Så mycket ökar priset på bilen med fossilfritt stål

2019-04-03 07:21  

När Sverige visar upp sig för världen på Hannovermässan handlar det om vägen mot det fossilfria samhället. Stålindustrins Hybritprojekt är ett av projekten som lyfts fram.

Sveriges roll som partnerland till Hannovermässan innebär förstås ett fint skyltfönster mot omvärlden. Så vad väljer Sverige att prata om? Den svenska paradgrenen samarbete, förstås.

Ännu bättre blir det så klart när målet för samarbetet är att rädda världen, det vill säga minska koldioxidutsläppen från förbränning av fossila bränslen. Klimatforskarna är överens om att vi drastiskt måste minska våra utsläpp för att klara av 1,5-gradersmålet. Och Sverige vill bli ett av de första fossilfria välfärdsländerna. År 2045 ska våra klimatutsläpp vara netto-noll.

I Sverige sker också flera intressanta projekt väl värda att lyfta upp. Hybrit, som ska möjliggöra stålproduktion utan utsläpp av koldioxid, har rönt en hel del uppmärksamhet även internationellt. Det har potentialen att minska Sveriges koldioxidutsläpp med hela 10 procent, och Finlands med 7 procent.

”Grön vätgas kräver massor av energi”

I panelsamtalet på Hannovermässan om hur Sverige genom samarbete ska nå fossilfrihet fanns därför både Vattenfall, LKAB och SSAB representerat. De tre står bakom Hybritrojektet som bland annat går ut på att ersätta det fossila kolet i produktionen med grön vätgas.

– Det kommer att krävas massor av energi för att tillverka vätgasen. Att tillverka den är inget nytt, det är däremot volymerna. Men vi har en god startpunkt i och med att vi har en god energibalans och nästan koldioxidfri energiproduktion, sa Andreas Regnell, chef för strategisk utveckling på Vattenfall.

Läs mer: Forskare har förvandlat havsvatten till vätgas

Martin Pei, teknisk chef SSAB, konstaterade att pilotanläggningen som nu byggs blir redo för tester nästa sommar. Den kommer att kunna producera ett ton stål per timme. Den nuvarande anläggningen klarar av 300 ton.

Jan Moström, vd LKAB, påpekade att det fossilfria stålet ser ut att bli cirka 20 procent dyrare men att det för en bil bara skulle innebära omkring 2000 kronor i ökade kostnader.

– Är du beredd att köpa en elbil så är du förmodligen också beredd att köpa en bil byggd av fossilfritt stål, sa han.

Näringsministern: Vi klarar oss bättre utan fossila bränslen

För att visa att Sverige verkligen menar allvar med samarbete mellan olika aktörer fanns förstås även en representant från regeringen med, i detta fall näringsminister Ibrahim Baylan (S). På plats fanns också regeringsinitiativet Fossilfritt Sveriges Malin Strand och Klara Helstad från Energimyndigheten.

Malin Strand konstaterade att företagen så klart måste göra det de lovat i sina inlämnade färdplaner för fossilfrihet. Men pekade också på det hon menade var ett förändrat ”mindset” hos företagen. Numer knuffar de politikerna framför sig.

Läs mer: ”Tankbara” elbilar ska lösa räckviddsproblem 

 

Ibrahim Baylan hade visserligen inget emot att bli knuffad på men menade också att omställningen måste ske på ett pragmatiskt vis. Han påminde också åhörarna om att Sverige redan har gjort resan mot fossilfrihet inom sektorn värme och kyla.

– För 25 år sedan eldade vi med kol och olja. I dag är vi nere på fem procent. Vi klarar oss bättre utan fossila bränslen, sa han och påpekade att vi inte hade färre jobb eller sämre levnadsstandard för det.

– Utmaningen ligger i att göra minskningen sektor för sektor, fortsatte han.

Direktreduktion med vätgas

Tanken med Hybrit-projektet är att använda så kallad direktreduktion med vätgas för att dela upp järnoxid till järn och syre. Ny Teknik har beskrivit processen här.

I stället för dagens koldioxidutsläpp från masugnarna blir slutprodukterna bara vatten och järn.

Men direktreduktion med enbart vägas har hittills bara testats i ett fåtal mindre experiment.

Pilotverksamheten i Luleå kommer att bli unik på flera sätt. Förut att testa direktreduktion med enbart vätgas kommer vätgastillverkningen sannolikt att bli störst i världen.

Omställningen till fossilfri stålproduktion kräver stora mängder elektricitet. Om alla svenska masugnar ska byta till direktreduktion med vätgas behövs totalt omkring 15 TWh el per år. SSAB:s teknikchef Martin Pei har därför tidigare konstaterat att elnätet kommer att behöva byggas ut.

Totalt kostar pilotanläggningen 1,4 miljarder kronor, vilket finansieras av SSAB, LKAB, Vattenfall och Energimyndigheten.

Målsättningen är att ha en industriell process klar till 2035. Enligt initiativtagarna har Hybritprojektet potential att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent.

Johan Kristensson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt