Nu kan du själv jämföra utsläppen din elbil ger upphov till

2020-04-27 14:30  
Så här står sig elbilar mot bensin- och dieselbilar gällande koldioxidutsläpp över livscykeln beroende på vilket europeiskt land de körs i, enligt Transport & Environment. Bil och batteri är tillverkade med europeisk elmix i samtliga fall. Foto: Transport & Environment

Har du tröttnat på att diskutera hur mycket din elbil släpper ut? Nu finns ett verktyg där du själv kan jämföra klimatpåverkan jämfört med motsvarande fordon med förbränningsmotor.

Den miljöprofilerade intresseorganisationen Transport & Environment (T&E) har tagit fram ett verktyg som gör det möjligt att enkelt jämföra utsläppen från en elbil jämfört med en bensin- eller dieselbil. Verktyget kan ses som ett svar på den hätska debatt som har pågått i flera år, även om forskningsläget sedan en tid tillbaka tydligt visar att elbilen har ett överläge i de flesta situationer.

T&E har även publicerat en rapport som beräkningsverktyget bygger på. Rapporten fokuserar på europeiska förhållanden.

Resultatet visar att elbilen i det värsta europeiska scenariot, det vill säga med ett batteri tillverkat i Kina och körd i kolkrafttunga Polen, släpper ut 22 procent mindre koldioxid över livscykeln jämfört med en dieselbil. För en bensinbil är motsvarande siffra 28 procent mindre.

Sverige utgör bästa tänkbara scenariot

Sverige, med sin snudd på fossilfria kraftproduktion, utgör det bästa tänkbara scenariot i rapporten. Om batteriet tillverkats här släpper en elbil ut hela 80 procent mindre över livscykeln jämfört med en dieselbil och 81 procent mindre än en bensinbil.

Om en genomsnittlig europeisk elmix används för att tillverka batteriet och ladda elbilen släpper den ut 63 procent mindre jämfört med snittet av en bensin- och dieselbil. Om samma bil körs i Polen respektive Sverige blir resultatet 29 procent mindre respektive 79 procent mindre.

Det är även möjligt att jämföra hur läget ser ut om tio år, då den europeiska kraftproduktionen förväntas ha minskat sina utsläpp.

T&E räknar inte med WLTP-värden

Noterbart är att T&E över huvud taget inte använder sig av utsläppsvärden från standardiserade körcykler (den äldre NEDC samt nyare WLTP) i beräkningarna. T&E menar att dessa kraftigt underskattar utsläppen. I stället förlitar sig organisationen på genomsnittliga utsläppsvärden från den tyska databasen spritmonitor.de som bygger på uppgifter rapporterade från användare av tjänsten.

Gällande utsläpp från batteritillverkning är det IVL Svenska Miljöinstitutets uppdaterade rapport från i fjol som gäller. Den visade att tillverkningen ger upphov till mellan 61 till 106 kilo koldioxidekvivalenter per kilowattimme producerat batteri.

Rapporten och verktyget berör endast rent batterielektriska bilar samt bilar med förbränningsmotor drivna av bensin eller diesel. Laddhybrider och vätgasdrivna bilar ingår inte.

T&E beräknar heller inga utsläppsvärden för bilar drivna av biobränslen. Organisationen är generellt sett motståndare till biobränslen som transportdrivmedel. Biodiesel producerad av grödor har till exempel sämre klimatprestanda än fossil diesel om hänsyn tas till påverkan från ändrad markanvändning, enligt T&E.

Johan Kristensson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt