Nya bolaget: ”Vi är som energibranschens Airbnb”

2018-06-27 06:00  

Genom att elanvändningen jämnas ut över dygnet kan elnäten räcka till fler. I Norge testas en handelsplats för sådan flexibilitet. Samma sak är på väg i Sverige.

Samhället blir allt mer beroende av elektricitet. Samtidigt blir det allt trängre i elnäten.

Redan i dag råder kapacitetsbrist i elnäten i de fyra största svenska städerna samt i stora delar av Mälardalen, enligt stamnätsägaren Svenska kraftnät.

Läs mer: Så mycket kapades elnotan med bostadsbolagets mät- och styrsystem

Och det tar tid och kostar mycket att bygga nya elnät. Ledtider om 15-20 år är inte ovanliga.

Ett sätt att utnyttja det befintliga elnätet mer effektivt är att använda så kallad kundflexibilitet. Det innebär att elkunder flyttar sin elanvändning till tider när belastningen inte är så stor på elnätet.

Men för att företag eller privatpersoner ska vilja flytta sin elanvändning krävs någon form av ersättning. Det har testats i Norge sedan knappt ett år tillbaka.

Ännu inte ersättning i pengar

Företaget Nodes har där dragit igång en handelsplats för flexibilitet. Syftet är att undvika kapacitetsproblem i elnätet.

– Nätbolagen har ingenstans att handla med flexibilitet, därför startades Nodes, berättar Rune Hogga, vd för Nodes.

Ett tiotal medelstora elkunder i Grimstad, i södra Norge, deltar i pilotprojektet kring handelsplatsen. Det handlar främst om kommunala byggnader, till exempel en sporthall och en skola, men även en lokal båttillverkare. Samtliga ligger under en transformatorstation som servar ungefär 5.000 kunder.

Läs mer: Batterilagret sämre än väntat

Transformatorn hade länge haft kapacitetsproblem och ägaren, Agder Energi Nett, planerade investeringar på 4,5 miljoner euro i stationen. Men i stället inleddes ett samarbete med Microsoft för att hitta andra smarta lösningar.

Nu har ett styrsystem byggts med molnbaserad teknik och maskininlärning för att lokalisera risker för överbelastning i elnätet.

När det finns sådan risk kan elkunderna som ingår i pilotprojektet flytta sin elanvändning, till exempel genom att minska uppvärmningen. För den flexibiliteten får de någon form av ersättning av nätägaren.

Men än så länge har inga pengar bytt ägare inom projektet. Som belöning för sin flexibilitet har elkunderna i stället fått hjälp att minska sin elanvändning med hjälp av ett energistyrningssystem. Till hösten planerar dock Nodes att lansera en betalfunktion.

Eon och Vattenfall planerar lokala elmarknader

De elkunder som ingår i pilotprojektet har totalt sett skapat flexibilitet om 1 MW. Nu jobbar Nodes på att utvidga projektet till att omfatta fler i området. Den planerade investeringen i transformatorstationen är inte längre aktuell.

– Vi har visat att nätbolagen kan undvika överbelastning på nätet. Vi är som energibranschens Airbnb, vi gör det möjligt att utnyttja kapacitet som redan finns. Och om nätägaren kan undvika att investera i nytt nät blir nätavgifterna lägre för kunderna, säger Rune Hogga.

Läs mer: Hyreshusens batterilager ska hjälpa elnätet

I Sverige planerar nätägarna Eon och Vattenfall att dra igång samma typ av pilotprojekt till hösten. Än är det oklart hur många elkunder som kommer att delta, men avsikten är ”några hundratal”, fördelade i fyra olika områden.

– Vi vill se om vi kan uppnå erforderlig effekt och om det fungerar praktiskt. Sedan blir en viktig fråga hur tjänsterna ska utformas för att vara attraktiva och fungera bra för kunderna, säger Peter Söderström, utvecklingschef på Vattenfall Eldistribution.

Handelsplats även på Chalmers

Tanken är att de lokala handelsplatserna ska göra det lättare för kunderna att erbjuda flexibilitet, samtidigt som den flexibla resursen blir enklare att överblicka för nätägaren.

Ett liknande projekt pågår redan på Chalmers campusområde i Göteborg. En digital handelsplats ska kopplas upp mot fastigheter och testas snart i skarpt läge. Syftet är att byggnader som både använder och genererar energi ska kommunicera med varandra för att kapa energitoppar.

Chalmersprojektet omfattar inte bara elektricitet utan även kyla och värme.

Elbörsen medgrundare i bolaget

Företaget Nodes har bildats av den nordiska elbörsen Nord Pool och det norska energibolaget Agder Energi. Syftet är att etablera framtidens handelsplats för el.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt