Läkare: ”Måste vara extra försiktig med covidpatienter”

2020-04-03 11:15  

Svårt sjuka covidpatienter får problem med lungorna. Men det är en delikat uppgift att ge dem andningshjälp med respirator. ”Det är som att ventilera en babylunga”, säger en läkare.

En stor andel av de som smittas av coronaviruset tillfrisknar. Men för en del utvecklas sjukdomen covid-19 till svåra andningsproblem, så kallad ARDS, acute respiratory distress syndrome.

– Det är en lungbild som man kan få av många olika saker, till exempel vanlig lunginflammation eller svår sjukdom. Men om vi i vanliga fall har problem med ARDS hos 10-15 procent av patienterna på intensivvårdsavdelningen så har nästan alla våra covid-19-patienter det, säger Maria Cronhjort, överläkare i anestesi och intensivvård på Södersjukhuset i Stockholm.

Patienter med ARDS måste kopplas till en respirator, som också kallas ventilator, för att få hjälp med andningen.

”Covidpatienterna får den svåraste formen av ARDS”

Numera är respiratorerna mycket avancerade och går att reglera på olika sätt.

– Tidigare hade man ventilatorer som antingen gav tryckstyrd eller volymstyrd ventilation. Då ställde man in antingen hur stor volym som ska ges eller hur högt trycket ska bli i andetaget. Men ventilatorerna vi har i dag ger volymstyrd och tryckkontrollerad ventilation. Volymen man har ställt in blåses in med ett flöde som ger minsta möjliga motstånd. Så ventilatorn anpassar sig, berättar Maria Cronhjort.

Men det är ändå en delikat uppgift att sköta respiratorn. Andningshjälpen måste ges försiktigt till covid-19-patienter. Stora volymer, höga tryck och stora tryckskillnader måste undvikas.

– Vi säger att det är som att ventilera en babylunga. Covidpatienterna får den svåraste formen av ARDS. Men varför olika personer utvecklar olika sjukdomsbild och riskgrupper får högre dödlighet, det vet vi inte, säger Maria Cronhjort.

”Vi står i en extrem situation med extrema behov”

Det finns flera orsaker till att lungorna hos covidpatienter med ARDS blir så känsliga. Dels beror det på att det bildas svullnad och sker bindvävsomvandling i lungorna, dels beror det också på att skadorna inte fördelar sig homogent.

– Det betyder att vissa delar av lungan blir stelare och svårare att ventilera. Om man blåser in ett andetag fördelas det framför allt till de delar som är eftergivliga och då finns det en risk att man spränger de delarna. Därför måste man vara extra försiktig när man ventilerar, säger Maria Cronhjort.

Hon har nyligen dragit igång en snabbutbildning i intensivvård på Södersjukhuset för läkare och sjuksköterskor. Tanken är att erfarna läkare och sjuksköterskor ska få en grundutbildning så att de kan rycka in och hjälpa till på intensivvårdsavdelningar under coronakrisen.

Läs mer: Coronaviruset tog fart i Wuhan – som nu varnas för ny smittovåg

Kursen omfattar två dagar för läkare och fyra dagar för sjuksköterskor. Den är alltså betydligt kortare än den vanliga utbildningen för specialisering inom intensivvård, som tar flera år.

– Men vi står i en extrem situation med extrema behov. Vi tar erfaren personal och lär dem att göra delar av vad en IVA-sjuksköterska eller IVA-läkare gör, säger Maria Cronhjort.

Drygt 400 har fått intensivvård

Hittills har 43 personer gått snabbutbildningen. Den här veckan ges den andra omgången för läkare.

Men tanken är inte att de som går snabbutbildningen ska ansvara för inställningarna på en respirator.

– De får lära sig väldigt mycket om hur andningen och respiratorerna fungerar och får lära sig grunderna i finjusteringen. Men det är inte de som har det primära ansvaret för att ändra på respiratorn. De ska hela tiden jobba i team med ordinarie IVA-personal, säger Maria Cronhjort.

Enligt Folkhälsomyndigheten har totalt drygt 400 covidpatienter intensivvårdats i Sverige. I region Stockholm var det i torsdags 143 covidsjuka personer som fick intensivvård på akutsjukhus.

”Tillgången på skydd är ett problem”

Hur många som får intensivvård på Södersjukhuset med anledning av covid-19 kan Maria Cronhjort inte svara på.

Hur är läget generellt, har ni tillgång till de skydd och intensivvårdsplatser som behövs?

– Vi jobbar inte utan skydd. Men tillgången på skydd, särskilt andningsmasker för personalen, är ett problem. De levereras just in time, vi kan aldrig säga ”nu har vi så här mycket”. Men man bör inte jobba utan skydd i intensivvården för man riskerar att exponeras för stora virusmängder, säger hon.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt