunnelborrmaskinen. Så vi försöker driva tunnelborrmaskinen på dagtid och injekterar nattetid, säger Ulrika Hamberg.

”En av de viktigaste förstärkningarna av elsystemet”

Sedan tidigare kontrolleras att projektet håller sig inom gränserna för buller i miljödomen genom mätningar vid markytan. Men nu görs mätningarna tätare så att projektledningen kan försäkra sig om att inga borrmöjligheter går till spillo.

– Det är naturligtvis jättetråkigt att behöva meddela en försening. Men tunnelbygge är alltid en utmaning. Vi jobbar i ett material som vi lär känna allt bättre på vägen, säger Ulrika Hamberg.

Ulrika Hamberg. Foto: Svenska kraftnät

Behovet av el ökar i Stockholm, bland annat på grund av inflyttning, bostadsbyggande och elektrifiering. Stora infrastrukturprojekt är på gång som kräver el, till exempel tunnelbaneutbyggnaden, motorvägsbygget Förbifart Stockholm, ombyggnaden av Henriksdals reningsverk samt elektrifiering av hamnarna.

– Både vi och Vattenfall har bett om högre effektuttag från stamnätet men Svenska kraftnät har inte kunnat bevilja det. Vi avvaktar just den stora effekthöjningen via Anneberg. Det är en av de viktigaste förstärkningarna av elsystemet i Stockholm, säger Henrik Bergström, samhällspolitisk chef på Ellevio, den största elnätägaren i Stockholmsområdet.

Han oroas av förseningen och befarar att den kan bli längre än 1,5 år. Om projektet drar ut ännu mer på tiden tror han att det i värsta fall kan leda till att elkunder inte kan anslutas till regionnätet och klimatomställningen inte kan göras i den takt som önskas.

– Då står vi inför en jätteutmaning, säger han.

”Det behöver gå fortare”

De nästkommande två åren bedömer Ellevio dock att tunnelförseningen inte kommer att drabba några elkunder, förutsatt att vintern blir relativt mild och att elkunderna ansluter sig till regionnätet enligt tidtabellen.

Men osäkerheten gör att Henrik Bergström efterfrågar att Svenska kraftnät undersöker alternativa åtgärder för att möta det ökade elbehovet i Stockholm.

– Svenska kraftnät jobbar redan med flexibilitet men det behöver gå fortare. De måste ha en mer aktiv roll för att främja lokal elproduktion och skapa morötter för att kunder ska dra ner elanvändningen när elsystemet är som mest ansträngt, säger han.

Tunnelprojektet Anneberg-Skanstull

Sträcka: 13,4 km.

Klar: Årsskiftet 2028/2029.

Syfte: Ny elförbindelse mellan Danderyd och Hammarby Sjöstad.

Elteknik: Växelström, 400-kilovoltskablar i tunnel.

Överföringskapacitet: 550 MW.

Kostnad: Från början beräknad till cirka tre miljarder kronor.

Tunnelns diameter: Fem meter.

Tunnelns maxdjup från markytan: Cirka 100 meter.

Tunnelborrmaskin: Elektra, tillverkad av Herrenknecht.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt