Hypex Bio vill förändra gruvbranschen – med ett mer miljövänligt sprängämne

2022-10-26 06:00  

Sverige har en lång tradition inom sprängämnestillverkning. Men det håller inte att leva på gamla meriter. Det vill Hypex Bio ändra på. “Det finns en världsmarknad, och vi är först”, säger vd Thomas Gustavsson.

Civila sprängämnen formar världen vi lever i. De möjliggör storskalig gruvdrift och enorma infrastrukturprojekt. Bara i Sverige används omkring 100 000 ton per år, främst av gruvbolag som Boliden och LKAB. 

– Sprängämnen är en strategisk råvara. De är nödvändiga för att ha det samhälle vi har. I Sverige kan du knappt ens sätta ner en postlåda i marken utan att spränga berg, säger Thomas Gustavsson, vd för Hypex Bio, till Ny Teknik.

Han har en lång bakgrund inom sprängämnesindustrin, verksam i det familjeägda bolaget Etken Teknologi. Bolaget sysslar främst med utveckling åt andra, men tar även fram egna produkter.

– För fem sex år sedan blev det tydligt att världen behöver göra en energiomställning. Den tunga industrin är i desperat behov av lösningar. Vi började få frågor från framför allt Kanada och funderade över vad vi själva kunde bidra med. På den vägen är det, säger han.

Nyligen kom Hypex Bio med på 33-listan, Ny Tekniks startuplista med Sveriges bästa unga teknikbolag, som bedöms ha en potential att förändra sin bransch.

Läs mer: 33-listan 2022 – här är Sveriges främsta techstartups

Problemen med nitratsalter

De civila sprängmedel som används baseras på nitratsalter lösta i vatten. Genom att binda in en olja i en emulsionsprocess bildas sprängämnet.

Emulsionen från Hypex Bio har en majonnäsliknande konsistens. Foto: Hypex Bio

Problemet med att använda nitratsalter är dock flera. Nitrat innehåller kväve som vid detonation omvandlas till giftiga kväveoxider. Dessa måste ventileras ut om sprängningen sker under jord, vilket kräver mycket energi och dyra anläggningar. 

Nitraterna hamnar dessutom i gruvvattnet som måste renas innan det pumpas upp och släpps ut ur gruvan. En reningsanläggning kan kosta flera hundra miljoner kronor.

Tillverkningen av nitratsaltet, i regel ammoniumnitrat, är dessutom tungt beroende av fossil naturgas, och därmed stora utsläpp av växthusgaser.

Thomas Gustavsson och kollegan Robert Håklands lösning på problemet placerade de i bolaget Hypex Bio. I stället för nitratsalt används väteperoxid (Hypex är en förkortning för den engelska termen hydrogen peroxide).

Hypex Bio förbereder för sprängning i Kankbergsgruvan, Boliden. Foto: Hypex Bio

Därmed bildas inga kväveoxider alls vid detonation. Att väteperoxid kan användas för att tillverka sprängämne har varit känt länge, men Hypex Bio har lyckats stabilisera det termodynamiskt instabila ämnet som annars snabbt sönderfaller. 

– Det är det som är det svåra, och det är det vi har lyckats med. Det handlar om en hel palett av åtgärder: kemiskt, mekaniskt och användartekniskt, säger Thomas Gustavsson utan att ge fler detaljer.

Lyckade tester i Kankbergsgruvan

Väteperoxiden köps in från Norge där den tillverkas genom elektrolys driven av vattenkraft, vilket ger lågt klimatavtryck. 

Sprängämnet testas just nu av Boliden i Kankbergsgruvan, en guldfyndighet utanför samhället med samma namn som gruvbolaget. 

– Av miljöskäl är vi ute efter ett sprängmedel som inte innehåller kväve, vilket leder till övergödning. Ett plus är att vi inte heller får några kvävgaser i gruvan. Testerna i Kankbergsgruvan har gått bra. Vi planerar nu för utbildning av vår egen laddpersonal, med fokus på säkra hanteringsrutiner, och hoppas att kunna gå in i produktionsfas, säger Sunniva Haugen, chef för gruvteknik på Boliden, till Ny Teknik.

Hon är mycket entusiastisk inför innovationen och menar att det kan få stort genomslag i branschen. 

– Detta är bland det roligaste jag har gjort. Vi är nästan framme nu, men måste fortfarande säkerställa en god arbetsmiljö, säger hon.

Förberedelser inför sprängning i Kankbergsgruvan, Boliden, av Hypex Bio. Foto: Hypex Bio

För Thomas Gustavsson finns fortfarande utmaningar kvar, inte minst hur värdekedjan för väteperoxid ska byggas upp. I dag är den helt anpassad för pappersindustrin.

Men han är stolt över att återigen vara på väg att sätta Sverige på sprängämneskartan.

– Det här är modern sprängteknik från Sverige. Tidigare hade vi Nobel och Nitro Nobel men i dag finns bara ett svenskägt bolag, LKAB Kimit. Det skulle innebära en rent nationalistisk stolthet att få bygga ett svenskt bolag som får relevans, säger han.

Hypex Bio

Gör: Teknik för sprängmedelstillverkning baserad på väteperoxid.

Grundare: Thomas Gustavsson, Robert Håkland  

Vd: Thomas Gustavsson  

Ort: Stockholm  

Startår: 2020  

Anställda: 6  

Nettoomsättning: 9,5 miljoner kronor (2021).  

Riskkapital totalt: Cirka 30 miljoner kronor. 

Huvudägare: Svenska privatpersoner (Thomas Gustavsson, Robert Håkland i huvudsak) i kombination med ett svenskt holdingbolag (AB Etken Teknologi), representerar cirka 80 procent av aktierna. Resterande ägs av privata riskkapitalister och ett norskt partnerbolag.  

År på 33-listan: 2022 

Johan Kristensson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt