Rapporten om miljözoner – därför har den blivit en stridsfråga

2019-01-04 16:58  
Jonas Eliasson, före detta trafikdirektör i Stockholm, numer rådgivare. Foto: Berit Roald, Pressbild

Kostnaden för att införa miljözoner i Stockholm överstiger kraftigt nyttan. Det är slutsatsen i den omdiskuterade rapport som nyligen har färdigställts – och som MP underkänner.

Det främsta skälet att införa miljözoner handlar om att förbättra luftkvaliteten, primärt genom att sänka halten kväveoxider (NOx). En omdiskuterad rapport menar dock att de samhällsekonomiska kostnaderna för att införa miljözon 2 i hela innerstaden överstiger den beräknade miljönyttan, både för hela innerstaden och på ytterligare enskilda gator. Enligt rapporten uppnås såväl den europeiska som svenska miljökvalitetsnormen för kvävedioxid även utan införande av miljöklass zon 2 år 2022.

Detta eftersom reglerna för den redan införda miljözon klass 1, som gäller tunga fordon, kommer att skärpas från 2021 och därmed bidrar till att sänka halterna av föroreningar.

Rapporten menar också att det finns en risk för negativ klimatpåverkan eftersom människor kan komma att välja en bensinbil i stället för en dieselbil, med hänvisning till diskussionen om "dieselförbud". Dieselbilar släpper ut mindre koldioxid tack vare högre verkningsgrad men har generellt sett större utsläpp av kväveoxider.

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) är kritisk till rapporten och skriver i ett blogginlägg att slutsatsen att miljökvalitetsnormen kommer att uppnås 2022 bygger på tre felaktigheter.

1. Ett teoretiskt antagande om full efterlevnad i befintlig miljözon som inte gäller,

2. En ologisk siffra på efterlevnadsgrad i befintlig miljözon

3. Avsaknad av mått på osäkerheten i prognosen för bristande efterlevnad.

Synpunkterna har också utvecklats i ett PM.

Man kan sammanfatta Daniel Helldéns synpunkter som att utsläppen lika gärna kan hamna över gränsen som under – och att Stockholm därmed måste införa miljözonerna för att leva upp till miljökvalitetsmålen. Detta på grund av osäkerheter i rapportens antaganden samt att en del förare av tunga fordon kommer att köra in i miljözoner trots att de inte får göra det.

Ny Teknik har varit i kontakt med före detta trafikdirektören Jonas Eliasson som från årsskiftet i stället har en tjänst som rådgivare vid stadsledningskontoret. Han vill inte uttala sig om rapporten eftersom det då kan uppfattas som att han går i svaromål mot en politiker.

– Jag lämnar över en rapport och sen blir den föremål för politisk behandling, säger han.

Ny Teknik berättade på torsdagen om hur Jonas Eliasson fick sparken i samband med färdigställandet av rapporten som är kritisk till införandet av miljözoner i staden, vilket ska ske på Hornsgatan den 1 januari 2020. Kritik riktas också mot trafikborgarrådet Daniel Helldén för att han ska ha försökt att påverka rapportens slutsatser innan den var färdigställd, något som Jonas Eliasson inte ska ha gått med på.

Daniel Helldén la nyligen upp rapporten på sin blogg. Den är datumangiven till den 18 december i fjol och färdigställdes alltså efter att Miljöpartiet kommit överens med Alliansen om att bilda styre tillsammans. Styret formades i oktober och kravet från MP var att införa miljözon klass 2 på Hornsgatan. Beslutet om att förbereda Hornsgatan för miljözon klass 2 togs genom budgetbeslutet den 12-13 december.

Daniel Helldén skriver i inlägget om rapporten att den var tänkt att presenteras under januari för referensgruppen som staden har tillsatt för miljözonsfrågan.

Miljözon klass 2 innebär från 2020 att personbilar och lätta lastbilar som drivs av diesel eller bensin måste uppfylla minst Euro V för att få framföras, det vill säga i huvudsak fordon som sålts från och med september 2011.

Den 1 juli 2022 skärps kraven för miljözon klass 2. Då måste dieselfordon uppfylla Euro VI. Samma sak gäller hybridfordon med dieselmotor. Bilar sålda från och med september 2015 har i huvudsak rening enligt Euro VI. För bensinbilar är kravet fortsatt Euro V.

Beslutet brukar ibland omnämnas som "dieselförbud". En mer korrekt benämning på miljözon klass 2 efter 2022 är "förbud för dieselbilar äldre än knappt sju år och för bensinbilar äldre än knappt elva år".

 

Rättad version: "miljökvalitetsmålen" ersatt med "miljökvalitetsnormern" i första styckket.

Johan Kristensson

Mer om: Miljözon

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt