”Smarta glasögon kommer att ersätta smarta telefoner”

2019-03-21 06:00  

Professor Amy Webb kan se in i framtiden. Tricket går ut på att fånga upp de svaga tecken som redan existerar här och nu. ”Folk kan ha svårt att se vad som är möjligt”, säger hon.

Självkörande bilar kommer att minska anslagen till grundskolan. Och om du inte ser det sambandet har du inte tänkt tillräckligt länge på autonomins konsekvenser, anser futuristen Amy Webb.

Kedjan av reaktioner som leder till sämre utbildningsväsende ser ut så här. Med självkörande fordon på vägarna blir behovet av trafikpoliser lägre. Trafikpoliser fyller flera viktiga funktioner och en av dem är att dela ut böter till fortkörare. Det är medel som går till samhällsbudgeten, inklusive skolor.

– Men kommer självkörande bilar att köra för fort? frågar Webb retoriskt inför en fullsatt it-konferens i Stockholm.

Amy Webb är professor i framtidsstudier vid NYU Stern School of Business och grundade 2006 FutureToday Institute (FTI), mest känt för att varje år publicera en voluminös trendrapport. Årets upplaga kom i mars, innehåller 315 trender och spänner över områden som artificiell intelligens, bioteknik, hemautomation och geovetenskap.

Skiljer på modeflugor och trender

Som det anstår en professor i framtidsstudier har Amy Webb – vars uppdragsgivare bland andra är Fortune 500-företag – utarbetat en metod mot vilken varje potentiell trend prövas. Den går ut på att identifiera tecken som i dag finns i periferin men som, när man förmår placera dem i ett sammanhang, kan bedömas ha omstörtande effekter i en nära framtid.

Sammanhanget handlar om att utvärdera tecknen – eller signalerna som Webb brukar kalla dem – gentemot det hon kallar förändringens motorer: välståndsfördelning, utbildning, infrastruktur, statsapparaten, geopolitik, finanspolitik, sjukvård, demografi, miljö och media.

Metoden hjälper Future Today Institute att skilja på modeflugor och trender. Ett av Webbs favoritexempel: flygande bilar är en modefluga, automation är den verkliga trenden.

– Detta är det första en futurist måste klura ut. Är det en trend eller en modefluga? Är det något vi måste ägna vår uppmärksamhet åt, eller kan vi strunta i det? Kommer den här saken vi tittar på att vara länge och förändra mänskligt beteende eller kommer den att vara bortglömd imorgon?

Det är enklare sagt än gjort. Uppkopplade mikrovågsugnar, tandborstar och toaletter kan vi skratta åt, så länge vi inte tänker på vad dessa produkter säger om och hur de kan användas i övervakningssamhället. Vad händer om försäkringsbolaget vill veta vad du har för tandhygien när det bestämmer vilken premie du ska ha?

Vikbara mobiler må se coola ut, men till vilken nytta?

Detta är inte bara ett hypotetiskt exempel: Telia och Folksam erbjuder sedan en tid sina kunder billigare bilförsäkring. Haken? Att bolagen får ta del av kundens körbeteende via en enhet man kopplar till fordonets diagnosuttag. Det är övervakning förklätt till det beteendevetenskapliga begreppet ”nudge”, som går ut på att varsamt knuffa någon i rätt riktning.

Läs mer: Huawei-toppen: ”Mate X kan förändra industrin”

En annan modefluga anser Amy Webb är vikbara telefoner. 2018, har hon proklamerat, markerade starten för början till slutet på smartphoneran. Spatial databehandling, hudnära teknik och smarta glasögon, säger hon, kommer att utgöra ett dramatiskt skifte i vår relation till det digitala. Med spatial databehandling menas att man i stället för att ha en tvådimensionell och fyrkantig yta som gränssnitt mot internet så placerar man digital information mer organiskt i användarens omgivning, något vi ofta förknippar med augmented reality, förstärkt verklighet.

– Det här betyder inte att vi inte kommer att ha smarta telefoner nästa år, men det betyder att vi nått en platå och att marknaden är på nedgång. Innebörden av det här är enorm och ändå är det många som säger, ”slutet för smarta telefoner, njaee, det låter inte...”.

För mindre än 20 år sedan var det många av oss som släpade omkring på en digitalkamera, musikspelare, laptop och mobiltelefon. Sedan kom Iphone och till på köpet banade den väg för sociala mediers genombrott.

– Vikbara telefoner är ganska coola ur en teknisk synvinkel men man måste ändå fråga sig vilken förbättring de medför, baserat på vad vi redan har i dag? Signalerna i dag säger oss i stället att smarta glasögon kommer att ersätta smarta telefoner. Jag vet att Google Glass misslyckades, men kom ihåg att vi hade Myspace före Facebook. Och morgondagens smarta glasögon kommer inte se lika vansinniga ut som Magic Leap gör i dag. Vi kommer inte alla att gå omkring och se ut som steam punk.

Läs mer: Därför gör svenskarna spel till kontroversiella Magic Leap

Att skilja på modeflugor och trender är dock bara halva arbetet. För varje trend Future Today Institute identifierar upprättas tre tänkbara scenarier – det optimistiska, det pragmatiska och det katastrofala – och ett estimat på när de kan tänkas inträffa.

– Bolag måste börja tänka på framtiden som flera olika tidshorisonter man planerar för simultant. 12 till 24 månader rör de taktiska åtgärderna. Två till fem år är mer strategisk planering. Fem till tio år är vision och strategi för forskning och utveckling. Ju längre ut vi kommer, desto mindre data har vi och desto fler antaganden gör vi, säger Amy Webb.

Ger ut en varning i sin bok

Men, tillägger hon, bolag ska inte låta bli att planera för det som kan tänkas ske mer än tio år in i framtiden.

– Då snackar vi omstörtande händelser på systemnivå. Alla måste börja tänka på alla dessa tidshorisonter varje gång ny teknik är inblandat.

Amy Webb har skrivit flera böcker. ”The Signals are Talking” diskuterar just den här metoden. För tillfället är hon aktuell med den i mars utkomna ”The Big Nine”, som handlar om hur sex amerikanska bolag och tre kinesiska mer eller mindre har monopol på artificiell intelligens.

Läs mer: Max Tegmark i stor intervju: Ai-bolagen håller tyst om riskerna

Boken kan ses som en varning. G-MAFIA – Google, Microsoft, Amazon, Facebook, IBM och Apple – som Webb kallar de amerikanska teknikbolagen, saknar mandat och motivation gentemot andra intressen än Wall Street. Och de kinesiska bolagen, Baidu, Alibaba och Tencent, måste underställa sig den ambitiösa plan för artificiell intelligens den kinesiska regimen utarbetat för att stärka sin position både på hemmaplan och på den geopolitiska arenan.

Det är två olika angreppssätt, men inget av dem går ut på att artificiell intelligens ska användas för den enskildes bästa. I stället spår Amy Webb i boken att vi bor i ”Googlekea”-hem (med anspelning på Ikea) där algoritmer bestämmer åt oss och där Kinas ai-övertag betyder att de kan, om någon bråkar med dem, störa samhällsbärande funktioner i andra länder.

– Det skulle kunna leda till en ny världsordning, där Kina kan styra och ställa eftersom de kontrollerar både artificiell intelligens och data, säger Amy Webb.

Undergångscykeln

Blackberry, Kodak, Nokia, Blockbuster. Det finns gott om bolag som stått på toppen av världen och ändå inte kunnat känna åt vilket håll vinden blåser. De har alla råkat ut för det Amy Webb kallar undergångscykelns fem stadier.

1) Bolagets högsta chefer hör talas om en ny teknik men vet inte, och vill inte veta, vad den går ut på.

2) Vid ett senare tillfälle påminda om denna nya teknik erkänner de dess existens men anser att den bara är en hipp och poänglös nymodighet.

3) När ytterligare tid passerat säger bolagets högsta chefer att de förstår vad den nya tekniken går ut på och att den kan tjäna ett viktigt syfte, men att den är helt irrelevant för det egna bolagets verksamhet.

4) Ännu litet senare uppger cheferna att den nya tekniken skulle kunna vara värdefull för deras verksamhet men att bolaget måste prioritera annat.

5) En krissituation uppstår på bolaget. ”Våra konkurrenter har börjat använda den nya tekniken! Hur kunde vi ha missat det här!?”

Amy Webb

Ålder: 45.

Gör: Grundare av Future Today Institute. Professor vid NYU Stern School of Business. Författare.

Karriär: Jobbade tidigare som journalist. För många är hon dock känd för den självbiografiska boken ”Data, A Love Story”, där hon redogör för sina experiment med att använda en datadriven metod för att lyckas med onlinedating. Hennes Ted-föreläsning i ämnet har över sju miljoner visningar.

Från: Chicago. Bor numera i Baltimore.

Aktuell: Med Future Today Institutes nya trendrapport och boken ”The Big Nine”, som handlar om riskerna med artificiell intelligens.

Peter Ottsjö

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt