Helldén vill se fler självkörande bilar i Stockholm

2019-01-25 17:00  
Nobinas självkörande buss i Kista. Foto: Jörgen Appelgren

Självkörande fordon har stor potential – men samhällsnyttorna är osäkra. Det är slutsatsen i en ny rapport från Stockholms stad. Trafikborgarrådet Daniel Helldén vill se fler försök i staden.

Stockholms stad har på uppdrag av fullmäktige utrett effekterna av självkörande fordon, vad som behöver göras för att främja utvecklingen och hur staden skulle påverkas. En sammanfattning lämnas snart över till trafiknämnden.

En av rekommendationerna i rapporten är att staden skaffar sig mer kunskap om självkörande fordon genom att följa och stödja olika tester och forskningsprojekt. Stockholm blev faktiskt först i landet med automatiserade fordon i försöksverksamhet på allmän väg. Nobina fick redan i december 2017 tillstånd att köra två små bussar från Easymile i Kista.

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (Mp) vill se fler liknande tester och kommer att öppna för att Stockholm ska bli en testbädd för självkörande fordon.

– Rapporten i sig innehåller inga stora överraskningar utan är en övergripande genomgång av läget just nu. Det jag tycker att man ska ta fasta på är att vi ska ställa vår infrastruktur till förfogande för att stödja olika former av test och forskning på området, säger han.

”Vi ligger aktivt på Transportstyrelsen”

Det är Transportstyrelsen som beslutar om tillstånd för försöksverksamhet. Och det är företag och möjligen forskningsinstitut som ansöker. Daniel Helldén ser stadens roll som att tydligt visa att försöksverksamhet är önskvärt.

– Vi ligger aktivt på Transportstyrelsen och pekar ut områden, säger han.

Hur ställer sig stockholmarna till att deras stad blir en testbädd för ännu oprövad teknik?

– Självklart ska vi inte använda hela staden som testområde. Vi får hitta avgränsade platser. Jag tror att vi kan få stor acceptans för det. Jag uppfattar stockholmare som positiva till ny teknisk utveckling om den kommer dem till gagn, säger han.

Läs mer: Självkörande Tesla körde över AI-robot på CES

I rapporten konstateras att automatisering av fordonen har stor potential – men också potentiellt negativa effekter.

  • Fordonskapaciteten kan öka men troligen först vid en hög andel självkörande fordon. Å andra sidan kan automatiseringen av personbilar leda till att färre åker kollektivt vilket skulle innebära fler bilar på vägarna och därmed ökad trängsel. En positiv effekt är dock att tillgängligheten för den med rörelsehinder ökar jämfört med att åka kollektivt.
     
  • Tekniken har potential att bidra till förtätning av gaturummet eftersom självkörande fordon förutspås kunna parkera själva. Därmed kan gatubredder minskas.
     
  • Rapporten beskriver potentialen för bättre trafiksäkerhet som stor – men påpekar att många av dessa fördelar även kan uppnås med de förarstödssystem som finns i bilar med lägre automationsgrad än de självkörande.
     
  • Miljöeffekterna hänger ihop med utvecklingen inom delningsekonomi och elektrifiering. Den jämnare körningen som automatiserade fordon medför kan bidra till lägre utsläpp.

Långsiktiga samhällsnyttor svåra att slå fast

De långsiktiga samhällsnyttorna är svåra att slå fast, påpekar rapportförfattarna. Teknikutvecklingen befinner sig i ett tidigt skede. Samhällsnyttorna beror heller inte på teknikutvecklingen i sig utan på vilken roll de självkörande fordonen kommer att få i stadsmiljön och trafiksystemet. Automatiseringen ligger oavsett prognos så långt fram i tiden att den konkreta planeringen av stad och trafik inte påverkas i dagsläget. Men utvecklingen behöver följas.

Läs mer: Nissans framtidsbil – blir den någonsin verklighet?

Rapportens rekommendationer är därför att följa och stödja tester och forskningsprojekt, vilket nämndes ovan. Planeringsprocesser eller befintlig fysisk miljö behöver inte förändras i dagsläget. Staden bör dessutom i första hand stödja tillämpningar som har stor potential att bidra till målen för transportsystemet. Exempel på det kan vara matartrafik till starka kollektivtrafikstråk eller godsleveranser.

Vill helst se test av varuleveranser

På frågan vilken typ av försöksverksamhet Daniel Helldén helst skulle vilja se svarar han någon form av varuleveransfordon.

– Det vore spännande att testa. De går långsamt och kan i högre utsträckning testas i befintlig miljö. Bilar måste ju utvecklas rätt långt innan man släpper ut dem, säger han.

Johan Kristensson

Mer om: Autonoma fordon

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt