Svenska kraftnät växer när elsystemet ställs om

2018-10-21 18:00  

Omställningen till förnybar el och digitaliserade arbetsprocesser ställer krav på ny kompetens. Stamnätsägaren Svenska kraftnät behöver anställa 100 nya medarbetare under de närmaste månaderna.

I dagsläget arbetar drygt 600 personer på Svenska kraftnät. Men nu behöver det statliga affärsverket växa. Till hösten 2019 räknar HR-direktören Sirpa Holmroos med att styrkan bör vara omkring 700.

Främst är det ingenjörer som ska anställas. Ungefär 70 ingenjörer med erfarenhet inom elkraft, energisystem eller komplexa anläggningsprojekt står på önskelistan.

Där finns också ett 20-tal it-specialister, främst för att Svenska kraftnät satsar på att införa allt mer digitaliserade arbetsprocesser.

– Vi behöver it-utvecklare, arkitekter och it-säkerhetsspecialister. Vi har inte outsourcat någon it-drift eftersom vi är säkerhetsklassade, berättar Sirpa Holmroos.

Läs mer: Svenska kraftnät förstärker elreserven

Det stora rekryteringsbehovet har flera orsaker. En är riksdagens mål om 100 procent förnybar elproduktion till 2040.

Målet innebär att kärnkraften ska fasas ut och ersättas av förnybara energikällor, vars elproduktion är ojämn och inte går att planera. Det ställer stora krav på Svenska kraftnät, som inte bara äger stamnätet utan också har ansvar för att hålla kraftsystemet i balans.

I varje sekund måste produktion och användning av el vara lika stora. Svenska kraftnät övervakar och styr balansen främst genom att beordra ökning och minskning av produktion hos elleverantörerna.

– När elproduktionen blir mer förnybar blir den också mer volatil, vilket ställer krav på ökad digitalisering i kontrollrummet. Det medför också att vi behöver fler kraftsystemanalytiker, säger Sirpa Holmroos.

Elanvändningen ökar i samhället

Svenska kraftnät får in allt fler ansökningar från företag som vill ansluta sig till stamnätet. Under 2016 och 2017 inkom ansökningar om effektuttag av totalt 5.000 MW, men bara under 2018 har siffran växt till 16.000 MW.

Varje ansökan måste utredas för att bedöma om anslutning är möjlig, vilket gör att Svenska kraftnäts behov av nätutredare ökar.

Samtidigt börjar stamnätet bli åldersstiget och behöver bytas ut på flera ställen. Urbaniseringen gör att det också behöver förstärkas med nya ledningar.

Flera stora projekt är redan planerade. Stockholms elnät ska förstärkas i jätteprojektet Stockholms ström, på västkusten ska stamnätet rustas och till norra Tyskland ska likströmslänken Hansa Power Bridge byggas.

Med de planerade arbetena ser Svenska kraftnät ett behov av att rekrytera projektledare, gärna bygg- och anläggningsingenjörer som tidigare har jobbat med stora infrastrukturprojekt.

Läs mer: Konsult om tvisten: ”Känns väldigt kundfrånvänt”

Men Svenska kraftnät är långt ifrån ensam om att vilja locka till sig talanger med erfarenhet. Och energisektorn har omvittnat svårt att locka till sig personal. Sirpa Holmroos ser framför sig att konkurrensen kommer att bli knivskarp.

– Vi i energisektorn behöver generellt sett jobba mer långsiktigt och väcka intresse för energibranschen hos barn och ungdomar skolval, säger hon.

Varför borde någon ta jobb hos er?

– En spännande utveckling är på gång här på Svenska kraftnät som får direkt påverkan på Sveriges energiförsörjning. Här finns man där det händer. Och det är en jämställd arbetsplats som värderar samarbete, respekt för varandra och en inkluderande kultur, säger Sirpa Holmroos.

Svenska kraftnät

Svenska kraftnät är en myndighet som drivs i form av ett statligt affärsverk. Det innebär att verksamheten främst finansieras av avgifter.

Svenska kraftnät har i uppdrag att underhålla och utveckla det svenska stamnätet för el.

Verksamheten styrs av regeringen. I regleringsbrevet för 2018 står bland annat att Svenska kraftnät ska arbeta för att säkerställa att Sverige har en god effekttillgång.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt