Nu måste pumpen visa vilken klimatpåverkan bränslet har 

2021-10-04 06:00  

Sedan i fredags måste dekaler vid svenska bränslepumpar visa hur stor klimatpåverkan drivmedlet har. Men för att få veta var råvaran kommer ifrån måste du gå till leverantörens hemsida. 

Sverige blev den 1 oktober först i världen med krav på miljödeklaration av drivmedel vid pumpen. Ett klistermärke ska visa drivmedlets klimatpåverkan över livscykeln samt vilka råvaror det är gjort av. 

Syftet med märkningen är att öka konsumenternas kunskap och ge förutsättning för ett medvet val. 

Dekalerna påminner om de som upplyser konsumenter om hur energieffektiva vitvaror är, med en skala som går från rött till grönt.

Klimatpåverkan från fossilt bränsle

Normalvärdet för klimatpåverkan över livscykeln från helt fossil bensin är 93,3 gram koldioxidekvivalenter per megajoule respektive 95,1 för helt fossil diesel. Genom att blanda in olika typer av förnybara drivmedel, till exempel etanol, kan klimatpåverkan sänkas. Om bränslets klimatpåverkan är över 92 gram CO2ekv/MJ placeras hamnar det längst till vänster på skalan, det vill säga åt det röda hållet.

Så här ser dekalen ut. Leverantören skriver själv in relevanta värden för drivmedlet som tankas vid pumpen.  Foto: Energimyndigheten 

Införandet har skjutits upp flera gånger. Först skulle dekalerna sättas upp senast den 1 januari 2020, sedan den 1 maj 2020 och slutligen alltså den 1 oktober 2021.

Läs mer: 2020 får du veta bränslets ursprungsland vid pumpen

Intresseorganisationen Gröna Bilister har drivit på för införandet i snart ett decennium, medan branschorganisationen Drivkraft Sverige (tidigare Svenska Petroleum- och Biodrivmedelsinstitutet) har fört fram kritik mot utformningen.

Därför framgår inte ursprungslandet

Tanken var från början att även råvarans ursprungsland skulle framgå, på samma sätt som gäller för till exempel kött som säljs i butik. 

Men för drivmedel kunde detta innebära ett indirekt handelshinder, menade EU-kommissionären Elżbieta Bieńkowska i en skrivelse med hänvisning till EU-domstolspraxis. Eftersom medborgare i ett EU-land kan ha fördomar mot produkter från ett annat EU-land kan det göra produkten svårare att marknadsföra. 

Regeringen backade därmed från kravet. Gröna Bilister menar att regeringen vek ner sig. Dåvarande miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) menar att det var för att slippa riskera att hamna i EU-domstolen.

Sverige importerar mest råolja från Norge

Drivmedelsbolag måste däremot ange råvarans ursprungsland på sin hemsida. Detta krav blev möjligt genom bestämmelser i förnybartdirektivet, men kommer alltså i Sverige även att gälla fossila råvaror. 

Sverige importerar främst råolja från Norge (drygt 40 procent), Ryssland (drygt 25 procent) och Nigeria (drygt tio procent), enligt Energimyndighetens sammanställning för 2019. Danmark är det enda EU-land som syns i sammanställningen. Övriga nämnda länder är Saudiarabien, Storbritannien, USA och Venezuela.

Dekalen anger förra årets klimatpåverkan

Deklarationen vid pumpen kommer inte berätta exakt vilken klimatpåverkan bränslet du tankar med har, vilket Drivkraft Sverige har varit kritiskt mot. Det presenterade värdet bygger i stället på ett genomsnitt av föregående års leveranser, som leverantörerna rapporterar en gång per år. Värdet tar heller inte hänsyn till regionala skillnader, de vill säga att en viss leverantörs bränsle i Piteå kan vara annorlunda än i Eslöv. 

– I och med att reduktionsplikten skärps år för år (det vill säga kravet på gradvis ökad inblandning av förnybart innehåll i de fossila drivmedlen, reds anm) så kommer det att vara skillnad på det som står på dekalen och det man tankar. Men det är så regelverket är skrivet och inget vi har rådighet över, säger Ulf Jonson, handläggare på Energimyndigheten.

Fakta: Miljöinformation om drivmedel 

Vad: Från den 1 oktober är det obligatoriskt för drivmedelsleverantörer med en dekal vid pumpen som visar vilken klimatpåverkan bränslet har. De ingående råvarorna måste också framgå. 

Undantag: Endast stationer som riktar sig till konsumenter och har en årlig försäljningsvolym över 1 500 kubikmeter flytande drivmedel, eller en miljon kubikmeter gasformiga drivmedel, omfattas av kravet. 

Hur: Beräkningen görs genom att summera de ingående komponenternas växthusgasutsläpp (mätt i gram koldioxidekvivalenter) och dividera med produktens energiinnehåll (megajoule). 

Johan Kristensson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt