Satsar 99 miljoner på ny test-reaktor – kan leda till svensk fabrik

2022-02-15 12:37  

Energimyndigheten beviljar drygt 99 miljoner kronor till en liten blykyld reaktor i Oskarshamn. Initiativtagarna hoppas att det leder till en svensk reaktorfabrik 2032. ”Med det här beslutet kommer vi att gå hela vägen in i kaklet”, säger professor Janne Wallenius.

I början av 2021 blev det känt att den tyska energijätten Uniper ville satsa på blykylda reaktorer ihop med det svenska reaktorbolaget Blykalla och forskare på KTH. Tillsammans sökte de statliga medel för att utveckla reaktorkonceptet vidare.

Nu har Energimyndigheten fattat sitt beslut, och beviljar drygt 99 miljoner kronor till projektet. Pengarna ska räcka till att bygga och driva en prototypreaktor om 2,5 MW i Oskarshamn. Men den ska drivas av el och kommer inte att laddas med kärnbränsle.

Kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3 tas tillfälligt ur drift på grund av bränsleskada. Arkivbild. Foto: Adam Ihse/TT

Janne Wallenius, professor i reaktorfysik vid KTH och vd för Blykalla, tror att prototypen kan tas i drift 2024.

– Vi ska göra en rad olika tester, först och främst säkerhetstester för att visa att reaktorn beter sig som vi förväntar oss vid olyckshändelser. Sedan ska vi göra drifttester för att visa hur man kör reaktorn och byter komponenter, säger han.

Nästa steg: Demonstrationsreaktor med kärnbränsle

Det reaktorkoncept som Blykalla har arbetat med under många år är en liten och modulär blykyld reaktor som kallas Sealer. Kylmedlet är smält bly som håller en temperatur mellan 420 och 550 grader.

Vid normaldrift drivs det smälta blyet runt av en pump. Men om strömavbrott inträffar ska blyet självcirkulera så att värmen leds bort från härden. Det är framför allt den funktionen som Janne Wallenius vill testa i prototypreaktorn.

I stället för kärnbränsle ska prototypreaktorn förses med stålstavar med elvärmare inuti. När el leds in i staven värms den upp och på sätt simuleras den värme som utvecklas i härden.

Initiativtagarna till projektet hoppas att prototypen bara är första steget på vägen mot en större svensk satsning på kärnkraft. Nästa steg är, enligt deras planer, en demonstrationsreaktor om 80 MW termisk effekt som byggs i Oskarshamn och laddas med kärnbränsle. Men för att den ska bli verklighet behövs ungefär 1,7 miljarder kronor, enligt Janne Wallenius.

”Hela vägen in i kaklet”

Och inte heller demonstrationsreaktorn kommer att kopplas in på elnätet. Det beror på att bara tio kärnkraftsreaktorer är tillåtna i Sverige enligt lagstiftningen i dag.

– Då blir man av med en biljett för att bygga nya kärnkraftverk i Sverige, säger Janne Wallenius.

Janne Wallenius är professor i reaktorfysik vid KTH och vd för Blykalla. Foto: Jörgen Appelgren

Om demonstrationsanläggningen fungerar som tänkt så är tredje steget i projektplanen att en fabrik byggs i Sverige för serietillverkning av små och modulära reaktorer. Janne Wallenius bedömer att den kan vara igång 2032.

Tror du att den kommer att bli av?

– Ja, nu tror jag det. Med det här beskedet kommer vi att gå hela vägen in i kaklet, säger han.

”Vätgasproduktionen mer effektiv”

Energimyndigheten lyfter i sitt pressmeddelande möjligheten att Sealer-tekniken kan användas för att producera vätgas med hög verkningsgrad. Genom att vätgas kan lagras till tider då elbehovet är större än elproduktionen kan den bidra till ökad flexibilitet och stabilitet i elsystemet.

Under prototypfasen räknar initiativtagarna med att bedriva grundläggande forskning om hur man kan designa en anläggning där en blykyld reaktor driver vätgasproduktion med högtemperaturelektrolys.

– En fördel med en blykyld reaktor är att den producerar ånga vid 530 grader. Med den höga temperaturen blir vätgasproduktionen mer effektiv, säger Janne Wallenius.

”Går att köra in vätgasen utan förluster”

Högtemperaturelektrolys är ännu i ett tidigt utvecklingsstadium men några kommersiella demonstrationsprojekt har börjat dyka upp. Tekniken kan nå en mycket hög verkningsgrad, förutsatt att det finns tillgång till spillvärme.

Projektdeltagarna planerar att skissa på en anläggning där ångan som bildar i reaktorn först leds till en högtemperaturelektrolysör och sedan vidare till en turbin för att generera el.

Sealer

Sealer står för Swedish Advanced Lead Reactor och är ett svenskt SMR-koncept med passiva säkerhetsfunktioner.

SMR står för små och modulära reaktorer. Sådana koncept utvecklas på flera håll i världen. Avsikten är att reaktordelar ska kunna serietillverkas i fabrik och sedan monteras på plats. Förhoppningen är att anläggningarna då ska bli billigare och gå fortare att bygga än stora traditionella kärnkraftverk.

Energimyndighetens beslut

Energimyndigheten beviljar 99,3 miljoner kronor till projektet Solstice som ska genomföras från 2022 till 2028.

Bolagens ansökan omfattade 109,7 miljoner kronor.

Energimyndigheten bedömer att tekniken i Sealer är innovativ och att den har potential att utvecklas till en kostnadseffektiv planerbar fossilfri baskraft på sikt.

Linda Nohrstedt

Mer om: Kärnkraft SMR

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt