Mikroplast gör eremitkräftor sämre på att välja skal

2020-04-29 06:00  
Foto: Queen's University

Ny brittisk forskning visar att mikroplast i haven hotar den biologiska mångfalden. När eremitkräftor utsattes för stora mängder mikroplast påverkades deras beteende.

Eremitkräftor utvecklar inget eget skal utan tar i stället skal från sniglar för att skydda sina mjuka delar. När kräftorna växer sig större måste de hitta nya och mer rymliga skal att flytta till.

Skalen fyller en viktig funktion i och med att de skyddar kräftan så att den kan växa, fortplanta sig och överleva.

Men nu har forskare från Belfast och Liverpool upptäckt att mikroplast gör eremitkräftor sämre på att välja nya skal.

– Vår forskning visar att mikroplast kan påverka djurs beteende. I det här fallet hade mikroplast en skadlig effekt på eremitkäftornas beteende när de ska välja skal. Eftersom beteendet är avgörande för eremitkräftornas överlevnad och fortplantning kan det leda till långsiktiga konsekvenser, säger Gareth Arnott, forskare på Queen’s University i Belfast, i ett pressmeddelande.

Slutsats: Mikroplast påverkar kräftornas kognitiva förmåga

Forskarnas studie genomfördes med 64 honkräftor. 35 kräftor placerades i akvarier med små plastpartiklar av polyeten medan 29 kräftor i en kontrollgrupp bodde i akvarier med rent vatten.

Polyeten är den vanligaste mikroplasten som hittas i marina organismer. Plastkoncentrationen i försöket anpassades för att efterlikna förhållandena i havet.

Efter fem dagar flyttades kräftorna till skal som enligt forskarna hade låg kvalitet. Men kräftorna hade möjlighet att välja nya högkvalitativa skal som gav mer skydd.

Det visade sig att de kräftor som hade utsatts för mikroplast tog längre tid på sig att gå fram till de nya skalen och klättra in i dem. Det var också mindre troligt att dessa kräftor över huvud taget skulle byta till de nya skalen.

Tiden som kräftorna ägnade åt att undersöka de nya skalen påverkades inte av plastexponeringen.

Forskarna drar slutsatsen att mikroplast påverkar kräftornas kognitiva förmåga, genom att de blir sämre på att inhämta och bearbeta information. På så sätt skadas eremitkräftornas överlevnadsförmåga.

”Det är avgörande att vi agerar nu”

– Vår forskning visar för första gången hur mikroplast förstör och orsakar beteendeförändringar hos eremitkräftor. De här kräftorna är en viktig del av ekosystemet eftersom de ansvarar för att ”städa upp” havet genom att äta nedbrutna organismer och bakterier, säger Gareth Arnott.

Skalen som eremitkräftorna bär runt på fyller också en viktig funktion för andra djur. Den hårda ytan kan vara värd för över 100 ryggradslösa arter.

Dessutom är det flera kommersiellt värdefulla arter som livnär sig på eremitkräftor, till exempel torsk, långa och havskatt.

– Med de här fynden om påverkan på djurbeteende hotar mikroplastföroreningarna den biologiska mångfalden mer än vad man inser i dagsläget. Så det är avgörande att vi agerar nu för att hantera den här frågan innan det är för sent, säger Gareth Arnott.

Det är den vanliga europeiska eremitkäftan, Pagurus bernhardus, som har studerats av forskargruppen. Definitionen på mikroplast var plastpartiklar mindre än fem millimeter.

Resultaten har publicerats i Biology Letters.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt