Så ska deras ai minska vattenkraftens förluster

2021-08-11 13:00  
Krångede vattenkraftverk vid Indalsälven. Arkivbild. Foto: Fortum

Mälardalens högskola ska ta fram ai som kan förutspå hur mycket smältvatten som hamnar i kraftverksdammarna. Algoritmen baseras på data från satelliter och ett nätverk av IoT-sensorer.

Vattenkraftverken gör sitt bästa för att förutspå hur stora flöden som snösmältningen kommer att bidra med, men det finns stor marginal för att överskatta mängderna. När för mycket vatten släpps ut ur dammarna så tappar man i elproduktionen – medan en för lågt ställd analys kan leda till översvämningar nedströms.

Men nu jobbar Mälardalens högskola mot att utveckla artificiell intelligens som kan ställa mer exakta prognoser av snödjupet i avrinningsområdet. Redan i dag tittar kraftverken på satellitdata för att göra sina uppskattningar, men utöver olika satellitplattformar ska forskarna även samla in information från utplacerade IoT-sensorer. Den sammantagna datan ska sedan användas för maskininlärning av en slutgiltig algoritm.

– Vi håller på att etablera ett nätverk för att hämta in markdata. Från det kommer vi att få väldigt exakta data som vi kan jämföra med satellitbilderna. Sedan ska vi utveckla vår  algoritm så att man med utgångspunkt från satellitbilder omedelbart kan berätta om snödjupet i området. Då kan vi också ge en korrekt bild av hur mycket vatten som hamnar i dammen. Kraftverket kommer att veta det här flera veckor eller månader i förväg, säger säger Pietro Campana, forskare inom hållbara energisystem vid MDH, till Ny Teknik.

 

Kunskapsbrister om snösmältning

Han anser att kunskaperna om snösmältningen uppströms har stora brister, och förlusterna i utebliven grön energiproduktion ligger enligt Pietro från några få procent och upp till tio procent. Projektet Snowsat ska pågå till slutet av 2023 – forskaren konstaterar dock att två tredjedelar av tiden kommer att läggas på datainsamling.

– Först efter det kan det slutgiltiga algoritmen byggas upp med hjälp av maskininlärning, säger Pietro Campana.

Läs mer: Stad i ljus – den långa vägen till ett elektriskt land

Projektet Snowsat genomförs i samverkan med Uppsala universitet, där Jie Zhang är projektledare, samt med Umeälvens Vattenregleringsföretag, och med finansiering av Vinnova.

John Edgren

Mer om: Vattenkraft IOT

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt