Tuff kamp om digitala stjärnorna – så rekryterar it-bolagen

2022-04-24 07:00  

De odlar relationer under lång tid för att kunna anställa flera år senare. It-bolagen höjer insatserna i den hårda kampen om it-experterna. Ny Teknik frågade tre bolag om deras rekryteringssituation.

Hur ser ert rekryteringsbehov ut just nu och det kommande året?

Christina Johansson, head of communications på Knowit. Foto: Knowit
 

Christina Johansson, head of communications på Knowit

– Knowit rekryterar löpande inom många olika specialistområden som krävs för att stötta våra kunder i den digitala transformationen. I den svenska verksamheten rekryterar vi årligen hundratals nya medarbetare.

Beatrice Silow, head of communications and culture på Nexer Group. Foto: Nexer

Beatrice Silow, head of communications and culture på Nexer Group

– Vi har flera hundra lediga tjänster över hela världen. Cirka 300 nya medarbetare har börjat på Nexer Sverige under första kvartalet och vi förväntas rekrytera ytterligare hundratals it-professionals i år. Trots tillväxten kan vi inte möta alla våra kunders behov.

Viktor Hedman, talent manager på Netlight Consulting. Foto: Netlight

Viktor Hedman, talent manager på Netlight Consulting.

– Vårt rekryteringsbehov är stort och ständigt växande. Vårt fokus är personer inom it med en bakgrund som civilingenjör eller motsvarande. Vi räknar med att anställa ett par hundra personer kommande år till vårt Stockholmskontor (drygt dubbelt inräknat våra internationella kontor).

Vad är det som gör att ni har behov av it-kunnig personal just nu – och vilka kompetenser gäller det?

Knowit: Vi stöttar företag inom många olika branscher och i olika faser av digital transformation. Vi anställer olika, och såväl juniora som seniora, kompetenser. UX-designer, it-arkitekter och inom cybersäkerhet och förändringsledning är exempel på roller där vi har stort behov.

Nexer: Hela världen fortsätter att anpassa sig till det nya digitala levnadssättet. Efter covid-19 ser vi ett accelererat behov. Vårt behov är inom strategi, teknologi och kommunikation. Exempelvis programmerare, både inom mjuk- och hårdvara men också inom användarvänlighet och visualitet. Vi har noterat att behovet av managementkompetens ökar.

Netlight: Vi har en stadigt ökande efterfrågan från våra kunder. Just nu är behovet störst av mjukvaruutvecklare i moderna tekniker och ramverk för webb och app. Utöver det så växer vi mycket inom data engineering, data science, infrastruktur, cloud, DevOps, cybersäkerhet, user experience, projektledning, produktägarskap och andra seniora ledarroller inom tech- och produktorganisation.

Läs mer: Så ökade lönerna för ingenjörerna 2021

Vilka strategier har visat  sig fungera för lyckades rekryteringar?

Knowit: Vi arbetar främst med interna rekryterare som arbetar långsiktigt med dialog och ”bearbetningen” av kandidater. Tajmingen är viktig. En kandidat kan vara intresserad av Knowit men det är just nu inte lämpligt för jobb-byte, därav vikten av att ha ett långsiktigt rekryteringsarbete.

Nexer: Våra strategier bygger på att vara aktiva och närvarande där målgruppen befinner sig och vi arbetar med gedigna och personliga rekryteringsprocesser. Vi kan erbjuda stora möjligheter till kompetensutveckling, trygga anställningsformer med ett generöst förmånspaket, och genuint fokus på den enskilda individen.

Netlight: Vi ser rekryteringen som affärskritisk och långsiktig och den är i hög grad nätverksbaserad. Vi träffar även personer som kanske inte är aktuella att börja hos oss förrän om flera år. Vårt rekryteringsteam pratar 13 olika språk för att öka mångfalden och vi har även fokus på att rekrytera kvinnor.

Ser ni trender i vad anställda efterfrågar vad gäller lön, förmåner eller villkor?

Knowit: En stark företagskultur, hållbarhetsfrågor och sunda värderingar är efterfrågat. Därutöver är det viktigt att kunna erbjuda intressanta projekt, och att få jobba med den senaste tekniken. Det finns förväntan på en god löneutveckling.

Nexer: Vi upplever att lönenivån ökar i hög takt och även krav på förmåner och villkor vid nyanställning. Det är en konsekvens av det stora kompetensbehovet och vi upplever att fler är benägna att byta jobb i större utsträckning.

Netlight: Vårt erbjudande är fokuserat runt personlig utveckling och karriärutveckling, vilket vi upplever är ständigt relevant och hett på marknaden.

Vilka åtgärder skulle ni önska er på samhällsnivå för att behovet av it-kompetens ska klaras av?

Knowit: Tidigare insatser, redan i grundskolan, för att väcka intresse hos unga elever. Idag är det för lite it och programmering i undervisningen. Även att underlätta hantering av arbetstillstånd för att enklare kunna ta in arbetskraft från andra länder.

Nexer: Vi behöver få fler unga att förstår värdet och möjligheterna med tech. Programmering finns nu med i läroplanen i både grundskolan och gymnasienivå, vilket är bra. Men det räcker inte. När behoven är så stora och möjligheterna fantastiska, då måste det satsas mer.

Netlight: Vi önskar att universiteten – där många som examineras har en homogen bakgrund – rekryterar bredare till sina tekniska och programmeringsnära civilingenjörsutbildningar. Redan på gymnasienivå måste man locka mer mångfald till naturnära gymnasieprogram.

Fakta: Tre bolag som driver digitalisering

Knowit

Nordiskt it-konsultbolag med huvudkontor i Stockholm. Bildades 1990 Har omkring 3 800 medarbetare i sex länder.

Netlight Consulting

Huvudkontor i Stockholm.1 500 anställda på nio kontor i sex länder. Grundat 1999.

Nexer

Tidigare Sigma IT har huvudkontor i Göteborg. Cirka 1 600 anställda i nio länder.

Källor: Nexer, Netlight och Knowit.

Fakta: Tiotusentals it-experter saknas

Enligt en rapport från 2020, gjord av arbetsgivarorganisationen IT&Telekomföretagen kommer underskottet på  kompetent personal i it-sektorn uppgå till 70 000 personer år 2024.

Källa: IT&Telekomföretagen

John Palm

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt