Vad innebär den finska rekordbensinen för det svenska bränslet?

2022-02-07 06:00  

Finska Neste har lyckats ta fram en bensin med 75 procent förnybart innehåll – mer än dubbelt så högt som svenska myndigheter och organisationer ansett möjligt. Hur påverkar det reduktionsplikten för bensin framöver? 

Bensin bedöms tekniskt sett kunna blandas in med maximalt 30 procent biobensin. Det har varit Energimyndighetens utgångspunkt när reduktionsplikten utformats. Men hur har då Neste lyckats ta fram en bensin med 75 procent förnybar råvara? 

Reduktionsplikten har hamnat i den politiska hetluften sedan bränslepriserna rusat i höjden. Styrmedlet innebär att gradvis ökad andel förnybara drivmedel måste blandas in, vilket har lett till ett dyrare bränsle (även om ett ökande råoljepris också spelar in just nu).

Läs mer: Reduktionsplikten i politisk skottlinje – nu ses den över 

Reduktionsplikten ska öka

Reduktionskravet är just nu 30,5 procent för diesel och 7,8 procent för bensin. Till 2030 ska det enligt den nuvarande inriktningen öka till 66 respektive 28 procent. Procentandelen anger hur mycket bränslets klimatpåverkan ska minska jämfört med helt fossilt bränsle.  

Men hur kommer det sig att reduktionskravet för bensin är så mycket lägre än det är för dieseln? Den främsta anledningen, som bland annat framgår av denna promemoria, är att Energimyndigheten inte anser det möjligt att blanda in mer än 25 volymprocent så kallad biobensin i det färdiga bränslet för att fortsatt uppfylla bränslestandarden (i detta fall EN228). Senare har myndigheten reviderat andelen till 30 procent.  

En annan anledning är att biobensin i dagsläget ännu bara finns i små volymer. Den som säljs är vanligen så kallad bionafta, som har för lågt oktantal för att kunna blandas in i högre andel.

Läs mer: Lite kortare räckvidd när andelen förnybart i dieseln ökar 

Varför just 30 procent?

Hur har Energimyndigheten kommit fram till andelen 30 volymprocent? Ett svar finns i rapporten Drivmedel 2019. Där framgår det av en fotnot att uppgiften kommer från branschorganisationen Svenska Petroleum- och biodrivmedelsinstitutet (nuvarande Drivkraft Sverige).  

Samtidigt meddelade OKQ8 i höstas att de på prov börjar att sälja en bensin från finska Neste med hela 75 procent förnybart innehåll. Den minskar utsläppen med 65 procent jämfört med fossil bensin och är godkänd för alla bilar som klarar av den nya E10-bensinen.  

– Det är en bensin enligt vanlig svensk standard, skillnaden är att den till väldigt stor del är tillverkad av förnybara råvaror, sa Erik Stenströmer Moglia, drivmedelchef på OKQ8, till TT.

 

Läs mer: Energiministern om höga dieselpriset: ”En viktig signal”

Drivkraft Sverige står fast

Försäljningen genomfördes visserligen bara som ett test på fem utvalda svenska mackar. Men hur kommer det sig att Neste har lyckats ta fram en bensin med mer än dubbelt så högt förnybart innehåll som branschorganisationen Drivkraft Sverige anser är tekniskt möjligt i nuläget?

Ebba Tamm.'Foto: SPBI

– Den bensin med hög inblandning som OKQ8 sålde i höstas var på begränsade stationer och under en begränsad tid och får väl betecknas som testvolymer, skriver Ebba Tamm, produkt- och miljöchef på Drivkraft Sverige, i ett mejl till Ny Teknik. 

Hon påpekar att biobensin med högre oktantal producerats vid en polsk demonstrationsanläggning sedan cirka tio år – men att bolaget Eko-Benz hittills inte har tagit beslutet om att skala upp till full storlek. 

Hon står därför fast vid att 30 procent är maximal inblandning i nuläget. 

– Om jag skall ändra mig så behöver jag veta mer om tekniken och hur stor produktion som det kan finnas samt också hur kvaliteten på den nya biobensinen ser ut. Innan jag har det så är det Neste som har nyckelinformationen i denna fråga, skriver Ebba Tamm.

Läs mer: Nya biobensinen säljs som E10 i Sverige – ger lägre utsläpp

Neste är hemlighetsfulla

Neste är dock hemlighetsfulla gällande sin nya biobensin.  

 – Vi vill inte säga mer specifikt vad den innehåller. Vår innovation handlar om hur man blandar ihop komponenterna för att uppnå specifikationen, säger Carl Nyberg, ansvarig för hållbara vägtransporter på Neste, till Ny Teknik.

Carl Nyberg, chef för hållbara vägtransporter på Neste. Foto: Neste

Vad är det ni har lyckats lösa som Drivkraft Sverige inte menar är möjligt i dagsläget? 

– Det är en bra fråga. Drivkraft Sverige tittar på de lösningar som finns tillgängliga idag. Men det pågår mycket forskning och utveckling inom denna sektor. Vi har lyckats skapa en bensin av 75 procent förnybara råvaror som är uppbyggd av olika komponenter, säger han. 

Är det framför allt ett högre oktantal ni har lyckats lösa? 

– Det är en helhet. EN228 ställer ett antal krav på vilka egenskaper bensinen ska ha. Oktantalet är en viktig del, men det är många andra specifikationer också, säger han.

Läs mer: Så ska Preem tillverka bensin av sågspån

Ingen palmolja eller PFAD

Han vill inte heller säga något om de ingående råvarorna, men påpekar att palmolja eller PFAD (en restström vid tillverkning av ätbar palmolja) inte har någon roll i nuläget. 

– Vår inriktning hittills har vart avfall och restprodukter. Det handlar om den typen av råvaror, säger han. 

Carl Nyberg poängterar att testerna har gått bra. Utöver att sälja den på mackar har de utfört prover i det egna motorlabbet samt tillsammans med Aurobay, Volvo Cars och Geelys gemensamma bolag för utveckling av förbränningsmotorer. 

Kommer ni att kommersialisera produkten? 

– Det har vi inte bestämt. Vi tittar på det för tillfället. Vi måste bedöma det utifrån informationen vi har – hur mycket tilläggsarbete det krävs för den ska vara kommersiellt gångbar. 

Skulle det var svårt att skala upp produktionen? 

– Det är en central fråga. Vi är redan världens största producent av förnybar diesel. Ska vi producera något måste det vara skalbart så att vi kan nå signifikanta volymer. Men många aspekter spelar in: efterfrågan, råvarutillgänglighet och produktionsteknik bland annat.

Läs mer: Hoppet står till biobensin – som knappt finns än

Energimyndigheten: Vi ska titta närmre

En översyn av reduktionsplikten för åren 2024–2030 har just påbörjats av Energimyndigheten. En av frågorna som ska utredas är förhållandet mellan reduktionskraven för diesel respektive bensin.

Sara Sundberg, enhetschef för drivmedel och hållbara bränslen på Energimyndigheten.  Foto: Adam af Ekenstam 

Påverkar det er bedömning av reduktionsnivån att Neste har lyckats ta fram en bensin med så hög andel förnybart innehåll som 75 procent? 

– Vi ska titta på hur man når klimatmålet på ett kostnadseffektivt vis. Sen är frågan vad som är tekniskt möjligt och vad som är reglerat i form av standardisering. Det är något vi ska titta närmre på fram till den 15 december då vårt underlag ska lämnas över till regeringen. Detta var kanske inte direkt svar på din fråga men är så långt jag kan komma här och nu, säger Sara Sundberg, enhetschef för drivmedel och hållbara bränslen på Energimyndigheten, till Ny Teknik. 

Bensin – en komplicerad petroleumprodukt 

Till skillnad från diesel, som i princip är ett petroleumdestillat med några tillsatser, består bensin av en rad petroleumkomponenter, till exempel paraffiner, aromater och olefiner, som sätts ihop till en färdig produkt. 

Den svenska standardbensinen innehåller sedan i fjol upp till 10 volymprocent etanol, vilket är maximal inblandning enligt gällande bränslestandard. Innan dess var det upp till 5 procent etanol.

Johan Kristensson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt