Professor: ”Viktig poäng med SMR går förlorad”

2022-07-07 06:00  

Vattenfall ska utreda bygget av minst två små reaktorer i Ringhals. En milstolpe, tycker en professor, som ändå menar att en viktig poäng med SMR då missas.

Den förstudie som Vattenfall nu drar igång handlar om att granska förutsättningarna för att bygga minst två små och modulära reaktorer, så kallade SMR, på Ringhalsområdet. Exakt vilken typ av SMR som ska omfattas av förstudien har bolaget ännu inte bestämt, men först ut blir lättvattenreaktorer. Den tekniken används redan i dagens stora tryckvatten- och kokvattenreaktorer.

– Vi kommer att börja med att titta på den tekniken. Det är också den tekniken som har kommit längst i utvecklingen, säger Desirée Comstedt, affärsutvecklingschef för kärnkraft på Vattenfall.

Det betyder att till exempel SMR-koncepten från Nuscale, GE Hitachi eller Rolls-Royce ligger bra till.

GE Hitachis SMR, BWRX-300. Foto: GE Hitachi

Flera andra bolag arbetar med att utveckla andra mer nyskapande SMR-koncept, till exempel svenska Blykalla, men där bedömer Vattenfall att tekniken är längre ifrån kommersialisering.

Grafik Jonas Askergren

”Bygger man stora reaktorer får man mer pang för pengarna”

Definitionen av SMR är att reaktorerna ska vara små, vanligtvis max 300 MW i elektrisk effekt, och modulära till sin design. Avsikten är att reaktordelarna ska tillverkas i fabrik och sedan fraktas till platsen där de monteras. På så sätt är förhoppningen att de ska gå fortare att bygga och bli billigare än de befintliga stora reaktorerna.

Grafik: jonas Askergren Fakta: Linda Nohrstedt

Men det finns också förhoppningar om att SMR ska kunna placeras i avlägsna områden, som i dag saknar storskaliga elnät, eller för att producera både el och värme.

Ane Håkansson, professor i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet, ser Vattenfalls förstudie som en milstolpe för svensk kärnkraftsutveckling. Men han tycker ändå att en viktig del av poängen med SMR går förlorad om de byggs på de befintliga kärnkraftssajterna i Sverige.

– Ja, det skulle jag vilja påstå. Om det endast är elproduktion man är ute efter är det bästa man kan göra att sätta upp stora reaktorer. Egentligen finns ingen anledning att sätta upp en massa små reaktorer i Ringhals eller Oskarshamn. Bygger man stora reaktorer får man mer pang för pengarna rent tekniskt, säger han till Ny Teknik.

”Finns inte marknadsförutsättningar för stora reaktorer”

Patrick Isaksson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), förstår resonemanget.

– Med tanke på logistik, overheadkostnader och infrastruktur – ju mer effekt man har desto bättre är det. Men jag antar att en faktor är att det handlar om en enorm kapitalinvestering. Det är svårt att mobilisera de pengarna helt enkelt, säger Patrick Isaksson.

På Vattenfall hänvisar Desirée Comstedt, affärsutvecklingschef för kärnkraft, till att bolaget redan har utrett storskalig kärnkraft och kommit fram till att det inte är lönsamt att bygga.

– Men skulle marknadsläget ändra sig så får vi ta den frågan då, säger hon.

Den utredningen gjordes 2015, har inte förutsättningarna ändrats sedan dess?

– Vi ser fortfarande inte att marknadsförutsättningarna för stora reaktorer finns, säger Desirée Comstedt.

”Kommer att behöva ansöka per reaktor”

SMR bedöms däremot ha bättre marknadsförutsättningar, enligt Vattenfall. Investeringskostnaden är lägre, de är modulära och går att seriekoppla och designen är mindre komplex än i storskaliga reaktorer.

– Det som får ner kostnaden för SMR är att man bygger många och har en licensiering för en teknik. Tanken är inte att varje enskild reaktor ska behöva en enskild licensiering. Har du licensierat en reaktortyp ska du kunna skicka in en ny ansökan och få ett lättare förfarande. Det är licensiering och finansiering som är de stora kostnadsdrivarna i ny kärnkraft, säger Desirée Comstedt.

Men bygger hela ert case med SMR i Ringhals på en enklare tillståndsprocess alltså?

– Nej, inte hela vårt case. Vi tror inte att vi kommer att ha en enklare tillståndsprocess, SSM ska få i uppdrag att titta på det, det är väldigt positivt. Om du får tillstånd för en SMR kan du bygga flera men du kommer fortfarande att behöva ansöka per reaktor, säger Desirée Comstedt.

”Jag ser det som ett provskott”

Ane Håkansson tycker att det är vettigt att placera de första SMR:erna på platser där det redan finns nödvändig infrastruktur på plats. Men han framhåller reaktorernas möjlighet att användas till annat än enbart elproduktion, alltså till exempel värmeproduktion till fjärrvärme eller industri, som det mest intressanta med tekniken.

– Men då pratar vi om icke traditionella sajter, säger han.

I dag är det enligt svensk lagstiftning endast tillåtet att bygga nya kärnreaktorer på de befintliga kärnkraftssajterna. Det får också bara finnas totalt tio kärnreaktorer. Med de sex som är i drift i dag finns det alltså utrymme för fyra till enligt dagens regelverk.

Patrick Isaksson tycker därför inte att det är märkligt att Vattenfall väljer att studera möjligheten att bygga minireaktorer på just Ringhalsområdet, där två stora reaktorer nyligen har stängts.

– Jag ser det som ett provskott. Nu har de två befintliga tillstånd som de kan använda. Att de börjar i den änden för att undersöka förutsättningarna och sedan hoppas på en lagändring är inte konstigt, säger han.

”Fulla potentialen om man sätter dem nära industrier”

Vattenfall självt framhåller nätinfrastrukturen på området, den lokala acceptansen för kärnkraft, kompetensen vid Ringhals och att det är tillåtet enligt lagstiftningen att ersätta de två stängda reaktorerna vid Ringhals.

Tappar man inte en viktig poäng med SMR-tekniken om två sådana reaktorer byggs just på Ringhalsområdet?

– Jag håller med om att man når SMR:s fulla potential om man sätter dem i nära anslutning till industrier eller vätgasproduktion. Men om vi ska ha SMR i Sverige är det ett koncept vi behöver få upp i det svenska elsystemet. Jag tror att det är bra att vi gör det på en plats där vi har djup kunskap om kärnkraft och inte minst den lokala acceptansen, säger Desirée Comstedt.

Om alla pusselbitar faller på plats bedömer Vattenfall att en minireaktor kan vara i drift på Ringhals tidigast i början av 2030-talet. Om en annan plats skulle väljas tror Desirée Comstedt att det skulle ta betydligt längre tid.

– Jag skulle bli mycket förvånad om den första svenska SMR:en inte kommer i drift på någon av sajterna där vi redan har kärnkraft, säger hon.

Varnar för motstridiga förväntningar

På Strålsäkerhetsmyndigheten tycker Patrick Isaksson också att Ringhals är en lämplig plats med tanke på att området redan omges av beredskapszoner och att ett samarbete om beredskap är etablerat med länsstyrelsen.

– Det är inte uppenbart att man ska ställa en SMR någonstans och inte ha beredskap runtomkring i form av beredskapszoner och fysiskt skydd, säger han.

Men här tror Patrick Isaksson att det framöver kan uppstå konflikter mellan motstridiga förväntningar. Kärnkraftsindustrin vill placera SMR nära användarna, men samhället har också ett behov av att ha beredskap för olyckor och kriser.

SMR-förespråkarna framhåller dock gärna att många av reaktorkoncepten bygger på passiv säkerhet, där kylmedlet ska självcirkulera så att härden fortsätter att kylas i ett eller flera dygn i händelse av strömavbrott.

Blir inte SMR säkrare än stora reaktorer?

– Det är jättesvårt för mig att kategoriskt kunna säga. Det måste man visa i så fall, att härdsmältor är praktiskt taget omöjliga. Det kan vara så för en del av teknikerna, med låg effekt och mycket vatten. Men det måste demonstreras, säger Patrick Isaksson.

Kritiken: SMR skapar mer avfall

Ane Håkansson tror att SMR har dykt upp som en lösning på politiska låsningar kring kärnkraft.

– Man får ha lite ödmjukhet inför den politiska opinionen. Det kanske är svårt att hitta incitament för att bygga de stora klassiska reaktorerna av mer politiska skäl. SMR har ändå poppat upp på banan som en dörröppnare. Tekniken tror jag kan vara en gamechanger rent politiskt, säger han.

Tre SMR-koncept fick nyligen kritik i en forskarstudie för att skapa betydligt mer radioaktivt avfall än vanliga, storskaliga kärnreaktorer. I Vattenfalls förstudie ska strategier för avfallshantering från olika SMR-tekniker ingå.

Vattenfalls förstudie om SMR

Förstudien ska pågå i ett 1,5 år och vara färdig vid årsskiftet 2023/2024. Om sedan Vattenfall bestämmer sig för att gå vidare med minireaktorerna i Ringhals är bedömningen att en första SMR skulle kunna tas i drift vid Ringhals i början av 2030-talet. Något investeringsbeslut för de två minireaktorerna har ännu inte fattats.

Nya föreskrifter för SMR

Regeringen har meddelat att Strålsäkerhetsmyndigheten ska få i uppdrag att ta fram nya föreskrifter för ny reaktorteknik som små och modulära reaktorer. Exakt hur uppdraget ska utformas är ännu oklart.

”Det vi gör nu är att ge Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att ta fram nya föreskrifter för ny teknik såsom små modulära reaktorer, och se över behovet av nya föreskrifter, kompetensutveckling samt hur hanterandet av ansökningar om ny kärnkraft kan gå till,” skriver Tove Kullenberg, pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll, i mejl till Ny Teknik.

I dag innebär tillståndsprocessen för en ansökan om en ny kärnteknisk anläggning flera prövningssteg, enligt både kärntekniklagen och miljöbalken. Först granskas ansökan av Strålsäkerhetsmyndigheten, sedan prövas ärendet i mark- och miljödomstolen och slutligen fattar regeringen beslut.

Enligt Per Seltborg, forskningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, behövs ingen ny tillståndsprocess för SMR.

– Sedan beror det mycket på vad ansökan innehåller, vilken typ av SMR det handlar om. Beroende på teknik kan det krävas olika stora insatser från SSM i tillståndsprövningen, säger han.

Linda Nohrstedt

Mer om: Kärnkraft SMR

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt