Köpcentrumet ska frekvensreglera elnätet – ”Ska inte påverka kunderna”

2020-03-03 16:12  

Köpcentrumet utanför Helsingborg blir ett virtuellt kraftverk. Samstyrning av ventilationsfläktar, kylmaskiner och ett batteri ska stötta elnätet i södra Sverige.

Det är Siemens tillsammans med köpcentrumets ägare Skandia Fastigheter som ska se till att det virtuella kraftverket blir verklighet.

– Att skapa virtuella kraftverk är en smart och hållbar lösning där befintliga anläggningar kan användas samtidigt som till exempel fastighetsägare får nya intäkter, säger Karin Jarl Månsson på Siemens.

I det nationella elsystemet måste elproduktion och elkonsumtion gå jämnt upp i varje sekund. Växelströmmens frekvens används som ett mått på balansen.

Läs mer: Efter larmen om elnäten – nu agerar regeringen

Frekvensen ska ligga på 50 hertz. Om den avviker uppåt måste effekt tappas ur elsystemet, om frekvensen går ner måste effekt tillföras systemet.

Tidigare var det endast elproducenter som fick vara med och frekvensreglera. Men marknaden öppnades även för elkonsumenter i maj 2019.

”På Black Friday kanske vi inte reglerar något alls”

I Väla Centrum är det huvudbyggnaden om 53 000 kvadratmeter som ska bilda det virtuella kraftverket. Här finns ventilationsfläktar, kylmaskiner och en reservkraftsgenerator som ska vara med och reglera frekvensen i elnätet. Dessutom ska ett mindre litiumjonbatteri köpas in för ändamålet.

Om frekvensen sjunker i elnätet kan batteriet snabbt leda ut mer effekt till elnätet. Räcker inte det kan sedan ventilationsfläktar och kylmaskiner tillfälligt minska sin elanvändning. På så sätt ska elsystemets frekvens stabiliseras igen.

– Det ska ske utan påverkan på kundernas komfort. Vi utnyttjar att byggnader är väldigt tröga och fungerar som lager för värme och kyla, säger Karin Jarl Månsson.

Läs mer: IVA: Effektbrist blir det svåraste

Under nästa år räknar Siemens och Skandia Fastigheter med att Väla Centrum ska komma igång med frekvensregleringen. Just nu håller Siemens på att kartlägga exakt hur mycket de olika fläktarna och kylmaskinerna kan bidra med.

– Jag räknar med att vi kommer att ha mellan 0,5 och 1 MW tillgängligt totalt för frekvensreglering. Men vissa tider på dygnet kan vi ha mer eller mindre. På Black Friday till exempel när köpcentrumet är fullt kanske vi inte ska reglera något alls för att inte störa komforten, säger Karin Jarl Månsson.

Kunder flyttar elanvändning mot ersättning

Skandia Fastigheter planerar att bygga ut antalet laddplatser för elbilar, så nästa steg kan bli att inkludera även laddstolpar, belysning och värmepumpar i det virtuella kraftverket.

Flexibla resurser som virtuella kraftverk är ett sätt att skapa förutsättningar för mer förnybar energi i elsystemet. Förnybara energikällor som sol- och vindkraft ger en elproduktion som är ojämn och inte planerbar. Genom att flytta elanvändning i tid kan ändå elproduktion och elkonsumtion matchas med varandra.

Förutom att hjälpa till med frekvensreglering skulle Välas virtuella kraftverk även kunna minska problemet med södra Sveriges trånga elnät. Inom projektet Coordinet utvecklas lokala marknadsplatser för flexibilitet på flera ställen i landet.

Läs mer: Serverhallar ska ge balans åt elsystemet

Där kan elkunder mot en ersättning erbjuda sig att minska sin elanvändning under vissa tider när belastningen är hög på elnätet. På så sätt kan nya elkunder anslutas till elnätet utan att nya ledningar eller transformatorstationer måste byggas.

Omkring 200 virtuella kraftverk i Finland

Hittills har sådana marknadsplatser kommit igång på tre platser i Sverige: sydvästra Skåne, Uppsala och Gotland.

– I dag finns Coordinets marknadsplats i Malmöregionen. Än är inte Helsingborg med, men vi tror att Coordinet ska expandera till ett större område, säger Karin Jarl Månsson.

I Finland har Siemens redan sjösatt liknande virtuella kraftverk. Inom kort räknar företaget med att ha installerat styrsystem i drygt 200 uppkopplade fastigheter med en samlad effekt om cirka 10 MW som agerar på den finska marknaden för frekvensreglering.

Liknande virtuella kraftverk har också tidigare testats i Sverige, bland annat av Fortum hos privatkunder samt i Örebrobostäders fastigheter.

Väla Centrums frekvensreglering

För att få delta i frekvensreglering måste den som lämnar bud kunna bistå med minst 0,1 MW i en timme.

Väla Centrum är tänkt att delta med reglering som kallas FCR-N (normal justering när frekvensen varierar mellan 49,9 och 50,1 Hz) och FCR-D (justering vid störning som gör att frekvensen går under 49,9 Hz).

Det är endast reservkraftsgeneratorn på Väla Centrum som ska delta i FCR-D.

Väla Centrums energiresurser i det virtuella kraftverket

Ett litiumjonbatteri om 0,5 MWh.

En dieseldriven reservkraftsgenerator om 200 kW.

Ventilationsfläktar i varierande storlek, från 20 kW och uppåt.

Kylmaskiner för luftkonditionering om 200 till 300 kW.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt