Så vill de stora svenska varumärkena ersätta plasten

2018-10-18 06:00  

Välkända svenska varumärken som Ica, Ikea och Axfood har börjat fasa ut den nyproducerade, fossilbaserade plasten. Andra har knappt börjat – Clas Ohlson har ännu inte någon strategi för att minska plasten.

Plastens negativa aspekter har fått ett allt större fokus de senaste åren. Samtidigt konsumerar vi mer och mer plast.

Läs också våra andra två artiklar om plastkonsumtion:

 

Läs mer: Industrin: Det här gör vi för att hitta alternativ till plasten

Läs mer: Plast-vd:n: ”Plast är redan väldigt hållbart”

Bara under 2016 tillverkades 335 miljoner ton plast i världen och siffran väntas öka till 500 miljoner ton år 2050, enligt handelsförbundet Plastics Europe. Den stora majoriteten är inte förnybar, och riskerar att förorena miljön eftersom den tar så lång tid att bryta ner.

Allt fler svenska varumärken säger nu att de vill fasa ut den nytillverkade, fossilbaserade plasten. Det ligger rätt i tiden eftersom hållbarhet har blivit en önskvärd egenskap och kan vara en konkurrensfördel för företagen, säger Susanne Arvidsson, docent på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Hon har forskat kring hållbarhet och företagens sociala ansvarstagande i drygt tjugo år.

– Många företag har tidigare inte kopplat hållbarhet till sin affärsmodell, men nu förändrar fler och fler sitt erbjudande för att möta en ökad efterfrågan på hållbara produkter och tjänster från kunderna, säger Susanne Arvidsson.

Läs mer: Industrin: Det här gör vi för att hitta alternativ till plasten

Tidigare i oktober i år berättade Ica att alla engångsartiklar i plast, som muggar, sugrör och tops, ska bort ur sortimentet till år 2020. Detta till förmån för pappvarianter, eller gjorda i andra biomaterial ”som inte riskerar leda till plastförorening av våra hav”.

– Plasten har en viktig roll att spela, för att skydda mat och undvika matsvinn. Men vi måste använda och hantera plasten på rätt sätt, säger Maria Smith, chef för hållbarhetsstrategi på Ica.

Inga av de välkända svenska varumärken som Ny Teknik har kontaktat kan eller vill svara på exakt hur mycket fossilbaserad plast de använder i dag. Men de lyfter gärna fram, åtminstone på en övergripande nivå, vad de ska göra för att minska den mängden.

Matjättarna: Fossil plast borta 2030

Branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag ska senast 2030 ha bytt ut alla sina livsmedelsförpackningar i fossil plast till återvunnen eller förnybar råvara. Här ingår bland annat Ica, Coop och Axfood.

Matjättarna har börjat byta ut plastförpackningar och konserver till pappersbaserade varianter. De har också infört plastpåsar och förpackningar av biobaserad polyeten, gjorda på råvara från sockerrör från Brasilien.

– Ur vår synvinkel är tillverkning av närodlad plast, det vill säga polyeten baserad på spill från svensk skogsindustri, en möjlig ambition för framtiden. Som det ser ut i dag finns få alternativ, säger Maria Smith på Ica.

Läs mer: Sortering av svarta plastförpackningar är förgäves

Biobaserad polyeten kan inte heller brytas ner i naturen, men ska ur ett klimatperspektiv ändå vara bättre. Det är dock svårt att få veta exakt hur mycket mindre klimatpåverkan bytet kan väntas ge.

Ica har redovisat ett exempel. En livscykelanalys för förpackningen till deras ekologiska morötter visar att den sockerrörsbaserade plasten minskar koldioxidavtrycket med 129 ton per år.

Anna Karin Lindberg, chef för produktkvalitet och utveckling av Coops egna varor, tror att det i framtiden kommer att finnas fler och andra mer hållbara plastalternativ. Men det finns få stora aktörer i dag, vilket har gett de brasilianska sockerrörsbaserade produkterna en så stark position på marknaden, säger hon.

– Vi tror inte att det är enbart brasilianska sockerrör som hjälper oss att nå målet, men det skapar en ny horisont och visar att det finns en efterfrågan på alternativ till fossil råvara. Vi kan gå ifrån att bara använda fossilbaserad plast till att öka mängden plast av förnybar råvara, samtidigt som vi även vill använda mer återvunnen plast, säger Anna Karin Lindberg.

Läs mer: Plast-vd:n: ”Plast är redan väldigt hållbart”

Matsvinn i produktionen och hemma hos konsumenterna är egentligen en större miljöbov än förpackningarna är i dag, säger Zsófia Réger, förpackningsutvecklare på Axfood. Men det går att minska klimatavtrycket genom att utveckla bättre förpackningar, och använda förpackningar av exempelvis plast av sockerrör.

– Det är bara de senaste 1-2 åren som våra leverantörer har förstått varför och har börjat kunna leverera förpackningar i annat material än fossilbaserad plast. Det är glädjande såklart, men det är bara början på vår resa, säger Zsófia Réger.

Genom att byta ut fruktpåsar i plast, drygt 170 miljoner påsar per år, mot den sockerrörsbaserade varianten räknar Axfood med att minska påsarnas koldioxidutsläpp med 60 procent per år.

H&M: Återvunna eller fossilfria material 2030

H&M-gruppens presskontakt Ia Elf berättar att de är en av världens största användare av återvunnen polyester i dag.

Enligt H&M-gruppens hållbarhetsrapport för 2017 stod återvunna eller ”andra hållbara källor” för 35 procent av deras totala materialanvändning, och de använde återvunnen polyester motsvarande 100 miljoner pet-flaskor.

H&M har i likhet med matjättarna ett mål om att senast år 2030 bara använda återvunna eller hållbara material.

Ikea: Sluta med engångsartiklar i plast 2020

Plast står i dag för cirka 5 procent av Ikeas totala materialanvändning. Ikeas mål är att sluta med engångsartiklar i plast till 2020 och vill 2030 enbart använda förnybara och återvunna material.

– Vi jobbar med att ta bort plasten i vissa applikationer, att ersätta den med andra material och använda mer återvunnen plast. Ett exempel är i våra köksluckor. Plast är ett bra material om det kommer från rätt källa, används vid rätt tid och på rätt plats, men tar också lång tid att bryta ner, säger Inter Ikea Groups hållbarhetschef Lena Pripp-Kovac.

En produkts funktion och förväntade livslängd avgör vilka material Ikea bestämmer sig för att använda. En kökslucka ska hålla i kanske 25 år och användas i en relativt fuktig miljö, och då kan återvunnen plast vara en god idé, enligt Lena Pripp-Kovac.

Även Ikea försöker fasa ut fossila produkter bland annat med hjälp av sockerrörsbaserade produkter. Ett exempel är deras förvaringspåse Istad som tillverkas av 85 procent avfall från sockerrör som används i matindustrin.

Clas Ohlson: Har ingen strategi för att minska plasten

Detaljhandelföretaget Clas Ohlson har över 230 butiker i dag, varav ett 90-tal i Sverige. Företaget uppger att plast är "ett vanligt förekommande material i våra produkter" och saknar i dag en strategi för att sluta använda den fossilbaserade, nyproducerade plasten.

Merparten, 71 procent, av Clas Ohlsons produkter tillverkas i Asien och möjligheten att påverka leverantörerna bedömer detaljhandelsföretaget vara liten. Men de har de senaste åren bytt ut vissa plastförpackningar till kartongvarianter, och plast i produkter som penslar, diskborstar och sopskyfflar till massivt trä i vissa serier.

Clas Ohlson arbetar nu för att ta fram en plaststrategi för förpackningar och produkter, och säger att de ska trappa upp de krav de ställer på tillverkarna.

– Inom förpackningar har vi gjort en del arbete, men bedömer att mer kan göras för att underlätta att de återvinns i högre skala. Vi vill använda förnyelsebara material så långt det går, men vissa av dem kan inte hanteras i dagens återvinningssystem så det är viktigt att välja rätt, säger Ellinor Wickström, regelansvarig på Clas Ohlson.

Experterna: Ingen framtid för fossilbaserad plast

Rosana Moriana Torro forskar på biobaserade polymerer och kompositer på KTH och Högskolan i Skövde. Hon säger att de bioplaster som finns på marknaden i dag generellt sett är dyrare och har lägre prestanda än fossilbaserad plast. Vissa av bioplasterna kräver också industriell kompostering för att brytas ned. Hon ser ett behov av att utveckla verkligt nedbrytbara material, och hon tror att det är möjligt att få till.

– Vi behöver investeringar från industrin och samlad kunskap från leverantörerna av bioplast och akademin för att erbjuda en bredare portfölj, och för att bioplast verkligen ska bli ett alternativ till konventionell plast i olika tillämpningar.

Läs mer: Ica fasar ut plastförpackningar som inte är återvinningsbara

Sebastian Dahlgren Axelsson är innovationsstrateg på Naturvårdsverket. Han säger att nyproducerad, fossilbaserad plast inte har en framtid. Det viktigaste för miljön är inte nödvändigtvis att ersätta plast. Företag och konsumenter bör i stället efterfråga plast som kan återvinnas, och återanvändas många gånger.

– Sedan kommer man också successivt behöva föra in mer biobaserad råvara, men den kommer inte att stå för hela lösningen och det kan bli konkurrens om råvaran. Därför är det viktigaste att materialet är återvinningsbart, och det går att göra betydligt mer i den frågan.

Hur ska vi som konsumenter värdera varumärkenas hållbarhetsarbete?

Forskaren Susanne Arvidsson säger att en förutsättning för konsumenter att förstå hur varumärkena arbetar med hållbarhet är tillgång till relevant, tillförlitlig och jämförbar information. Men den finns sällan i dag.

Vi kan i bästa fall få en indikation om hur bra företagen är på hållbarhet utifrån deras kommunikation och vilka beslut de tar, menar hon.

– Vi kan se att företagen successivt har flyttat fram sina positioner inom hållbarhet. Men som konsument, även som någon med de bästa av intentioner som vill försöka förstå, är det en djungel. Du kan tro att du har fattat ett mer hållbart beslut, men du vet inte. Det är en utmaning för konsumenterna att förstå, och för företagen att kommunicera, en produkts positiva och negativa påverkan på den miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarheten, säger Susanne Arvidsson.

Exempel på varumärkenas miljöarbete

Axfood, Bergendahls Food, Coop Sverige, Ica Sverige, Lidl Sverige och Livsmedelshandlarna är samtliga medlemsföretag i Svensk Dagligvaruhandel. Branschorganisationen har tagit dessa gemensamma plastmål:

• Till år 2022 ska allt material i medlemsföretagens plastförpackningar vara återvinningsbart.

• Till år 2030 ska medlemsföretagens plastförpackningar vara producerade i förnybar eller återvunnen råvara.

Axfood: Förra året gick Axfood ut med att de kommer att sluta använda fruktpåsar i fossil plast och i stället använda påsar baserade på sockerrör, något som ska minska koldioxidutsläppen från påsarna med drygt 60 procent per år. Enligt Axfood omfattar förändringen cirka 170 miljoner fruktpåsar per år.

Ica: Icas plaststrategi innebär bland annat att de fasar ut engångsartiklar av plast inom hela koncernen. År 2020 ska sådant som engångsmuggar, engångsbestick och sugrör tillverkas av papper eller andra biologiska material.

Ikea: Senast 2020 ska Ikea ta bort alla engångsartiklar i plast sitt sortiment globalt, och från kund- och medarbetarrestauranger på varuhusen. Alla Ikea-produkter ska till 2030 utformas utifrån cirkulära principer, med målet att enbart använda förnybara och återvunna material.

H&M: Har i likhet med matjättarna ett mål om att senast år 2030 bara använda återvunna eller hållbara material.

Clas Ohlson: Har ingen plaststrategi i dag. Detaljhandelsföretaget har de senaste åren bytt ut vissa plastförpackningar till kartongvarianter, och plast i produkter som penslar, diskborstar och sopskyfflar till massivt trä i vissa serier.

Ania Obminska

Mer om: Plast Ikea

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt