Så dämpade Volvo ”kaos”-diskussionerna om brexit 

2021-01-25 16:00  

Storbritannien har lämnat EU och brexit är ett faktum. Alla svenska bolag som gör affärer med Storbritannien påverkas och vägen fram till brexit har varit allt annat än rak. Volvokoncernen tog hjälp av David Camerons tidigare rådgivare för att få ökad arbetsro. 

Från 1 januari gäller ett nytt handels- och samarbetsavtal mellan Storbritannien och EU.

Ny Teknik har pratat med några av Sveriges tyngsta teknikbolag om hur brexit påverkar dem: AB Volvo, Volvo Cars, Scania och Ericsson.

Bilden är tydlig: Ökad administration, tullklarering och en allmänt ökad osäkerhet är något som alla drabbats av.

AB Volvo: Expert hjälpte vid interna spekulationer

AB Volvo utsåg redan 2017 en brexitsamordnare i form av medarbetaren Anders Ekblad. Han tog i sin tur hjälp av konsulten Mats Persson, som varit rådgivare till den förre brittiska premiärministern David Cameron under samma tid som Cameron inte lyckades omförhandla Storbritanniens EU-medlemsvillkor, vilket i förlängningen ledde till brexit.  

En av Mats Perssons främsta insatser för Volvokoncernen var att hjälpa till att dämpa den interna spekulationen. 

– Ibland när media skrev som värst om brexit så upplevde medarbetarna kaos och då startar direkt intern spekulation och nästintill galna diskussioner. Man tror något, men man vet inte, men ibland fattar man ändå beslut på vad man tror, och detta ville vi undvika. Mats Persson var med i ett program som gav oss struktur, scenarier och ett gemensamt arbetssätt för att fatta beslut i rätt tid, säger Anders Ekblad.

Storbritannien är en viktig marknad för Volvokoncernen. Företaget har många underleverantörer i landet samtidigt som produktionsanläggningarna ligger i EU. 

– Vi både importerar och exporterar mycket till och från Storbritannien. Den absolut största förändringen för oss på grund av Brexit är mer administration vad det gäller detta, säger Anders Ekblad.

Inför brexit såg Volvo över hur alla interna delar av organisationen interagerar med Storbritannien och hur verksamheten skulle påverkas av brexit. En effekt blev att bolaget uppdaterade it-system och gjorde förändringar för hanteringen av tulldokument och liknande. Däremot är det inte enbart formalia som påverkar importen och exporten, utan ibland är problemen på en mer jordnära nivå. 

– Det har hänt att tullens personal stannar fraktbolagens lastbilar och att man tar chaufförernas smörgåsar för att de inte får föras över gränsen. Utåt sett är detta kanske ett litet problem, men för chaufförerna där och då skapar det helt klart onödig friktion, säger Anders Ekblad. 

Ibland är fraktdokumentationen otillräcklig, vilket innebär att lastbilarna måste stå still tills det är åtgärdat. Förra veckan började fraktvolymerna som passerar gränserna öka kraftigt vilket Anders Ekblad säger stressar lite extra. 

En positiv effekt av brexit som han har upplevt är att Volvo i förberedelsearbetet har kommit väldigt mycket närmare många kunder och leverantörer – helt enkelt eftersom man ”sitter i samma båt” då brexit påverkar alla.

Volvo Cars: Utan avtalet hade det blivit störningar

Även Volvo Cars utsåg en särskild tullansvarig person med extra ansvar för brexitrelaterade frågor. Personen i fråga arbetade i Storbritannien och hade i uppdrag att se till så att logistikverksamheten fortsatt skulle fungera så effektivt som möjligt oavsett om det skulle ha blivit en brexit från EU med eller utan avtal. 

– Som ett globalt företag är Volvo Cars beroende av fri handel. Även om vi inte har någon tillverkning i Storbritannien så är det en viktig marknad för oss. Därför välkomnar vi att ett avtal är på plats, eftersom det innebär att man undviker de störningar som ett brexit utan handelsavtal sannolikt skulle ha inneburit, säger Christina Zander, presstalesperson på Volvo Cars Sverige.

Scania: ”Vi vill ha globala standarder”

För Scania i är Storbritannien en av bolagets största marknader. Därför tillsatte Scania redan 2016 en stor intern arbetsgrupp med representanter från olika delar av företaget för att se vilka olika konsekvenser brexit kunde få för Scania. 

Scania upplever en fortsatt mycket stark försäljning till Storbritannien och nyligen fick bolaget sin största civila order på lastbilar någonsin från en brittisk företagsgrupp där ett av landets största åkerier, Eddie Stobart, ingår. 

Likt Volvo Group har Scania påverkats av nya administrativa avgifter och ett antal mindre störningar hos transportörerna på grund av nya tullrutiner. 

– Det finns så klart en ökad osäkerhet om vilka tekniska regelverk Storbritannien kommer att tillämpa nu när landet inte längre är med i EU. Vi säljer globala produkter och vill helst ha globala standarder för att slippa anpassa produkterna marknad för marknad, säger Henrik Gustafsson som jobbar med global public affairs på Scania.

Han tillägger att det har blivit ännu tydligare att regelbaserad frihandel och ett väl fungerande EU med en stark inre marknad är viktigt och att ökad protektionism inte främjar utvecklingen. Han ser ändå positivt på att Storbritannien fortsätter med höga klimatambitioner, vilket bland annat leder till stor efterfrågan på hållbara transportlösningar i landet. 

Ericsson: Det behövs ett avtal om dataflöden

Ericsson har förberett brexit under en lång tid, kartlagt konsekvenserna och vidtagit nödvändiga åtgärder på en rad områden: tullhantering, logistik, skatter, datahantering, personal samt kund- och leverantörsfrågor. Bolaget har även säkrat reservdelar och komponenter. 

Den största förändringen för bolaget rör tullklarering som har ökat komplexiteten och kostnaderna. Därtill kommer de nya regler för handel mellan ön Storbritannien och Nordirland som med kort varsel infördes. 

– Det har varit väsentligt att vi varit väl förberedda på konsekvenserna för våra affärer i Storbritannien, som är en mycket viktig marknad för Ericsson i Europa. En kvarstående fråga är dock dataflöden, där visserligen övergångsregler gäller, men där vi behöver säkerhet i form av ett avtal mellan EU och Storbritannien gällande så kallad adekvans, säger Ulf Pehrsson, chef för Government & Industry Relations, Ericsson. 

Anders Frick

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt