Ja, stora oljebolag sysslar med greenwashing

2022-02-16 20:00  
BP:s oljeraffinaderi i tyska Gelsenkirchen i november 2021. Ny forskning visar att det finns liten täckning för oljebolagens klimatlöften. Foto: AP Photo/Martin Meissner/TT

Trots fina ord och löften om klimatåtgärder saknas det täckning för att påstå att oljejättarna gör något konkret för att hejda den globala uppvärmningen, visar en ny studie.

BP, Chevron, Exxonmobil och Shell beräknas tillsammans stå för över 10 procent av de mänskligt orsakade koldioxidutsläppen sedan 1965. På senare år har oljebolagen börjat lyfta klimatfrågor, omställning och lägre koldioxidutsläpp allt mer. Men ny forskning visar att det finns goda skäl att kalla det ”greenwashing”, alltså att bolagen i sin marknadsföring skapar en bild att de gör något för klimatet samtidigt som deras åtgärder är verkningslösa eller obetydliga i jämförelse med deras negativa påverkan på klimatet.

Forskare vid japanska Tohoku- och Kyoto-universiteten har granskat de fyra oljebolagens årsredovisningar 2009–2020. Utifrån detta kommer de fram till att det finns en tydlig skillnad mellan vilka klimatlöften företagen ger i sina rapporter och vilka investeringar de faktiskt har gjort för att försöka uppfylla dem. 

Alla fyra bolag nämner exempelvis dekarbonisering och koldioxidfria energikällor som en del av sin affärsstrategi. Men när forskarna granskar bolagens finansiella data saknas täckning för att de har gjort satsningar i den riktningen.

Läs mer: Mer än någonsin står på spel – enligt klimatpanel

Från ”oljebolag” till ”integrerat energibolag”

BP har ökat användningen av ord som ryms inom kategorin ”klimatförändringar” från 22 till 326, från 2009 till 2020. Forskarna noterar också att BP:s vd kallade företaget för ett oljebolag 2009, medan man 2021 pratade om att bli ett ”integrerat energibolag” och lovade att ställa om till nettonollutsläpp.

Chevron har inte gjort samma retoriska utveckling. Klimatet nämns bara 45 gånger under hela studieperioden och fanns inte med alls i årsredovisningarna 2009–2011. Förnybara energikällor nämner bolaget som mest 19 gånger, år 2019. Detta kan jämföras med att BP samma år nämner begreppet 92 gånger.

När forskarna försöker hitta stöd för faktiska åtgärder för att klara en grön omställning är resultatet tunt. BP gav 2019 ett löfte om att nå nettonollutsläpp till 2050 och har presenterat en konkret strategi för att lyckas, däribland att öka investeringarna i fossilfria bränslen och minska sina investeringar i fossila bränslen. Men samtidigt har bolaget ökat arealen för ny prospekteringstillgång med 58 000 kvadratkilometer, under samma år.

Finns nettonollutsläppsplanen?

Shell har också meddelat att man ska nå nettonollutsläpp 2050 och har föreslagit att man tar fram en plan för detta, men forskarna har inte hittat bevis för att en sådan plan faktiskt finns.

Läs mer: Satsar 99 miljoner på ny test-reaktor – kan leda till svensk fabrik

Vare sig Chevron eller Exxonmobile har under den här perioden gett några löften om att nå nettonollutsläpp i framtiden.

Forskargruppens slutsats är att inget av de undersökta bolagen faktiskt vidtagit konkreta åtgärder för att ställa om från fossila bränslen till ”ren” energi. Deras affärsmodeller bygger fortsatt på ett beroende av fossila bränslen, och de investeringar de har gjort i förnybara energikällor har varit insignifikanta. 

”Tills åtgärder och investeringsbeteende vidtas i linje med diskursen verkar anklagelserna om greenwashing vara välgrundade” skriver forskarna.

Studien ”The clean energy claims of BP, Chevron, ExxonMobil and Shell: A mismatch between discourse, actions and investments” har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Plos One

Mer om studien

Forskning visar att 20 fossila bränslebolag har stått för 35 procent av alla energirelaterade koldioxid- och metanutsläpp i världen sedan 1965. Chevron, Exxon, BP och Shell är i topp sett till investerarägda utsläppare. Tillsammans står de för över 10 procent av de mänskligt orsakade koldioxidutsläppen sedan 1965.

Forskare vid Tohoku- och Kyoto-universiteten har undersökt Exxon Mobil, BP, Shell och Chevron utifrån tre perspektiv: 

1) diskurs, alltså hur ofta de använt sig av klimat- och ”ren energi”-relaterade nyckelord i årsredovisningar

2) strategier: löften och åtgärder relaterade till dekarbonisering och ren energi och 

3) investeringar: produktion, utgifter och inkomster för fossila bränslen och investeringar i ren energi. 

Analysen täcker åren 2009–2020 och grundar sig på offentligt tillgänglig kvalitativ och kvantitativ data.

Ania Obminska

Mer om: BP Shell

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt