Serverhallar ska ge balans åt elsystemet

2018-04-12 14:21  

I framtiden kan serverhallar hjälpa till att frekvensreglera elnätet. Fortum deltar just nu i ett pilotprojekt inför den svenska omställningen till förnybar elproduktion.

Läs mer: Nu lanserar vi Ny Teknik Premium

År 2040 ska Sveriges elproduktion vara 100 procent förnybar. Det är det politiska målet. Men det kommer att innebära stora utmaningar för det svenska kraftsystemet när kärnkraftens jämna och planerbara produktion försvinner.

I varje sekund måste elproduktion och elförbrukning gå jämnt upp. För att testa nya lösningar för att hålla balansen i elsystemet utlyste Svenska kraftnät tidigare ett pilotprojekt inom förbrukningsflexibilitet och energilager.

– Med större variationer i elproduktionen blir det viktigare att få fram flexibla resurser, säger Niclas Damsgaard, tillförordnad chef för systemdivisionen på Svenska kraftnät.

I dagsläget är det främst vattenkraft som används för att justera frekvensen i elsystemet. Men det tar en stund att dra i gång elproduktion från vattenkraft.

– I framtiden kommer vi att behöva snabbare reserver än vi har i dagsläget, som kan reagera inom en eller två sekunder och väldigt precist, säger Niclas Damsgaard.

Valet föll på Fortum

Av de sex olika aktörer som lämnade in förslag till pilotprojektet valde Svenska kraftnät Fortums idé om att använda ups:er i serverhallar för frekvensreglering.

Ups står för uninterrupted power supply, alltså oavbruten kraftförsörjning. Det är en enhet som med hjälp av batterier kan tillhandahålla ström till servrarna vid ett strömavbrott.

– Den globala elkonsumtionen från serverhallar är betydande och deras inbyggda redundans samt kraftiga överkapacitet gör dem lämpliga att använda som en flexibel resurs för att stötta elsystemet, säger Ilari Alaperä, utvecklingschef på Fortum.

Läs mer: Framtiden utan kärnkraft: ”Vi kommer ha minskad stabilitet”

Men i pilotprojektet är det ett ups-system på Fortums huvudkontor i Stockholm som används. I samarbete med leverantören Eaton har systemet försetts med ny programvara. Hittills har det varit tillgängligt som resurs för elsystemet i ett par veckor.

Svenska kraftnät har försäkrat sig om att ups-systemet, åtminstone teoretiskt, har möjlighet att leva upp till deras krav. Det betyder till exempel att 50 procent av erbjuden kapacitet ska kunna levereras inom fem sekunder om frekvensen går ner. 100 procent av kapaciteten ska kunna lämnas inom 30 sekunder.

Ska klara kraven även i praktiken

Under pilotprojektet vill Svenska kraftnät främst försäkra sig om att ups-systemet klarar kraven även i praktiken.

– Det vi framför allt vill utvärdera är styrning, verifiering av mätvärden och it-säkerhet. Det är områden vi behöver lära oss mer om, säger Axel Hermansson, projektledare på Svenska kraftnät.

Ups-systemet har en kapacitet om 0,1 MW, och Fortum har hittills lämnat flera bud på frekvensreglering, för några timmar i taget, till Svenska kraftnät.

Läs mer: Energisveriges hjärta ligger i Sundbyberg

Buden hamnar hos Svenska kraftnäts kontrollrum och bud som behövs avropas, vilket innebär att resurserna måste hållas tillgängliga. Ibland aktiveras buden, vilket betyder att utlovad effekt kommer elsystemet till del.

Ett par gånger har Fortums ups aktiverats under pilotprojektet. Det har inneburit att Fortums kontor har använt el från ups-systemets batteri i stället för från elnätet. På så sätt minskar belastningen på elnätet och frekvensen stiger.

– Det svenska elnätet är väldigt stabilt, så det har inte varit så många incidenter där frekvensen har sjunkit, men några. Ups-systemet har fungerat precis som det skulle, vi har inte sett några problem alls, säger Ilari Alaperä.

Finland längre fram än Sverige

Att justera elanvändningen för elnätets skull brukar kallas för förbrukningsflexibilitet. Här anser Ilar Alaperä, utvecklingschef på Fortum, att Finland har kommit betydligt längre än Sverige. Till exempel kan Fortum redan hjälpa elnätet i Finland genom att vid behov koppla av eller på 2000 varmvattenberedare i privata hushåll för att öka eller minska frekvensen i elnätet. Totalt kan varmvattenberedarna bistå med cirka 5 MW i reglerkraft.

När det gäller UPS-system i serverhallar räknar Fortum med att kunna erbjuda elnätsbolag i Finland förbrukningsflexibilitet från en serverhall inom ett par månader.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt