Uniper söker pengar för ny kärnreaktor: ”Stänger inga dörrar”

2021-02-15 12:42  

Den tyska energijätten Uniper gör gemensam sak med det svenska reaktorbolaget Blykalla och KTH. De söker 125 miljoner kronor för att utveckla en ny mini-reaktor.

De tre aktörerna söker pengarna för att ta det andra steget av tre i utvecklingen och kommersialiseringen av en ny typ av reaktorer i Sverige under 2030-talet.

Blykalla har under många år arbetat med en blykyld reaktor som räknas in i genren ett SMR, små och modulära reaktorer.

Tanken med SMR:er är att reaktorerna ska serietillverkas i fabrik för att sedan monteras på plats. Genom att göra reaktorerna små och modulära kan flera stycken kopplas ihop och bilda en anläggning där storleken anpassas efter behovet.

”Kan börja uppföra en icke-nukleär prototyp”

Förhoppningen är att SMR:er ska gå fortare att bygga och bli billigare än dagens stora kärnkraftsanläggningar.

– Vi ser en tydlig roll för kärnkraften i framtidens energisystem, och vi satsar därför på att utveckla framtidens kärnkraft i samarbete med företaget Blykalla som har patent på design och material för en liten modulär reaktor med blykylning och passiv säkerhet, säger Johan Svenningsson, vd på Uniper Sverige, i ett pressmeddelande.

Samarbetet mellan Uniper, Blykalla och KTH utformas som ett så kallat joint venture och är öppet för andra aktörer inom industri och akademi.

– Den teknik vi utvecklat i Blykalla är nu så mogen att vi tillsammans med Uniper kan börja uppföra en icke-nukleär prototyp för att i ett senare steg möjliggöra en kommersialisering av en ny reaktor, säger professor Janne Wallenius, grundare av Blykalla, i pressmeddelandet.

”Viktigt att vi inte stänger några dörrar”

Ansökan bygger vidare på projektet Sunrise som Stiftelsen för strategisk forskning redan har stöttat med 50 miljoner kronor för att utveckla design, materialteknik och säkerhetsanalys för en avancerad blykyld forsknings- och demonstrationsreaktor.

Om Energimyndigheten beviljar anslaget och finansiering säkras blir nästa steg att bygga en eldriven icke-nukleär prototyp för att testa och verifiera material och teknik i en miljö av smält bly vid höga temperaturer.

Prototypen, som ska drivas i fem år med start 2024, är planerad att uppföras vid kärnkraftverket i Oskarshamn.

– Givet den korta tidsperiod som återstår tills vi ska ha uppnått netto noll-utsläpp i Sverige är det viktigt att vi inte stänger några dörrar. I det ingår att politiker och myndigheter även stöttar utvecklingen av ny kärnkraft, säger Johan Svenningsson.

”Vi stoppar inte in bränsle”

Om Energimyndigheten beviljar de 125 miljonerna kommer Uniper och andra företag att gå in som medfinansiärer, enligt KTH-professorn Pär Olsson, föreståndare för Sunrise.

– Projektet är på 260 miljoner kronor, säger han till Ny Teknik.

Men att bygga en fullskalig fungerande SMR-reaktor kommer att kosta betydligt mer. Tidigare uppskattningar har landat på cirka en miljard kronor.

– Steg två handlar om att bygga en icke-kärnteknisk demoanläggning. Vi bygger en sektion av en reaktor som vi värmer upp med el och testar allt utom själva kärntekniken. Vi stoppar inte in bränsle, säger Pär Olsson.

Syftet med att bygga prototypen är att testa material och komponenter i rätt typ av miljö.

– Vi vill även testa en del systemteknik för att visa att man kan använda reaktorn för att tillverka biobränsle och för att fånga upp koldioxid i atmosfären, säger Pär Olsson.

Utveckling av SMR pågår i flera länder

Men om och när steg tre ska tas, för att bygga en fullskalig och komplett SMR, måste byggnationen börja om på nytt.

– Prototypen kommer att ha helt fel storlek. Men efter steg två kommer vi att ha en design helt klar, kunskap på plats och kanske också licensiering för att bygga en riktig reaktor, säger Pär Olsson.

Enligt Energimyndigheten kan det ta ”veckor eller månader” innan ansökan har behandlats.

Världen över har liknande initiativ tagits för att utveckla SMR-koncept. I USA har till exempel Terrapower, GE Hitachi och X-Energy fått statliga pengar för att utveckla en natriumkyld reaktor som kan lagra överskottsenergi i smält salt. Även X-Energy, som arbetar med en högtempererad gaskyld reaktor, har fått federala medel. Företaget Nuscale har fått löfte om statliga medel för att bygga en anläggning med tolv reaktorer i Idaho.

I Storbritannien har Rolls Royce beviljats medfinansiering för att utveckla en vattenkyld SMR. Och i Estland pågår ett arbete med målsättningen att bygga den första europeiska SMR-reaktorn.

Linda Nohrstedt

Mer om: Kärnkraft SMR

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt