Sekabs mål: Tillverka 84 000 ton etanol per år av skogsrester

2020-11-18 14:38  

Svenska Sekab har utvecklat en teknik för förädling av restprodukter från skogen till etanol. Nu vill bolaget skala upp produktionen rejält.

Örnsköldsviksbaserade Sekabs grundidé är att förädla etanol till biodrivmedel och kemikalier. Råvaran är cellulosabaserad.

Nu inleder bolaget en förstudie för att skala upp den egenutvecklade tekniken Celluapp i en produktionsanläggning. Metoden, som hittills har testats i demoskala, går ut på att förädla restprodukter från skogen till sådant som socker, etanol och lignin. Dessa råvaror kan sedan användas till exempelvis biodrivmedel, asfalt och kemikalier.

– Det primära syftet är att säkra en inhemsk produktion av biodrivmedel, eller en kemikalie som är klassad som avancerad, berättar Monica Normark, teknisk chef på Sekab.

Läs mer: Hoppet står till biobensin – som knappt finns än

Utgångspunkten är att använda lokala restflöden från skogen. Primärt handlar det om sågspån, som är lättast tillgängligt, och andra slags skogsrester.

Sågspånen utgörs framför allt av barrvedsfiber, som innebär vissa specifika utmaningar i förädlingsprocessen.

– Barrvedsfiber är starka. När man ska förbehandla dem kräver det lite hårdare metoder och inställningar för att öppna upp barrvedsstrukturen. Barrved är mer motståndskraftigt än majs eller halm eller andra mer lättillgängliga biomassor, förklarar Monica Normark.

Läs mer: Långt kvar till flygstart för svenskt biobränsle

Planen är att tillverka 84 000 etanol per år i den nya anläggningen från 2025. Det skulle kräva drygt 300 000 ton restprodukter från skogen.

– Det blir en väldigt stor anläggning, sammanfattar Monica Normark.

Högvärdiga produkter på sikt

Marknaden styr inriktningen. Den lägst hängande frukten i dag är att tillverka och sälja etanol till låginblandning i bensin.

– Det har hänt mycket på marknaden på senare tid. Vi behöver blanda in ännu mer biodrivmedel, på ett ansvarsfullt sätt, för att bidra till omställningen. Då måste vi också bygga upp större volymer, säger Monica Normark.

På sikt vill Sekab göra mer högvärdiga produkter. Den etanol som i dag går till transporter skulle kunna göras om för användning inom kemiindustrin, till exempel.

– Majoriteten av alla kemikalier i dag görs ju syntetiskt och är petroleumbaserade, så det finns en stor möjlighet att ställa om på det området, säger Monica Normark.

Sekab ska göra klart förstudien innan det kan tas beslut om en investering som väntas ligga i storleksordningen 300 miljoner euro. Inom ramen för projektet ingår också att lösa investeringsbehovet. Sekab har bland annat ansökt om stöd från European Innovation Fund.

– Det är klart att det är en jätterisk att bygga en sådan här anläggning. Men vi har inte tid att vänta mer, om vi ska säkra en inhemsk produktion och Sverige fortsatt ska ta täten i omställningsarbetet, säger Monica Normark.

Förstudien ska vara klar hösten 2022.

Ania Obminska

Mer om: Sekab etanol

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt