Två ord som avgör mellan Huawei och PTS: ”Kan antas”

2021-04-23 16:45  

Huawei har under tre dagar i Förvaltningsrätten radat upp argument efter argument för varför PTS gjort fel som uteslutit dem ur svenska 5g-nät. Men myndigheten konstaterar krasst: "Sveriges säkerhet är ett undantagslöst krav som PTS inte kan bortse från".

Sista dagen i rätten i målet mellan Huawei och PTS: Ett långt, bitvis vasst, understundom teatraliskt och ofta underhållande, slutanförande av Huaweis advokat Henrik Bengtsson. En rätt så myndighetstorr och koncis plädering av PTS verksjurist Per Andersson.

Nu är det upp till Förvaltningsrätten i Stockholm att avgöra om Post- och telestyrelsen hade befogenhet att utesluta utrustning från Huawei i svenska 5g-nät.

Henrik Bengtsson använde många ord för att på alla upptänkliga sätt övertyga rätten om att PTS åsidosatt rättssäkerheten för ett hypotetiskt scenario där det kinesiska telekombolagets teknik skulle kunna användas för att spionera på svenska intressen.

Per Andersson på PTS använde desto färre ord, och bara två av dem kan komma att avgöra fallet: ”kan antas”.

PTS: ”Inte förenligt med lagstiftning att kompromissa om säkerhet”

För det PTS, efter en ändring i lagen om elektronisk kommunikation, har att rätta sig efter när myndigheten ska dela ut radiotillstånd är om det ”kan antas” att tillståndsinnehavaren inte använder det på så sätt att det kommer att orsaka skada för Sveriges säkerhet.

Efter det samråd med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen som PTS numera är skyldiga att inhämta så har myndigheten kommit fram till det inte kan antas så länge Huawei är en 5g-leverantör.

– Det är inte förenligt med lagstiftningen att chansa eller kompromissa med Sveriges säkerhet. Det är ett undantagslöst krav som PTS inte kan bortse från med hänvisning exempelvis till kostnaden för operatörerna, sa Per Andersson i rättssalen.

Mot detta ”kan antas” står Huaweis argumentation. Företaget menar att PTS:s beslut strider mot svensk förvaltningsrätt, bland eftersom Huawei inte fick någon chans att försvara sig eller göra sin röst hörd innan PTS tog sitt beslut. Huawei är av åsikten att ”den som berörs negativt ska anses som part”.

På det svarade Per Andersson att Kammarrätten redan kommit fram till att Huawei inte ansågs vara en part i tilldelningsärendet.

Huawei: Beslutet inte proportionerlig

Men advokat Henrik Bengtsson hade fler vapen i sin arsenal. Bengtsson påpekade bland annat att PTS bortsett från proportionalitetsprincipen och från EU-lagstiftning som rör fri rörlighet på den inre marknaden.

Henrik Bengtsson, advokat som företräder Huawei. Foto: Peter Ottsjö

– Beslutet är inte proportionerligt. Man har inte gjort en sofistikerad bedömning vare sig enligt svensk rätt eller enligt EU-rätten från PTS sida. Myndigheten hade behövt fundera hur den här risken som säkerhetsmyndigheterna påstår existerar då kan åtgärdas optimalt. Alltså hur man kan uppnå ändamålet utan att orsaka mer skada än nödvändigt. Det har PTS inte gjort, säger Henrik Bengtsson till Ny Teknik, och fortsätter:

– Dessutom bortser PTS från att Huawei levererar produkter från sina bolag i Ungern och Rumänien till Sverige. Det finns alltså en dimension av fri rörlighet och varor i det här målet. Då måste man ha objektiva skäl och man måste kunna visa på en verklig konkret risk. Man kan inte titta på potentiella framtida risker. Det har PTS underlåtit att göra, säger Henrik Bengtsson.

Läs mer: Alla operatörer: Vi vann 5g-auktionen

Under de partier av anförandet som handlade om själva tekniken försökte Huawei gång på gång övertyga alla som lyssnade om hur orealistiskt det vore att Kina skulle använda sin ”kronjuvel” (den formuleringen hade Säkerhetspolisens vittne Kurt Alavaara använt om Huawei när han hördes under torsdagen) – tillika ett av världens mest granskade bolag – för underrättelseinhämtning. Något som i Henrik Bengtssons mening skulle vara att ”jämställa med en krigshandling”.

Advokat Bengtsson gjorde också sitt bästa för att undergräva PTS-vittnenas trovärdighet, inte minst Alavaaras kollega, Kennet Alexandersson, senior analytiker på Säpo.

– Han ägnade sig åt högläsning av kinesisk lagstiftning och drog egna slutsatser. Hade det funnits en ordentlig rättsutredning hade den presenterats av PTS.

PTS: Möjligt för en leverantör att lägga in skadlig kod

Huawei menar att en operatör har goda metoder att upptäcka skadlig kod, att det sker ett omfattande och kontinuerligt certifieringsarbete som ska garantera att allt går rätt och riktigt till – och att Huawei tillhandahåller sin källkod för operatörerna att kunna granska.

PTS är dock till synes orubbliga i sin syn på Huaweis olämplighet i svenska 5g-nät. Myndigheten är av uppfattningen att Huawei kan låta sig granskas och certifieras i oändlighet och ändå obemärkt passera sådana kontroller.

– Det är möjligt för en leverantör att lägga in dolda funktioner eller skadlig kod. Den kan ligga latent och aktiveras vid en framtida tidpunkt. En leverantör av utrustning har en utomordentlig förmåga att dölja detta, sa Per Andersson.

Men vid sidan av de tekniska aspekterna ser PTS att operatörerna, och i förlängningen den infrastruktur och de kritiska samhällstjänster som 5g spås bli central för, kan bli beroende av Huawei. Och att den kinesiska staten i sin tur kan utöva påtryckningar på Huawei.

– PTS menar att utredningen tydligt visar att det finns nära koppling mellan Huawei och den kinesiska staten och det är bara Säkerhetspolisen och Försvarsmakten som har en helhetsbild av läget.

Kenneth Fredriksen, Huaweis chef i Norden. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Nu väntar uppemot två månaders väntan på Förvaltningsrättens dom.

Kenneth Fredriksen, Huaweis chef i Norden, hoppas, utöver att Förvaltningsrätten ska ge Huawei rätt, att operatörerna kan tänka sig att så småningom fortsätta med Huawei i sina nät.

– Tillit kan ju brytas om vi gör något fel, och inte för att det påstås saker om oss. Men självklart har det PTS gjort skadat oss. Men om det kommer ett bra beslut från rätten så tror vi och hoppas att operatörerna ska känna sig trygga med oss, säger Kenneth Fredriksen till Ny Teknik.

Peter Ottsjö

Mer om: PTS Huawei

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt