Oljebolagens scenarier räcker inte för att nå Parisavtalet

2022-08-18 11:21  
Shells oljeraffinaderi i Pernis, Rotterdam i Nederländerna. Här planerar företaget en stor anläggning för att tillverka biobränslen. Foto: Jeffrey Groeneweg/ANP/Sipa USA

Shell, BP och Equinor har alla offentliggjort planer på hur utsläppen av växthusgaser ska minska globalt. Men deras scenarier räcker inte om målet är att begränsa den uppvärmningen till under 1,5 grader, visar ny forskning.

Sedan 2015 har världens länder varit överens om att begränsa den globala temperaturökningen till långt under 2 grader och helst under 1,5 grader jämfört med förindustriell tid.

I november 2016 trädde Parisavtalet också i kraft.

Den globala medeltemperaturen är redan i dag cirka 1 grader högre jämfört med 1850–1900, vilket ökar sannolikheten för flera extrema vädersituationer, att polarisarna smälter och havsnivån stiger.

Sex scenarier – bara en klarar klimatmålen i Parisavtalet

Forskare vid tyska Climate Analytics och australiska Melbourne-universitetet har tittat närmare på sex scenarier för utsläppsminskningar.

Scenarierna kommer från energibolagen Shell, BP och Equinor samt den internationella energibyrån IEA. Forskarnas slutsats är att bara ett scenario skulle leda till att man kan begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, och det är IEA:s ”Net Zero by 2050”.

BP:s raffinaderi Whiting i Chicago, USA. I december 2021 fick företaget betala böter på 500 000 dollar för att utsläppen av partiklar överskridit gränsen. Foto: DroneBase via AP/TT

I övriga fall kommer man att vara långt ifrån att klara målet.

– Generellt vet vi att våra energisystem i slutänden måste lämna de fossila bränslena bakom sig, om den globala uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader. De här bolagen har publicerat visioner över hur det ska gå till, men det är inte så transparent sett till hur de utvärderar om visionerna verkligen möter Parisavtalets mål, förklarar studiens huvudförfattare Robert Brecha för Ny Teknik.

Läs mer: Kan världen enas om ett ”Parisavtal” för biologiska mångfalden?

Gruppen har utvecklat ett analysverktyg som ska göra det enklare för både forskare och beslutsfattare att undersöka om ett scenario är förenligt med klimatmålen eller inte. Som exempel kan man titta på hur många gigaton koldioxid ett bolag uppger att de kommer att släppa ut varje år fram till 2050 och se om det faktiskt är i linje med Parisavtalet.

Robert Brecha, Climate Analytics. Foto: Robert Brecha

Frågan om vad som räknas som att klara Parisavtalets klimatmål blir snabbt komplicerad. Ett kriterium kan vara om man klarar att hålla sig under 1,5-gradersmålet innan det här århundradet är slut. Ska det då också räknas som att man har klarat målet om man under en period innan dess långt överskrider 1,5-graders målet, men lyckas nå rätt nivåer till 2100?

– Tidigare forskning har visat att det inte är en bra väg att gå, eftersom det kan få oerhörda negativa konsekvenser om man går över 1,5 grader även under en begränsad period. Det är ett extremt exempel, men visar på komplexiteten i frågan, säger Robert Brecha.

Skillnaden är hur snabbt omställningen ska ske

Vad som skiljer IEA:s scenario jämfört med de andra är hur mycket fossila bränslen som tillåts på kort sikt, mängden naturgas och kol och i viss mån olja. 

– Nyckeln är hur snabbt du rör dig ifrån naturgas och kol. Inget scenario som vi har tittat på utgår från att allt ska fortsätta som vanligt. Alla visar på en ganska snabb energiomställning, som kommer att vara utmanande att genomföra. Men skillnaden sett till om man klarar Parisavtalets mål eller inte är med vilken hastighet den omställningen sker, förklarar Robert Brecha.

Vilket bidrag anser du att er studie ger?

– Att vi skapar en transparens i processen, som gör det möjligt att utvärdera olika klimatscenarier så vi kan säga vilka som är förenliga med Parisavtalets mål och vilka som inte är det. Och att andra får tillgång till vårt verktyg och kan göra samma typ av undersökning, säger Robert Brecha.

Gaurav Ganti, Climate Analytics Foto: Climate Analytics

Forskarkollegan Guarav Ganti betonar att den globala temperaturökningen redan i dag skapar problem för människor, djur och växtlighet. Även en ökning på 0,1 grader får negativa konsekvenser.

– Det är en ökning som kan tyckas trivial i skala, men det har icke-trivial påverkan på klimatet. En del av den här övningen i transparens som vi nu har gjort genom den här studien och med hjälp av vårt verktyg är att betona detta. Vi skapar ett underlag till en mer välunderbyggd diskussion, säger han.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.

Ania Obminska

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt