”Snabbladdare är som en Ericsson-telefon, elvägar som en Iphone”

2021-02-02 16:57  

Trafikverket tonar ner prognosen för klimatnyttan för elvägar och hur användbar tekniken blir. Men slutsatserna får mothugg av två experter i branschen. 

Tidigare hade Trafikverket en prognos att mellan 60 och 80 procent av de tunga transporterna skulle använda elvägar om de fanns år 2040. Nu tror myndigheten i stället att siffran är ”upp emot 25 procent”. 

Anders Bylund, senior rådgivare på Siemens som drev världens första pilotprojekt för elvägar, har en annan bild. 

– Jag tror att den siffran fortsatt är högre, om det finns en elväg kommer många att använda den. Elvägar kan då attrahera även dem som annars bara skulle ladda stationärt, som ett komplement.

Tysk storsatsning

Han refererar till Tyskland, där tiotals miljarder kronor just nu satsas på att bygga ut landets vägar med elektrifiering för tunga transporter. 

– Där satsar man stort med målet att göra elvägar till ryggraden i transportsystemet, och det är en väg man skulle kunna gå i Sverige också. Speciellt eftersom Trafikverket också finner elvägar vara lönsamma, säger Anders Bylund. 

Behovet av att hushålla med batterier är en annan sak som talar för elvägarnas potential, enligt Anders Bylund. Och han håller i alla fall delvis med Trafikverkets slutsatser. 

– De menar att det bästa är en kombination av tekniska lösningar, alltså både statiskt och dynamisk laddning, och det har också varit vår syn länge. Olika lösningar har olika fördelar i olika applikationer, säger han.

Aspekter missas

Karin Ebbinghaus, vd för Elonroad som just nu arbetar med ett elvägsprojekt i Lund, ser flera frågetecken i Trafikverkets rapport. 

– Vi står inför en tsunami av elektrifiering och vi vet inte vad det kommer att kräva av samhället. Jag kan inte se att de gjort analysen av vad som händer när hela fordonsflottan är elektrifierad, såväl personbilar som tunga lastbilar. 

Hon efterlyser att fler faktorer tas med i beräkningen, som värdet av att inte behöva stå still och ladda sin lastbil, eller de potentiella problemen för lastbilsförarna. 

– Snabbladdare skulle kunna vara ett arbetsmiljöproblem. Det är tunga och ibland smutsiga kablar som ska dras och den aspekten tror jag inte man tittat på. Ser man bara till kostnaden för utrustningen missar man många praktiska problem, säger Karin Ebbinghaus.

Läs mer: Trafikverket: Snabbladdare gör större nytta än elvägar

Olika åsikter

Även slutsatsen om att betydligt färre tunga transporter kommer att nyttja elvägar menar Karin Ebbinghaus har brister. 

– Stationära snabbladdare är lite som en Ericsson-telefon, elvägar är som en Iphone. Ericsson-telefonen fungerar såklart, men Iphone är med användarvänligt. Och vad kommer folk att välja? Förmodligen det som är mest bekvämt. Det perspektivet saknas i utredningen. Det är lite av en skrivbordsprodukt, säger hon. 

Magnus Lindgren, senior sakkunnig på Trafikverket, håller inte med Karin Ebbinghaus om att de inte tar hänsyn till användarvänlighet eller att utredningen är en ”skrivbordsprodukt”. 

– Ska jag tolka det som att Elonroad säger att marknaden snarare efterfrågar elväg än stationär laddning? Vi ser att marknaden är ganska tydlig kring vilka produkter som utvecklas. Det handlar om stationärt laddade fordon, primärt för lokal och regional distribution. Vi ser inte heller att de körs så mycket på de stora vägarna, säger han.

En politisk fråga

Att fortsätta lära sig mer och att forska om olika tekniker blir viktigt på vägen framåt, anser alla tre.  

– Vi behöver bygga mer kunskap om de här fordonen som kör längre och är tyngre. Där är elvägar, batterier och vätgas alla potentiella alternativ. Men vi behöver bättre förstå hur de påverkar systemet som helhet, säger han, säger Magnus Lindgren. 

Och trots kritiken betonar de båda branschexperterna att det är bra att utredningarna gjorts, och att arbetet med frågan går framåt. 

– Om tio år kommer vi säkert ha konstaterat att elektrifieringen gick snabbare än vi tror i dag. Jag tror att vi kommer att vi se en mix av olika tekniker, och det är i stor utsträckning en politisk fråga om vilket håll vi ska gå åt, säger Anders Bylund.

Läs mer: Nya elvägsutredaren: ”Vill inte krångla till det”

Henning Eklund

Mer om: Elväg Elvägar

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt