Litium ur grundvattnet – så är förutsättningarna i Sverige

2021-09-08 10:03  

På vissa håll i världen kan litium utvinnas från saltrikt grundvatten i marken. Hur ser möjligheterna ut i Sverige?

Varmt och saltrikt grundvatten som pumpas upp ur jorden kan användas för energiutvinning. Men på några håll i världen försöker man också ta vara på litium i vattnet.

Hur är förutsättningarna för det i Sverige?

– Det skulle kunna göras. Men tyvärr är den geotermiska gradienten, med undantag av södra Sverige, ganska låg, vilket betyder att djupa borrhål krävs, säger Gerhard Schwarz, geofysiker på SGU, Sveriges geologiska undersökning, till Ny Teknik.

Den geotermiska gradienten i mellersta och norra Sverige är 15-20 grader Celsius per kilometer, vilket betyder att temperaturen i grundvattnet stiger med så många grader per kilometer ner i marken.

Anläggningen United Downs i brittiska Cornwall ska leverera el, värme och litium. Foto: Jonny Weeks/TT

Ny Teknik berättade nyligen om den brittiska satsningen att utvinna el, värme och litium ur geotermiskt grundvatten i Cornwall. Där består berggrunden av varm och litiumanrikad granit.

I Cornwall borrades två djupa brunnshål, ett på drygt fem kilometer och ett på två kilometer. I det djupa hålet uppmättes 195 grader Celsius.

”Måste ha ganska höga temperaturer”

I Sverige tror Gerhard Schwarz att det skulle krävas ännu djupare borrhål än fem kilometer. Och ju djupare hål, desto dyrare brukar det bli.

– För att utvinna värme eller el måste man ha ganska höga temperaturer i vattnet, annars blir det svårt att nå lönsamhet, säger han.

En annan svårighet handlar om tillgången på vatten.

– Det krävs ganska stora vattenmängder för att få lönsamhet och genomsläppligheten i berget är inte så hög, så det kan ofta vara ett problem, säger Gerhard Schwarz.

Labbförsök för att utvinna mineral ur geotermiska borrhål

Sedan är frågan om det finns litium som går att utvinna direkt från geotermiska grundvatten. Det finns litium på flera håll i Sverige, men då är det bundet som mineral i berget.

För att det ska gå att använda direktutvinning via geotermiska borrhål måste litium finnas löst i vattnet. I ett 3,7 km djupt borrhål i Skåne har litiumhalten i vattnet uppmätts till 5,4 milligram per liter. Det kan jämföras med de 250 mg per liter som uppmättes i brittiska Cornwall.

– Generellt kan nog sägas att det inte finns geologiska förutsättningar i Sverige för högre halter av litium i vatten i urberget, säger Gerhard Schwarz.

SGU deltog i ett projekt för ett par år sedan som handlade om labbförsök för att utvinna olika typer av mineral via geotermiska borrhål, men då var inte litium inkluderat.

– Idén var att göra geotermisk borrning mer lönsamt genom att också utvinna mineral, genom att trycka in en vätska i berget som gör att ett särskilt mineral löses ut som sedan kan extraheras. Men projektet syftade som mest på labbförsök. Det krävs mycket mer insatser, berättar Gerhard Schwarz.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt