Ny rapport: Det krävs upp till 12 000 nya vindkraftverk för att nå miljömålen

2018-06-07 09:30  

Mellan 5 000 och 12 000 nya vindkraftverk kan behövas om Sverige ska nå målet om 100 procent förnybar elproduktion. Och planeringen måste börja nu. Det konstaterar Energimyndigheten.

Det politiska målet är att Sverige ska ha en 100 procent förnybar elproduktion år 2040. I en ny rapport skissar Energimyndigheten på hur vägen dit kan se ut.

Först och främst konstaterar Energimyndigheten att Sverige har mycket goda förutsättningar för förnybar el, med bland annat tillgång till vattenkraft och biobränsle.

Men det finns också flera utmaningar. En av dem handlar om utbyggnadstakten.

Eftersom många anläggningar för förnybar elproduktion närmar sig sin tekniska livslängd finns det ett stort behov av återinvesteringar. Under de närmaste 20-30 åren kommer anläggningar med en sammanlagd årsproduktion på över 100 TWh att behöva bytas ut.

– Inga av dagens vindkraftverk kommer att stå kvar år 2045, säger Martin Johansson, en av rapportförfattarna.

Tre till sex gånger högre utbyggnadstakt

Totalt räknar Energimyndigheten med att nya anläggningar som sammanlagt kan producera 60-120 TWh el per år behöver byggas fram till 2045.

Översatt till vindkraft skulle 60 TWh betyda mellan 4 600 och 12 000 nya vindkraftverk, beroende på varje turbins maxeffekt.

– Det kommer att bli en planeringsutmaning, säger Martin Johansson.

I dagsläget finns drygt 3 300 vindkraftverk i Sverige. De ger cirka 16 TWh el varje år.

I genomsnitt byggs nya anläggningar för elproduktion som motsvarar en årsproduktion om 2,5-3 TWh per år.

– Det räcker inte. Vi kommer att behöva öka takten, säger Martin Johansson.

Den stora utbyggnaden behöver ske från mitten av 2030-talet, bedömer Energimyndigheten. Då måste den årliga utbyggnadstakten vara tre till sex gånger så hög som i dag.

Nästa delrapport kommer våren 2019

Det är framför allt vindkraft som behöver byggas ut om Sverige ska kunna nå målet om 100 procent förnybar elproduktion. I dagsläget begränsas utbyggnaden främst av tillståndsprocessen. I många fall kan det ta ett decennium från planering till drift av nya vindkraftverk.

Energimyndigheten poängterar därför att planeringen av nya anläggningar behöver komma igång omedelbart. När det gäller nya vindkraftverk pekar myndigheten på ett behov av att se över om viss planering ska göras på regional eller nationell nivå.

Kostnaden för förnybar elproduktion har gått ner kraftigt på senare år och börjar kunna konkurrera med fossila energikällor. Därför tror Martin Johansson att omställningen kan göras utan särskilt stora statliga subventioner.

– I dagsläget ligger stödet på 5-60 öre per kilowattimme. Om man istället räknar på 1 öre i stöd per kilowattimme i 15 år blir det 150 miljoner kronor per TWh som ska byggas. Det blir mycket pengar eftersom det handlar om så stora volymer, säger han.

Rapporten som släpps på torsdagen är en första delrappport om förutsättningarna för ett 100 procent förnybart elsystem. I nästa del, som ska presenteras våren 2019, ska Energimyndigheten fördjupa scenarier, kostnader, lönsamhet och resurseffektivitet.

Målet om 100 procent förnybar elproduktion

Målet om 100 procent förnybar elproduktion i Sverige år 2040 formulerades första gången i energiöverenskommelsen mellan fem riksdagspartier i juni 2016. Målet finns även med i propositionen om energipolitikens inriktning från april 2018.

Enligt energiminister Ibrahim Baylan räknas inte kärnkraften som förnybar elproduktion. Men något avvecklingsår för kärnkraften finns inte i energiöverenskommelsen.

På uppdrag av Skellefteå Kraft har Sweco tidigare beräknat att det kommer att kosta 1 500 miljarder kronor att nå målet om 100 procent förnybar elproduktion 2040.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt