Nordisk sol- och vindkraft klarar sig utan stöd

2019-06-07 06:00  

Förnybar elproduktion börjar klara sig utan subventioner i Norden. Det gäller flera svenska vindkraftsprojekt och en ny stor solcellspark i Danmark.

Utbyggnaden av vindkraft går med en faslig fart. Investeringsbesluten har stått som spön i backen - trots att projekten inte längre kan räkna med subventioner när parkerna börjar leverera el.

Det är framför allt den minskade kostnaden för vindkraft som Mattias Wondollek, marknadsansvarig på branschorganisationen Svensk Vindenergi, ser som orsaken till att vindkraften nu kan stå på egna ben.

– Vi har haft en fantastisk kostnadsreducering för vindkraft. Vi kan bygga högre torn så att de når bättre och jämnare vindar, och även turbinbladen blir allt större. De två sakerna tillsammans höjer kapaciteten och ger en lägre kostnad utslaget per kilowattimme, säger han.

Den snabba investeringstakten har gjort att subventionssystemet med elcertifikat har slagit i taket. Det stod klart redan i höstas. Svensk Vindenergi härleder det till och med till en särskild dag: Den 16 november.

– Då meddelade Eon ett stort projekt i Nysäter utanför Sundsvall, som gjorde att systemet blev fulltecknat, säger Mattias Wondollek.

"Kan inte räkna med elcert"

Även Energimyndigheten har vid flera tillfällen konstaterat att målet för vindkraftsutbyggnad, så som det är formulerat i elcertifikatsystemet, kommer att nås i förtid. Från och med i höstas kan man anta att de vindkraftsprojekt som dras igång räknar med att klara sig utan subventioner. Martin Johansson, analytiker på Energimyndigheten, bedömer att det gäller vindkraftsprojekt med en total produktion om minst 5 MWh.

– Vindkraftsmarknaden var väl medveten om att systemet var så gott som ”fulltecknat” under senhösten 2018, säger han.

Vindkraftstillverkaren Enercon, som bland annat bygger vindkraftverk i jätteparken Markbygden, håller med.

– För de projekt som planeras nu och byggs efter 2021 kan man inte räkna med elcert. Det är marknaden beredd på och det är en risk man hanterar, säger Pamela Lundin, Sverigechef på Enercon.

Även på solsidan anas en liknande trend, fast då utanför Sveriges gränser. Energibolaget Better Energy planerar i Danmark en solcellspark om 125 MW utan stöd. Investeringen är möjlig genom att klädkedjan Bestseller förbinder sig att köpa elen därifrån under lång tid i ett så kallat PPA-avtal, power purchase agreement.

"En utbyggnad kan ske snabbt"

Johan Lindahl, talesperson på branschorganisationen Svensk Solenergi, ser satsningen som en milstolpe för solcellstekniken. Enligt honom innebär avtalet att Bestseller köper el från solcellsparken under tio år till ett pris av 32 danska öre per kilowattimme.

– Att el från solceller kan produceras till en kostnad som är konkurrenskraftig utan stöd även på våra breddgrader kommer att få inverkan på utbyggnadstakten. En solcellspark tar ju bara omkring ett år att färdigställa. Till skillnad mot vindkraft finns det inte heller några långa tillståndsprocesser för solcellsparker. Om marknaden inte längre begränsas av olika politiska stödsystem och budgetar så kan en utbyggnad ske snabbt, säger han.

I Sverige saknas dock exempel på solcellsparker utan statligt stöd. Parken i Sjöbo, som väntas bli den största i Sverige när den färdigställs i sommar, får till exempel både investeringsstöd och elcertifikat när den börjar leverera el.

"Bilden av Sverige skulle få sig en törn"

Men trots tecken på att förnybar elproduktion börjar kunna stå på egna ben betyder det inte att allt är frid och fröjd. Tvärtom. Vindkraftbranschen är rejält missnöjd med hur elcertifikatsystemet föreslås avslutas.

I Energiöverenskommelsen utlovades en stoppregel för elcertifikatsystemet. Energimyndigheten har föreslagit ett stopp för nya anläggningar att komma in i systemet efter den 31 december 2030.

Men vindkraftsbranschen vill framför allt ha ett tilldelningsstopp på antalet elcertifikat som får utfärdas.

– Vi vill avsluta stödsystemet så fort som möjligt och vill att det görs på ett ansvarsfullt sätt. Energimyndighetens förslag är i praktiken ingen stoppregel. Bilden av Sverige som ett politiskt säkert land att investera i skulle få sig en törn om man bryter tidigare löften, säger Mattias Wondollek.

Elcertifikat

Systemet med elcertifikat är framtaget för att stimulera produktion av förnybar el. För varje producerad megawattimme får producenterna ett elcertifikat av staten. Elproducenten kan sedan sälja certifikatet på en marknad och får på så sätt en extra intäkt för sin el.

Systemet har funnits sedan 2003. För ett par år sedan beslutade riksdagen att det skulle utökas till ytterligare elproduktionsanläggningar, men en leveranskapacitet om totalt 18 TWh per år. Syftet var att höja ambitionsnivån och stimulera till nya investeringar till 2030.

Dessa 18 TWh är redan fulltecknade. Det beror på den kraftiga ökningen av investeringar i vindkraft. Under de första tre månaderna 2019 fattades investeringsbeslut för 1 225 MW ny vindkraft i Sverige. Det var en ökning med 550 MW jämfört med föregående kvartal.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt