Regeringens förslag slopar skatt för större solcellstak

2021-03-17 13:48  

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna vill utöka skattebefrielsen för egenproducerad el. Men flera tunga instanser avråder från ändringen.

Partierna bakom Januariavtalet vill att det ska bli enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk. Nu lägger de fram en proposition där undantaget från skatteplikt för egenproducerad el föreslås utvidgas genom höjda effektgränser.

I dag behöver energiskatt inte betalas för den el som produceras i små anläggningar för förbrukning på samma plats. Gränsen för undantaget går för solcellsanläggningar vid 255 kilowatts installerad toppeffekt. Januariavtalets partier vill nu höja den till 500 kW.

Ungefär 50 befintliga solcellsanläggningar bedöms beröras av ändringen. Tillsammans har de en installerad effekt om cirka 19,4 MW och producerar nära 18 GWh per år.

Livsmedelskedjan Asko har installerat Innos system på sitt kontor i Oslo. Foto: Innos

– Vi vill öka möjligheterna att nyttja de tak som finns. Vi har sett exempel där man har byggt solel på halva taket, trots att man skulle vilja bygga på hela. För oss i Centerpartiet är det här ett steg mot att ta bort gränsen helt. Vår ingång är att allt du producerar och använder själv ska du inte heller behöva skatta för, säger Rickard Nordin, Centerpartiets energipolitiska talesperson.

Men det är väl inga privatägda anläggningar som berörs av förändringen, utan bara företagsägda produktionsanläggningar?

– Ja absolut. Jag ser framför mig att det är den stora Ica-affären eller fryslagret, ställen där man använder mycket el på sommaren och som också har rejäla takytor. Det finns gott om exempel där man har byggt ut till 254 kW för att gränsen har gått vid 255, trots att det finns gott om takyta kvar. Det är resursslöseri med takyta helt enkelt, säger Rickard Nordin.

Solceller. Foto: Fredrik Sandberg/TT

När förslaget var ute på remiss under vintern var det dock flera tunga instanser som avrådde från förändringen. Svenska kraftnät, som ansvarar för det svenska elsystemet, menar till exempel att ändringen riskerar att leda till försämrad leveranskvalitet och ökade kostnader.

Enligt Svenska kraftnät saknas betydande kostnader i regeringens konsekvensanalys. Det handlar till exempel om elsystemets minskade robusthet, ökat importberoende av effekt samt ökade kostnader för stödtjänster för att kompensera för ett betydligt ”lättare” elsystem sommartid.

Även Energimyndigheten ställer sig kallsinnig till förslaget. Myndigheten ser inget tydligt behov av ökad lönsamhet i investeringar i förnybar elproduktion utan menar att dagens stödnivåer redan leder till omfattande investeringar.

”All tillkommande kraft är viktig”

Rickard Nordin är dock inte så bekymrad över remisskritiken.

– Det här handlar mer om en viktig skattemässig princip, det man producerar på egen hand ska man inte skatta för. Det tycker jag gäller för allt. Det gäller dem som eldar med ved, har man egen ved ska man inte skatta på den, säger han.

Hur ser du på invändningen från Svenska kraftnät om försämrad leveranssäkerhet och ökade kostnader?

– Jag har lite svårt att se att det här kommer att öka kostnaderna. Snarare kommer kostnaderna för överföring generellt att minska eftersom man behöver bygga mindre ledning om folk har egenproduktion av el i städer. All tillkommande kraft är viktig, säger Rickard Nordin.

”Fler partier tycker att det är en bra idé”

Även Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, ställer sig tveksamt till förslaget eftersom det innebär ett selektivt gynnande av viss förnybar energi. Dessutom saknar organisationen en ordentlig analys av konsekvenser för energisystemet och effektsituationen i stort.

Energiföretagen Sverige och Vattenfall anser att det saknas skäl för att än en gång ändra skattereglerna för småskalig elproduktion.

Regeringen lämnade propositionen med de nya skatteförslagen till riksdagen den 16 mars. Där väntas den behandlas under våren. Ändringen är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2021.

– Vi i Januariavtalet aviserade förslaget i samband med budgetpropositionen i höstas. Sedan har jag hört att fler partier tycker att det är en bra idé, så jag förväntar mig att det här kommer att gå igenom, säger Rickard Nordin.

Skattebefrielse för fler anläggningar

Undantaget från energiskatt för el som produceras i små anläggningar för eget bruk gäller inte bara solceller utan även andra energikällor.

För vind- och vågkraft går gränsen för skatteundantag i dag vid 125 kilowatts installerad generatoreffekt. Januaripartiernas förslag är att höja gränsen till 250 kW.

För övriga energikällor ska gränsen enligt det nya förslaget gå vid 100 kilowatt.

Ungefär 130 företagsägda vindturbiner bedöms omfattas av höjningen. Dessa har en total installerad effekt om cirka 18,7 MW och en årlig produktion om 49 GWh.

Även 27 mindre kraftvärmeverk och 160 små vattenkraftverk bedöms påverkas av förslaget.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt