Ökat importbehov när kärnkraftverket stoppas

2022-02-11 14:04  

Importbehovet i södra Sverige ökar med cirka 2 000 MW – mer än Stockholms elbehov. Det blir konsekvensen av stoppet i kärnkraftsreaktorn i Oskarshamn, bedömer Svenska kraftnät.

Kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3 är med sina 1 450 MW Nordens största elproduktionsanläggning som är i drift i dag. I november upptäckes en bränsleskada i reaktorn.

Exakt vad skadan beror på vet inte ägarbolaget OKG. Det kan röra sig om skräp, till exempel en metallflisa, som har skavt hål på bränsleinkapslingen.

I november bedömde OKG att reaktorn kunde fortsätta att producera på full effekt. Skadan hölls under uppsikt och planen var att den skulle åtgärdas i samband med den ordinarie revisionen i april.

Men i början av februari beslutade OKG:s driftsledning att bränsleskadan behöver hanteras. Nu är planen att tillfälligt ta reaktorn ur drift mellan den 19 och 27 februari.

– OKG:s driftsledning har nu bedömt att det inte går att vänta tills revisionsavställningen. Vi har planerat in ett stopp i närtid för att bibehålla renheten i processvattnet, säger Désirée Liljevall, kommunikationschef på OKG.

Försämrad överföringskapacitet

1 450 MW elproduktion som försvinner är ett stort avbräck för det svenska elsystemet. Storleken kan jämföras med Stockholms hela elbehov, om cirka 1 500 MW.

Bortfallet innebär också att överföringskapaciteten försämras från norr till söder. Det beror dels på att den spänningsreglering som kärnkraftverket i Oskarshamn vanligtvis bidrar med nu försvinner, dels också på att elflödet kan ta andra vägar och vissa ledningar riskerar att överhettas.

För att undvika spänningskollaps och överhettning drar Svenska kraftnät ned den överföringskapacitet som tilldelas marknaden över elområdesgränserna.

För snitt 2, gränsen mellan elområde 2 och 3, försvinner mellan 300 och 500 MW av överföringskapaciteten. För snitt 4, gränsen mellan elområde 3 och 4, minskar kapaciteten med cirka 700 MW, bedömer Svenska kraftnät.

Det betyder att mindre av den el som produceras i norra Sverige kan överföras till mellersta och södra Sverige.

”Klart att det finns en påverkan”

Totalt sett bedömer Svenska kraftnät att stängningen av Oskarshamn 3 i februari kommer att leda till ett ökat importbehov i södra Sverige om cirka 2 000 MW.

Men situationen beror på väder, vind och elkonsumtion i Sverige.

– Vi har exporterat mycket hittills under vintern, så det finns produktion i landet. Men sedan får vi se vilken situation vi hamnar i. Blir den inhemska förbrukningen väldigt stor så kan det bli ansträngt, säger Pontus de Maré, driftchef på Svenska kraftnät, till Ny Teknik.

Elpriserna kommer troligen att stiga på grund av kärnkraftsstängningen, enligt Svenska kraftnät.

– Det är svårt att sia om hur mycket elpriserna kommer att påverkas, men det är klart att det finns en påverkan. Och det blir en påverkan uppåt när elproduktion faller bort, om allt annat är lika, säger Pontus de Maré.

Elpriset styrs av många olika faktorer. Om det blir blidväder ute sjunker efterfrågan på el. Om det blåser mycket kan vindkraften leverera mycket el och utbudet ökar. Vid kraftig blåst skulle alltså vindkraft i andra länder kunna kompensera för kärnkraftverkets stängning.

”Känsligheten har ökat”

Enligt elprisanalytiker Johan Sigvardsson präglas vädret nu av lågtryck och mycket blåst.

– Kontentan blir ett något högre elpris, men det blir inget jättedrag uppåt, sa han till TT på torsdagskvällen.

Svenska kraftnät, som ansvarar för elsystemet, tycker naturligtvis att det hade varit bättre om bränslestoppet i Oskarshamn hade gjorts under den ordinarie revisionen i april.

– Vi är i störst behov av kraft under de kalla månaderna. Då är efterfrågan som störst, säger Pontus de Maré.

Men du låter inte jätteoroad?

– Nej, men vi bevakar situationen. Faller ytterligare kärnkraftverk bort och det blir jättekallt går risknivån givetvis upp. Känsligheten har ökat, säger Pontus de Maré.

Om import av el inte skulle räcka till för att täcka upp bortfallet av kärnkraftverket har Svenska kraftnät möjlighet att aktivera effektreserven, som utgörs av 562 MW i det oljeeldade Karlshamnsverket.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt