Utbildningsministern: ”It-system kan göra rektorns liv till ett helvete”

2020-11-13 14:13  

SKR får i uppdrag att stötta skolorna med kompetens inom it-säkerhet, upphandling och införande av nya digitala verktyg. ”Det har saknats statligt stöd för huvudmännen”, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Vad har hänt?

  • Regeringen och Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tecknat ett avtal om att hjälpa skolväsendet med digitalisering.
  • SKR ska ge skolornas huvudmän råd och stöd kring bland annat upphandling av it-system, it-säkerhet och e-legitimation.
  • Projektet varar till och med 2022 och har en total budget på 12,5 miljoner kronor.

Vad säger utbildningsministern?

– SKR ska stödja huvudmännen med sådant som att skaffa e-legitimationer och se till att de har smarta digitala system. Det gäller att huvudmännen klarar av att sköta, upphandla och använda de här tjänsterna på ett bra sätt. Med de många integritetskänsliga uppgifter som finns i en skola måste det också finnas en hög it-säkerhet, säger Anna Ekström (S) till Ny Teknik.

Det är jättestora frågor, men det är ingen jättestor påse pengar. 12,5 miljoner under 2,5 år. Vad räcker de till?

– De räcker till det som är SKR:s uppgift. Det är fortfarande huvudmännen, kommunerna och friskolorna, som har det fulla ansvaret för sin verksamhet. Det SKR ska göra är att ge råd och stöd och hjälpa till med kompetensutveckling.

En av orsakerna till initiativet är att de nationella proven ska börja genomföras digitalt från 2023. Innan dess måste nya it-system vara på plats och alla skolor ha ett system för hantering av e-legitimationer.

Läs mer: Så slår du på kryptering i Zoom

Det handlar bland annat om att stötta skolväsendet med att skaffa e-legitimation, har skolornas huvudmän verkligen inte den kompetensen i dag?

–  Det har de alldeles säkert, men det har mycket att göra med att vi förbereder införandet av digitala nationella prov och det är nog så att det finns en och annan liten kommun som inte kommit så långt. Det skulle tyvärr inte förvåna mig. Men också i de små och självklara delarna kan det finnas behov av stöd, säger Anna Ekström.

Var befinner sig den svenska skolan i digitaliseringsprocessen i dag tycker du?

–  Jämfört med andra länder ligger den svenska skolan inte efter, men jämfört med det övriga svenska samhället är min bedömning att skolan har en bra bit kvar när det gäller digitaliseringens möjligheter. Men jag vill betona att en sak pandemin lärt oss är att en digitalt närvarande lärare kan fungera väldigt bra, men i längden behöver de flesta elever också undervisning som inte är digital.

Läs mer: Mötesmissarna som kan underminera ledarskapet

Coronapandemin har skyndat på digitaliseringen

Hur upplever du att skolväsendet har klarat av pandemin hittills?

– Jag är otroligt imponerad. Det har faktiskt gått bättre än man kunnat förvänta sig att gå över till digital undervisning i så stor utsträckning och så rasande snabbt som det skedde i våras.

Samtidigt har en stor digital klyfta mellan skolor visat sig, där vissa klarat omställningen medan andra hamnat på efterkälken. Vad gör ni från regeringen i dag för att kunna överbrygga den klyftan?

– Vi har tyvärr en ganska orättvis skola och de orättvisorna har ökat under pandemin. Både Skolverket och Skolinspektionen har gjort uppföljningar och lyft fram den bristande likvärdigheten och att den förstärkts. De har lyft hur svårt det varit att nå elever med större behov av stöd. De har förlorat på att inte ha lika bra uppkoppling, verktyg och stöd hemifrån. Att se till att vi kan klara de skillnaderna är något vi måste jobba mycket med framöver.

Under pandemins gång har regeringen beslutat om ökat stöd till läxläsning, och tillfälligt infört möjligheten till extraundervisning på helger och lov. Förhoppningen är att åtgärderna ska kunna hjälpa de elever som haft svårt att klara distansundervisningen.

Samtidigt visar betygsunderlagen från nionde klass och sista året på gymnasiet att snittbetygen under vårterminen inte var lägre än förra året.

– Hittills har vi inte sett att stora grupper elever förlorats på grund av pandemin, men det är något vi måste följa upp väldigt noga, säger Anna Ekström.

Läs mer: 5 tips: Så sticker du ut i en virtuell miljö

It i skolan kan hjälpa eller stjälpa

Förutom stödet från SKR har Skolverket tidigare i år utsetts till sektoransvarig myndighet för digitaliseringen av skolan.

–  Ett it-system sett ur en rektors ögon kan underlätta något oerhört. Ett smart och välfungerande it-system kan ge en ögonblicksbild av hur elevhälsan fungerar, hur många elever som är frånvarande och det uppstår otrygghet i skolan. Men ett it-system kan också göra livet till ett helvete för en rektor när det inte fungerar och inte är användarvänligt, säger Anna Ekström.

Det andra scenariot du målar upp, med ett it-system som gör livet till ett helvete, det är en ganska vanlig berättelse man hör från skolan. Samtidigt är det dyra, långa och krångliga processer att byta ut it-system, hur ska skolan lyckas göra den omställningen?

– Under lång tid har skolans huvudmän lämnats helt ensamma. Det har inte funnits statligt stöd utan varit upp till huvudmännen själva att köpa eller bygga de it-system de vill ha. Nu ska vi se till att framöver få lite bättre ordning och reda på det området. Skolverket med sitt sektorsansvar och ett stöd från SKR med kompetensutveckling är bra vägar framåt. Men ansvaret ligger faktiskt hos de olika huvudmännen.

Simon Campanello

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt