Utredning: Så många av platserna i P-hus ska ha laddpunkt

2020-05-20 09:27  
Minimikraven införs den 25 maj. Foto: TT

En ny lag ställer krav på att nya parkeringar ska förberedas för elbilsladdning. Men redan nu utreds om kravet ska utökas – rejält.

Vad skulle konsekvenserna bli om kraven på laddinfrastruktur för nya parkeringsplatser skärptes ytterligare? Det uppdraget ska nu Boverket utreda åt regeringen.

Om något av de nu föreslagna kraven införs skulle det innebära att Sverige går längre än vad minimikraven i det bakomliggande EU-direktivet egentligen kräver, så kallad "gold plating".

Läs mer: Regeringen vill skärpa kraven på miljöbilar

Minimikraven införs den 25 maj men med en övergångsperiod till den 10 mars 2021. Det innebär att det är först efter det datumet som de nya kraven behöver tillämpas för den som söker bygglov.

Detta gäller från den 25 maj:

1. För bostadshus med fler än tio p-platser gäller vid ny- och ombyggnad att varje plats ska utrustas med ledningsinfrastruktur, det vill säga tomrör eller liknande

2. För andra uppvärmda byggnader med fler än tio p-platser (till exempel kommersiella lokaler) gäller vid ny- och ombyggnad att det ska det finnas minst en laddpunkt och att en femtedel av platserna ska ha tomrör.

Från och med den 1 januari 2025 omfattas även befintliga uppvärmda byggnader som inte är bostäder (till exempel kommersiella lokaler) och som har fler än tio p-platser. Minst en laddpunkt ska då finnas på parkeringen.

Värt att påpeka är att begreppet ombyggnad i princip betyder totalrenovering.

Dessa skärpningar ska nu utredas:

Boverket ska nu utreda vilka konsekvenser en skärpning av minimikraven skulle innebära. Den nya föreslagna kravnivån ser ut så här:

1. För bostadshus med fler än fem p-platser gäller vid ny- och ombyggnad att laddpunkt ska installeras på minst en femtedel av platserna.

2. För andra byggnader (till exempel kommersiella lokaler) med fler än fem p-platser gäller vid ny- och ombyggnad att alla platser ska ha tomrör eller liknande och att en femtedel av platserna ska ha laddpunkt. Dessutom ska även ouppvärmda byggnader omfattas, till exempel parkeringshus.

Boverket ska även ta hänsyn till om p-platserna är tänkta att användas under kortare eller längre tid.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 september i år. Utredningen görs eftersom flera remissinstanser har påpekat att Sverige med sina klimatmålsättningar inom transportsektorn borde göra mer för att säkra utbyggnad av laddinfrastruktur än vad EU-direktivets minimikrav kräver.

Johan Kristensson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt