Så ska LKAB utvinna gödsel ur gruvavfallet

2018-12-19 06:00  

Nästa år börjar LKAB utvinna fosforgödsel ur svenskt gruvavfall. Easymining ligger bakom tekniken som går ut på att förädla apatitkoncentrat till monoammoniumfosfat.

(Uppdaterad)

EU:s jordbruk är i dagsläget i hög grad beroende av import av fosforgödselmedel. Den enda storskaliga europeiska produktionen sker i Finland, som täcker 10 procent av EU:s totala behov. Nu vill det svenska gruvföretaget LKAB starta en egen produktion, berättar Vetenskapsradion.

– Vi gör det här som ett led i att få till en hållbar gruvdrift. Det innebär att vi ska använda vår råvara så långt som möjligt. Att införa det här extra produktionssteget kan också bli en betydande intäkt för oss, säger Ulrika Håkansson, teknisk affärsutvecklare på LKAB, till Ny Teknik.

LKAB:s produktion kommer inte att stå för en lika stor andel som den finska, men den kommer att bli märkbar på marknaden, enligt Ulrika Håkansson.

Läs mer: Autonom drönare ska användas i LKAB:s underjordsgruva

Den järnmalm som bryts i Kiruna och Malmberget innehåller ”intressanta” halter av fosfatmineralet apatit, uppger LKAB. Denna har fram tills nu gått på deponi på LKAB:s dammar. Gruvföretaget vill börja omvandla apatiten från produktionen till fosforgödsel.

Tekniken där apatitkoncentrat omvandlas till en färdig fosforprodukt har utvecklats av Ragn-Sells dotterbolag Easymining.

– Tekniken bygger på att förädla apatitkoncentrat till monoammoniumfosfat. Vi löser upp apatitkoncentratet i en syra, för att sedan separera flour och arsenik, berättar Yariv Cohen, utvecklingschef på Ragn-Sells Easymining och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala.

Easyminings process gör det möjligt att hantera Kirunas flourapatit och Malmbergets klorapatit vid en och samma anläggning.

Apatiten från de båda gruvorna kommer i pilotförsöket först att separeras från bland annat gråberg vid en anläggning i Malmfälten. Där ska det bli till ett apatitkoncentrat som sedan ska transporteras till anläggningen i Uppsala och bli till fosforgödselmedel.

Drygt 100 kilo apatitkoncentrat i veckan ska förädlas

Utrustningen vid pilotanläggningen i Uppsala ska klara av att hantera upp till ett ton apatitkoncentrat per dag. Den kommer dock inte köra vid full kapacitet, berättar Yariv Cohen. Han räknar med att drygt 100 kilo apatitkoncentrat kommer att förädlas till nästan lika mycket fosforgödselmedel varje vecka när pilotanläggningen i Uppsala tas i drift.

– Det krävs mer resurser för att köra full fart, men vi vill också fokusera på att trimma varje steg. Vi kommer vara fyra, fem stycken som arbetar vid anläggningen och testkör ett halvår upp till ett år.

Vad är de största utmaningarna med en sådan här process?

– Att lösa kemin, att använda apatit med olika sammansättning, separera orenheterna från apatiten och få till en bra ekonomi på processen. Tekniken är utvecklad med det som mål och den kemiska biten är nu klar och verifierad. Utmaningarna framåt blir av mer praktisk art, att skala upp på ett bra sätt, säger Yariv Cohen.

Förutom fosforgödsel kan tekniken användas för att utvinna sällsynta jordartsmetaller. Vilka och hur stora mängder sällsynta jordartsmetaller som finns i gruvavfallet kan Ulrika Håkansson på LKAB inte svara på i detalj ännu. Det står klart att det finns bland annat neodym, lantan och yttrium. En förstudie ska ge fler svar.

LKAB tänker inte utvinna enskilda jordartsmetaller, utan vill ta fram ett jordartskoncentrat som kan vidareförädlas.

Pilotanläggningen i Uppsala tas i drift i oktober 2019. Om försöket faller väl ut kan arbetet för att bygga fullskaliga anläggningar påbörjas, då sannolikt i närheten av någon av gruvorna i Kiruna eller Malmberget samt ”en hamnnära plats”.

– Om allt går bra kan vi ha ett beslut om att bygga en storskalig anläggning år 2021, med produktionsstart 2024, säger Ulrika Håkansson.

Ania Obminska

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt