Transformator och värmetålig lina ger lättnad för Uppsala

2020-12-10 16:45  

En ny transformator, en lina som tål hög värme och en omkopplad stamnätsledning. De tre åtgärderna ska ge Uppsala tillräckligt med effekt – om fyra år.

Det är trångt i stamnätet runt storstäderna. Det har gjort att regionnätsägare i storstäderna inte har kunnat säga ja till alla företag som har velat använda mer el i sina verksamheter.

Situationen är värst i Uppsala, Västerås, Stockholm och Malmö.

– 2017 fick vi kraftfulla signaler från regionnätsägaren att det inte fanns några möjligheter för Uppsala att expandera. Det kändes som ett dråpslag, berättade Göran Enander, landshövding i Uppsala län, nyligen på en pressträff.

Kraftledning genom Boländerna och Fyrislund i Uppsala. Foto: Kjell-Arne Larsson/TT

Stamnätsägaren Svenska kraftnät planerar stora investeringar för att öka överföringskapaciteten från norra till mellersta Sverige, i det så kallade Nordsydpaketet. Det kommer även att leda till lättnader i Uppsala. Men paketet tar 20 år att genomföra.

I samband med att Svenska kraftnät arbetade med förberedande utredningar för Nordsydspaketet upptäcktes en åtgärd som kan öka överföringskapaciteten till Uppsala betydligt snabbare. Det handlar om att göra en omkoppling vid station Odensala, söder om Uppsala, och förse den med en ny transformator.

”Vi får mycket valuta för pengarna”

Stationen i Odensala är ansluten till 400-kilovoltsnätet med flera ledningar. Med den nya transformatorn kan stationen omvandla spänningen till 220 kilovolt och anslutas till regionnätet. På så sätt avlastas dagens 220-kilovoltsnät som matar el in till Uppsala.

– Vi får en väg till in mot Uppsala. I stället för att el bara kommer norrifrån, där vi har en flaskhals, kan en del ström komma söderifrån och mata Uppsala, säger Tobias Edfast, chef för nätutveckling på Svenska kraftnät.

Åtgärden ökar överföringskapaciteten in mot Uppsala med cirka 150 MW från och med 2024.

– Regionnätsledningen stryker precis utanför Odensalastationen i dag, så det blir en relativt liten åtgärd i kostnad, men vi får mycket valuta för pengarna, säger Tobias Edfast.

”Löser kapacitetsbristen sex år tidigare än vi hade räknat med”

Ihop med två övriga åtgärder, en högtemperaturlina norr om Uppsala, och en omkoppling av stamnätet vid Tuna, får Uppsala en kapacitetshöjning om cirka 250 MW från och med 2024.

– Då löser vi kapacitetsbristen sex år tidigare än vad vi hade räknat med innan, säger Tobias Edfast.

Ny Teknik har redan berättat om planerna att dra en högtemperaturlina på en tre mil lång sträcka mellan Untra och Valbo. Det är en teknik som är ny för det svenska stamnätet, men som tidigare har använts på andra ställen i det svenska elsystemet.

Syftet är att öka effektöverföringen på ledningen genom att byta material i linan, själva ledaren där elektriciteten transporteras, till ett mer värmetåligt material. Då klarar ledningen högre strömstyrka utan att expandera så mycket att den hänger ned och kommer för nära marken.

”Vi kan inte ta emot någon ny större datahall”

Även omkopplingen i stamnätsstationen Tuna har Ny Teknik rapporterat om tidigare. En 400-kilovoltsledning som går mellan kärnkraftverket Forsmark och Odensala ska anslutas till Tunastationen för att skapa redundans i elsystemet. Tunastationen ska också förses med ytterligare en transformator.

År 2023 ser överföringskapaciteten ut att ligga nästan precis i linje med det förväntade behovet i Uppsala (se bild). Från och med 2024 räknar Svenska kraftnät att kapacitetsbristen är löst.

Foto: Svk

– Sedan successivt fram till 2030 kommer Uppsalas behov att öka, vilket gör att marginalerna krymper. Än så länge har vi luft till kapacitetstaket, men vi kan inte ta emot någon ny större datahall, eller en jätteökning av effektuttaget, då slår vi i taket igen, säger Tobias Edfast.

Från 2030 bedömer Svenska kraftnät att överföringskapaciteten till Uppsala kommer att öka på nytt, tack vare att två 400-kilovoltsledningar byggs utanför Uppsala inom Nordsydpaketet.

Nätåtgärder runt Uppsala

1. Högtemperaturlina på Untra–Valbo. Klar 2022. Tillåter ökning av Uppsalas abonnemang från cirka 300 till 400 MW. Ökar även kapaciteten mot Västerås med cirka 100 MW.

2. Omkoppling vid Tuna. Klar 2023. Ökar kapaciteten mot Stockholm med 320 MW. Ger även förutsättningar för förbättringar in mot Uppsala.

3. Ny transformator i Odensala. Klart 2024. Ökar kapaciteten in mot Uppsala med cirka 150 MW.

Linda Nohrstedt

Mer om: Elnät Stamnätet

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt