Målet: Laddstationen blir energilager för bostadsområdet

2020-04-24 06:00  

Elinfrastrukturen räcker inte till i bostadsområdet om prognoserna för laddbara bilar blir verklighet. Därför satsar bostadsbolaget i Örebro på större solcellsdrivna laddstationer.

Det allmännyttiga bostadsbolaget Örebrobostäder, Öbo, fick nyligen bygglov för sin första laddstation. Den kommer att se ut ungefär som en stor carport, med plats för 16 laddbara bilar. Det snedställda taket ska förses med solceller och ett stationärt litiumjonbatteri ska installeras i ett angränsande teknikrum.

Här är tanken att flera hyresgäster i området ska kunna ladda sina elbilar. I stället för att varje hus har en eller ett par laddstolpar ska laddstationen fungera som ett kluster.

Taket ska förses med solceller. Foto: White arkitekter

Den nya stationen byggs i bostadsområdet Rosta, väster om Örebro centrum, där Öbo har 1 300 lägenheter i flera olika fastigheter. Just nu pågår upphandling och byggarbetena förväntas dra igång i maj. Planen är att stationen ska tas i drift efter sommaren.

– Det här är ett sätt för oss att hantera trycket på laddplatser. Vi har ett ganska stort tryck i dag från våra hyresgäster och känner att det ökar. Vi kan inte möta upp förfrågningarna vi får på ett rationellt sätt, för det är inte ekonomiskt försvarbart att bygga enskilda laddstolpar här och där i fastighetsbeståndet, säger Jonas Tannerstad, el- och automationschef på Öbo.

Varje laddare ska ha egen mätning

Det är framför allt om prognoserna för det framtida antalet laddbilar slår in som elinfrastrukturen blir ett problem för Öbo. Elkraftsbranschens intresseorganisation Power Circle spår till exempel att 20 procent av personbilsflottan kommer att vara laddbar 2025. Översatt till Öbos bostadsbestånd skulle det betyda ungefär 2 400 parkeringsplatser som behöver laddboxar.

– Då hamnar vi i problem för att elinfrastrukturen inte räcker till. Elledningarna från hus till parkering är inte dimensionerade för sådana effektuttag, säger Jonas Tannerstad.

Läs mer: Så kan elbilar stå för halva effektbehovet

Stationen i Rosta blir den första laddstationen som byggs, men Öbo har redan planer på två ytterligare stationer. På längre sikt är ambitionen att de ska bli ännu fler.

– När vi bygger nya hus eller områden blir det här konceptet utgångspunkten, säger Jonas Tannerstad.

Varje laddstation ska få ett eget elabonnemang och varje laddare ska ha en egen mätning via så kallat OCPP-protokoll så att hyresgästerna kan debiteras för laddningen. På så sätt kan Öbo hålla isär energimängden som går till husens fastighetsel och den energi som går till hyresgästernas laddbilar.

Vill dela energi mellan byggnader i likströmsnät

Men Öbo hoppas att laddstationerna ska göra mer nytta än bara ladda bilar. Genom att utrusta stationerna med kraftelektronik som gör det möjligt att skicka energi åt båda hållen förbereder bostadsbolaget för så kallad vehicle to grid, som innebär att bilarna delar med sig av energin i sina batterier till fastigheter i bostadsområdet.

Läs mer: Pionjärerna låter bilen ge el tillbaka till huset

Vehicle to grid befinner sig ännu på pilotstadiet i Sverige, men Öbo har testat den i liten skala och Jonas Tannerstad är övertygad om att den kommer att slå igenom.

Öbo har testat vehicle to grid-teknik i liten skala i sitt huvudkontor. Foto: Markus Pettersson

För att laddbilarna ska kunna dela med sig av sin energi vill Öbo dra ett likströmsnät från laddstationen i Rosta till minst ett närliggande bostadshus. Då skulle överskottsel från solcellerna eller energi från elbilsbatterierna kunna nyttjas som fastighetsel.

”Tror att vi kan bygga effektivare laddning”

Men för att det ska vara möjligt måste regelverket ändras. I dag är det nämligen inte tillåtet för fastighetsägare att dra en starkströmsledning mellan två bostadshus. Starkströmsledningar får endast byggas av den som har så kallad nätkoncession.

Regelverket har dock ifrågasatts, särskilt av fastighetsägare som vill kunna dela solel mellan byggnader. I höst väntas regeringen föreslå att riksdagen fattar beslut som gör det möjligt att bevilja undantag från koncessionsplikten i sådana fall.

Om det blir verklighet är Öbos vision att varje laddstation ska fungera som ett områdeslager för energi som både kan förbättra kvarterets motståndskraft mot strömavbrott och även bistå med tjänster som till exempel frekvensreglering till stamnätet.

– Vi tror att vi kan bygga effektivare laddning i den här carporten med kombinationen av solceller och batterier, samt lastbalansering som kan avlasta det omgivande elnätet när det är hög belastning, säger han.

Öbos koncept för laddstationer

Inkommande huvudledning: 63 A.

Solcellspaneler: 44,2 kW.

Batteri: 28,8 kWh.

Laddare: Typ 2-kontakt med två uttag à 3,7 kW vardera.

Växelriktare: Två stycken à 28 kW vardera.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt