Northvolt: 90 procent av våra experter har rekryterats utomlands

2020-12-04 13:26  

Kompetensbrist och svagheter i elnätet lyfts särskilt fram som ett hinder för att Sverige ska kunna skapa en hållbar värdekedja för batterier. Northvolt har till exempel rekryterat 90 procent av sin FoU-personal utanför landet.

22 branscher har lämnat in färdplaner till regeringen för hur de ska bli fossilfria. Utöver färdplanerna ska även ett antal mer specifika strategier tas fram. I veckan presenterades den första som handlar om en hållbar värdekedja för batterier. Framöver ska även strategier för vätgas och biobränslen presenteras.

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, berättar under presentationen att strategierna är ett sätt att lösa pusslet, det vill säga reda ut hur åtgärderna ska fördelas för att Sverige ska nå upp till målet om nettonollutsläpp till 2045.

Läs mer: Kartläggning: Vem bygger batterierna till elbilen?

Batterier en nyckelkomponent

Batterier utgör en nyckelkomponent för att nå upp till målet, som i hög grad handlar om elektrifiering eftersom biobränslena inte kommer att räcka till. Batterierna behövs för att lagra energi i fordonen och för att balansera ett elnät med ökande inslag av sol och vind.

Northvolt, startupbolaget som bygger en cellfabrik i Skellefteå, får nog anses vara kronjuvelen i realiseringen av den hållbara batterivärdekedjan hittills. Svante Axelsson refererar under presentation till Northvolt som "miraklet".

Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige. Foto: Oskar Omne

För bara några år sedan fanns knappt ingen cellproduktion i Europa. Nu är tio fabriker under uppförande och ytterligare tio i planeringsstadiet, berättar Bo Normark, tematisk ledare på EIT Innoenergy.

– Europa är på väg att bli världens största producent av litiumjonbatterier efter Kina, säger han.

Läs mer: Prognos: Europa på väg att köra om USA i batteriracet

Northvolt tvingas rekrytera utomlands

Men att på så kort tid bygga upp en värdekedja kommer inte utan utmaningar. När Malin Strand, sakkunnig på Fossilfritt Sverige, ombeds lyfta fram de två viktigaste slutsatserna i batteristrategin ber hon om att få utöka listan till tre punkter:

– Utbildning, utbildning och elinfrastruktur, säger hon.

Peter Carlsson, vd och grundare av Northvolt, påpekar att de har behövt hämta 90 procent av personalen inom forskning och utveckling från utlandet.

– Vi har ett enormt tryck på oss att dra igång en massa utvecklingsprogram mot kunder. Vi behöver fördubbla vår FoU-styrka till nästa år. Det finns en enorm kompetensbrist kring batterier och celldesign, säger han.

En av de fem prioriterade rekommendationerna i batteristrategin handlar därför om att satsa på forskning, innovation och utbildningsinsatser.

– Vi vill se en satsning på fem miljarder kronor per år i tio år för att årligen utbilda tusen personer i batterikompetens och -produktion. Kommuner bör även få pengar att växla upp industriutbildningsprogram på gymnasiet och inte minst inom vuxenutbildningen, säger Svante Axelsson.

Läs mer: Northvolt ökar tempot i jakten på talanger

Bättre elinfrastruktur behövs

Ett annat område som bör prioriteras handlar om att förstärka elinfrastrukturen, både i form av laddplatser och batterilager. Nyetableringar inom batterivärdekedjan bör kunna ske i närheten av den redan existerande fordonsindustrin.

Peter Carlsson, vd och grundare för Northvolt. Foto: TT

För att uppnå det målet finns en del att göra, åtminstone för energiintensiva verksamheter. Peter Carlsson på Northvolt påpekar att elnätet är jätteviktigt för dem.

– Att bygga cellfabriken i Skellefteå innebär en enorm fördel. Men för batterilabbet i Västerås ser vi redan begränsningar. Att i dag bygga en batterifabrik söder om Gävle är redan svårt. Det här problemet kommer att förstärkas när elfordonen rullas ut. Infrastrukturen måste därför förstärkas upp genom till exempel energilagring, säger han.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) välkomnar batteristrategin.

– Att den första strategin som ska binda samman de 22 färdplanerna handlar om batterier är logiskt. För att klara elektrifieringsutmaningen måste vi inte bara producera mer el, utan även lagra den. Då är batterier otroligt kritiskt, säger hon.

Fakta: De fem prioriterade områdena

Batteristrategin innehåller en lång rad förslag riktade till politiken och aktörerna i värdekedjan. Här är några av dem, främst de som riktar sig till politiken.

1. Hållbara batterier. Stimulera efterfrågan och användning av hållbara batterier.

Staten bör genom Energimyndigheten och Trafikverket säkerställa laddplatser vid på- och avlastningsområden, i depåer för laddning över natten och i form av publik snabbladdning längs stora vägar.

Inför krav på nätbolagen och Svenska kraftnät att alltid utvärdera alternativ till konventionella nätinvesteringar, t.ex. batterilager, vid nätplanering och investeringsbelsut.

2. Hållbar batteriproduktion. Ska förutsättningar för utvecklingen av en hållbar batterivärdekedja i Sverige.

Minska risken vid import/inköp av stora mängder råmaterial genom att införa råmaterialgarantier. Garantin kan rymmas inom ramen för Exportkreditsnämndens 500 miljarder i statliga kreditgarantier.

Ta fram en strategi och handlingsplan för att främja försöksverksamhet av tekniska och affärsmässiga innovationer.

Utred förutsättningar för infrastruktur och energiförsörjning så att nyetableringar inom batterivärdekedjan kan ske i närheten av fordonsindustrin.

3. Återvinning och utvinning av material. Skapa förutsättningar för att gruvnäringen och återvinningsbranschen ska kunna bidra med hållbart producerade råvaror

SGU bör få i uppdrag att utveckla effektiva och transparenta tillståndsprocesser vid utvinning av innovationskritiska metaller och mineraler.

Öppna Industriklivet för bolag som vill utvinna innovationskritiska råmaterial eller tillvarata tidigare gruvavfall.

Avsätt budget för att kunna vara med och leda det internationella standardiseringsarbetet med att utveckla hållbarhetskriterier kopplat till batteriproduktion och livscykelperspektiv.

4. Kompetensutveckling. Satsa på forskning, innovation och utbildningsinsatser.

Säkerställ resurser för yrkesomställning av redan yrkesverksamma för att klara teknikskiften.

Avsätt cirka 5 miljarder per år under tio års tid för en stor satsning på batterikompetens, motsvarande 1 000 personer per år.

5. Samverkan och dialog för tillväxt och export. Genomför och följ upp handlingsförslagen genom bred samverkan.

Ge Business Sweden i uppdrag att marknadsföra den hållbara batterivärdekedjan i Sverige och Norden.

Johan Kristensson

Mer om: Batterier

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt