Tidsplanen osäker för svenska vindkraftsprojektet Kriegers flak

2022-07-01 11:31  

Det svenska vindkraftsprojektet Kriegers flak i södra Östersjön har planerats sedan 2002. Nyligen fick parken tillstånd av regeringen – men när el kan produceras där är fortfarande höljt i dunkel.

I maj i år gav regeringen klartecken för Vattenfalls vindpark på den svenska delen av Kriegers flak, söder om Trelleborg. Det handlar om 40–50 vindkraftverk med en maximal höjd om 280 meter. Sammanlagt beräknas parken ha en installerad effekt om cirka 640 MW och en förväntad årsproduktion av ungefär 2,6 TWh.

Efter regeringens besked bedömde Vattenfall att vindparken skulle kunna gå igång omkring 2028. Hela parken skulle vara i drift i början av 2029, enligt Johnny Ståhlberg, Vattenfalls projektdirektör för svenska Kriegers flak:

– Vi bygger hela parken på en gång och kopplar på turbin efter turbin. Vi räknar med att producera el från parken under 2028 och att den är slutligt färdigställd i början av 2029, säger han till Ny Teknik.

”En förutsättning för att det ska gå att realisera projektet”

Men i mitten av juni kom nya besked från stamnätsägaren Svenska kraftnät som ändrade spelplanen. Då redovisades planen för hur stamnätet ska byggas ut i det svenska territorialvattnet.  Tanken är att stamnätsstationer i havet ska bli anslutningspunkter för vindparker när elen ska överföras till land. Genom att statliga Svenska kraftnät tar kostnaden för anslutningspunkterna blir investeringen 15–30 procent mindre för exploatören.

Vindparker på den tyska och danska delen av Kriegers flak stod färdiga 2015 respektive 2021. På bilden en substation i den danska vindparken. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix/TT

I första skedet siktar Svenska kraftnät på att bygga sex nätstationer i havet. En av de utpekade platserna ligger strax utanför Trelleborg.

Det kunde man tro att Vattenfall skulle jubla över. Men i själva verket är det både bra och dåligt, enligt Johnny Ståhlberg.

Bra är det, enligt honom, för att staten då tar kostnaden för anslutningen till land.

– Som det ser ut nu är det en förutsättning för att det ska gå att realisera projektet, att staten står för anslutningskostnaden, i enlighet med ambitionen som är sprungen ur Energiöverenskommelsen. Annars har vi en utmanande lönsamhet, säger han.

”Skapar en osäkerhet i tidsplanen”

Men beskedet från Svenska kraftnät riskerar också att leda till förseningar i vindparkens tidsplan, bedömer Johnny Ståhlberg.

– Farhågan är att det kan ta ganska många år innan allt är tillståndgivet, säger han.

Dessutom sker Svenska kraftnäts stamnätsutbyggnad endast till territorialvattnets gräns, enligt instruktionerna från regeringen. Vindparken i svenska Kriegers flak ligger sju kilometer utanför territorialgränsen, i den svenska ekonomiska zonen.

Därmed bedömer Vattenfall att en ytterligare nätstation behöver byggas i den ekonomiska zonen, för att samla ihop el från varje enskilt vindkraftverk.

Gäller er tidsplan att parken ska gå igång 2028 fortfarande?

– Nej, vi kan inte ta investeringsbeslut om vi inte har alla förutsättningar. Det skapar en osäkerhet i tidsplanen, säger Johnny Ståhlberg.

Svenska kraftnät har bjudit in Vattenfall till en diskussion om hur bolaget vill justera sina planer vid Kriegers flak. Om Vattenfall väljer att självt bekosta anslutningen till land kommer Svenska kraftnät sannolikt inte att bygga någon ny nätstation i havet utanför Trelleborg.

Vattenfall har ännu inte beslutat hur bolaget vill gå vidare.

Svenska Kriegers flak

Kriegers flak är ett vidsträckt grundområde mellan Sverige, Danmark och Tyskland och ligger cirka 30 kilometer söder om Trelleborg.

I den tyska och danska delen av Kriegers flak finns redan vindparker. Den tyska ägs av En BW och stod klar 2015. Den danska ägs av Vattenfall och blev klar 2021.

Redan 2002 började Vattenfall planera för en vindpark på den svenska delen av Kriegers flak. Fyra år senare gav regeringen tillstånd, men senare ändrade sig Vattenfall och ville bygga högre men färre vindkraftverk. 2018 ansökte bolaget om ändring av tillståndet, vilket beviljades av regeringen i maj 2022.

Av de vindparker som Vattenfall planerar att bygga i svenska vatten är det Kriegers flak som har kommit längst.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt