IVA: Så kan Sverige nå klimatmålet

2019-09-20 06:00  

50 miljoner ton koldioxid återstår att reducera av Sveriges årsutsläpp om landet ska nå sitt klimatmål 2045. Hur ska det gå till? Den frågan synar Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Det har riksdagen beslutat.

Men för att nå dit måste nollutsläpp vara ledstjärnan i all samhällsutveckling och ekonomisk styrning, konstaterar Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, i en ny rapport. Det krävs effektiva styrmedel, en kraftfull näringspolitik och offentliga investeringar med fokus på klimatet.

– Ska Sverige bli världens första fossilfria land måste vi rensa bland regler, lagar och hinder som drar åt olika håll, säger Stefan Nyström, ordförande för gruppen bakom rapporten, i ett pressmeddelande.

17 500 miljarder kronor gör skillnad

Även Klimatpolitiska rådet kom tidigare i år fram till att regeringens klimatpolitik inte räcker för att nå målet om minskade utsläpp och rekommenderade flera ändringar i lagar och regelverk.

Men allt är inte mörker. IVA konstaterar att de direkta utsläppen av växthusgaser i Sverige har minskat med nästan 20 miljoner ton per år sedan 1990. Av dagens årsutsläpp återstår nu 50 miljoner ton att reducera till år 2045.

En åtgärd som IVA föreslår handlar om att utnyttja de offentliga upphandlingarna mer för att skynda på omställningen. Enligt rapportförfattarnas beräkningar ska 17 500 miljarder kronor handlas upp fram till år 2045. Den summan gör skillnad, skriver IVA.

Föreslår investeringar i koldioxidlagring

Redan i dag är det möjligt att ställa krav på klimatneutrala alternativ i upphandlingarna, men det behöver göras i större utsträckning, menar IVA, och nämner Norges upphandling av helelektriska vägfärjor som ett exempel. Även Uppsala kommun lyfts upp som ett gott exempel.

– När Uppsala kommun köpte nya fordon tittade de både på totalekonomin och framtida utsläpp. Och framtida utsläpp var en parameter som vägde tungt för dem. De tillämpade sin möjlighet att styra mot lägre klimatutsläpp, säger Staffan Eriksson, projektledare på IVA.

Läs mer: Utredningen: Privatägda bilar är oförenligt med miljömålen

Andra åtgärder som presenteras i rapporten är ett långsiktigt regelverk för att komma bort från fossilberoendet i trafiken, investeringar i koldioxidlagring och effektiva regler för tillståndsprövning.

– Det räcker inte med begränsade satsningar här och där. Vi kommer att behöva en långsiktig och partiöverskridande politisk agenda för att klara omställningen, säger Staffan Eriksson.

”Det är inte staten som ställer om”

Han tycker att rapportens viktigaste budskap är att alla delar av samhället - näringsliv, politiker och medborgare - måste med på tåget. Omställningen kommer att ta tid och det gäller att vidta nya åtgärder med förstånd.

– Om man gör det här på fel sätt och går för fort fram får man ett motstånd som gör att det kanske tar ännu längre tid än om man har en genomtänkt pedagogisk väg framåt. Det är inte staten som ställer om utan företagen, myndigheterna och alla våra dagliga handlingar, säger han.

IVA: ”Trafiken måste minska”

IVA-rapporten är den tredje av totalt fem delrapporter som släpps under året i projektet Vägval för klimatet. Tidigare teman har handlat om industrins respektive transportsektorns omställning.

• Industrin: IVA:s slutsats var att dubbelt så mycket el krävs 2045 som i dag för att industrin ska bli klimatneutral. Tillgången på biobränsle måste också öka med drygt 50 procent. En del industrier behöver koldioxidlagring för att nå målet om klimatneutralitet.

• Transportsektorn: IVA konstaterade att det inte räcker med elbilar och förnybara drivmedel om klimatmålet ska nås. Trafiken måste minska.

Arbetet har bedrivits i form av en arbetsgrupp med representanter från olika intresseorganisationer, myndigheter, företag och akademi.

Vägval för klimatet

Målet med IVA:s projekt Vägval för klimatet är att det ska leda till en handlingsplan för hur Sverige ska nå sina klimatmål.

Fem delrapporter tas fram: Industri, transport, samhälle, energi och jordbruk.

Delrapporterna kommer sedan att sammanfattas i en syntesrapport.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt