Här ska startupen tillverka e-metanol – av vätgas och koldioxid

2021-04-06 06:00  

Startup-bolaget Liquid Wind ska bygga Sveriges första kommersiella elektrometanolfabrik i Örnsköldsvik. Med energijätten Uniper i ryggen ska man framställa fossilfritt bränsle av vind-el och koldioxid.

Som Ny Teknik rapporterat tidigare har Göteborgsbaserade Liquid Wind påbörjat satsningen Power to Fuel – med ambitionen att bygga anläggningar för kommersiell produktion av flytande koldioxidneutralt drivmedel.

Bränslet, kallat elektrometanol eller e-metanol, ska primärt användas inom sjöfarten.

Nu har Liquid Wind inlett samarbete med Övik Energi, ett bolag som levererar el, fjärrvärme och fjärrkyla i Örnsköldsviks kommun. Målet är att bygga den första kommersiella e-metanolfabriken i anslutning till Övik Energis kraftvärmeverk Hörneborgsverket.

Den totala investeringen är cirka 1,5 miljarder kronor, och målet är att fatta investeringsbeslut tidigt nästa år.

– Vi håller fortfarande på med tillståndsprocessen, och därtill behövs ju en kund som kan ta hela produktionskapaciteten. När de delarna är lösta så blir det Örnsköldsvik. Vi är jättenöjda både med platsen, och med samarbetet med Övik Energi, säger Liquid Winds vd och grundare Claes Fredriksson.

Liquid Winds grundare och vd Claes Fredriksson. Foto: Liquid Wind

Grön vätgas och infångad biogen koldioxid

Elektrobränslefabriken har arbetsnamnet Flagship One, och ska stå klar senast 2024. Elektrolysörer med 65 MW kapacitet ska matas med el, upphandlad direkt från nya vindkraftsparker, och producera vätgas från vatten.

Vätgasen ska kombineras med biogen koldioxid som har avskilts från Hörneborgsverkets rökgaser. Blandningen komprimeras och leds in i en metanolreaktor. Det som kommer ut ur reaktorn är metanol och vatten.

– En viktig del är att Hörneborgsverket levererar processånga till industrin, vilket innebär att man får tillgång till det året om. Tillsammans med spillvärme från elektrolysören används ånga från kraftvärmeverket för att koka vätskan ur koldioxiden efter att den avskilts från rökgaserna, och för att avskilja vattnet från metanolen, säger Claes Fredriksson.

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik ska leverera biogen koldioxid, som tillsammans med vätgas ska omvandlas till metanol. Foto: Övik Energi

Årligen ska Flagship One ta hand om uppåt 80 000 ton koldioxid, och producera 50 000 ton ren e-metanol.

”Vi blir spelare för att ställa om sjöfarten”

Kristina Säfsten, vd på Övik Energi, ser ”väldigt många nyttigheter” i samarbetet med Liquid Wind.

– Dels är de ju helt enkelt en ny kund till oss. De behöver koldioxid, ånga och elnätskapacitet, vilket vi kan leverera, säger Kristina Säfsten.

Övik Energis vd Kristina Säfsten. Foto: Leif Wikberg

Därtill bedömer man att delar av spillvärmen från Liquid Winds verksamhet kan användas i Övik Energis fjärrvärmeproduktion.

– Och inte minst så sjunker ju vårt miljöavtryck när man fångar in koldioxid från våra rökgaser och nyttiggör den. Det känns naturligtvis också bra för oss, att vara en indirekt spelare i processen att ställa om sjöfarten till fossilfritt bränsle, säger Kristina Säfsten.

Sjöfarten står i dag för cirka 2,5 procent av de globala koldioxidutsläppen, vilket är ungefär samma andel som flyget. Växthusgasutsläppen från fartygsbränsle som tankas i Sverige och används för utrikes sjöfart har ökat med över 150 procent sedan 1990, enligt Naturvårdsverket.

Rederier beredda att betala mer

Liquid Winds process har tidigare varit för dyr för kommersiell produktion. Men med sjunkande kostnader för vätgasproduktion, och för förnybar el, bedömer företaget att kalkylen håller. Visserligen blir e-metanolen inledningsvis dyrare än fossilbränsle, men bolaget räknar med att prisskillnaden jämnar ut sig under kommande år.

Läs mer: Echandias lösning på sjöfartens utsläpp: ammoniak

Därtill har FN:s sjöfartsorganisation IMO beslutat, att till senast 2050 minska sjöfartens koldioxidutsläpp med 50 procent jämfört med 2008 års nivå. Och ett antal rederier – exempelvis Maersk, världens största containerrederi – har gått ut och lovat att de ska vara helt koldioxidneutrala 2050.

– För ett stort rederi är det väldigt snabbt. Så vi tror att vissa av dem redan nu är beredda att betala lite mer för att inleda sin koldioxidminskning, säger Claes Fredriksson.

Fabriken kan bidra med effektbalansering till elnätet

Elektrobränslefabriken kan dessutom bidra med värdefull nätbalans åt Svenska Kraftnät, enligt Liquid Wind. De räknar med att köra 65 MW-elektrolysörerna cirka 8 100 timmar per år, vilket drar bortåt 500 GWh på årsbasis. Och man ska använda Siemens-elektrolysörer som har reglerbarhet på sekundnivå.

– Så vi sitter på en väldigt flexibel last: på fem minuter kan vi reglera ner 50 procent av vår totala effekt, och bidra med upp till 68 megawatts balansering när det är trångt i elnätet. Och lika snabbt reglera upp igen när nätkapaciteten finns, säger Claes Fredriksson.

Läs mer: Forskare: ”Bill Gates verkar ha snöat in lite på kärnkraft” 

Flagship One är den första e-metanolfabriken. Men företagets har stora planer. Om Liquid Wind får som de vill ska det byggas ytterligare fem anläggningar i Skandinavien fram till 2030.

– Vi räknar med att kunna slutföra en ny anläggning var nionde månad räknat från produktionsstarten i Örnsköldsvik, säger Claes Fredriksson.

Fram till 2050 hoppas Liquid Wind kunna utveckla och bygga 500 anläggningar världen över, vilket skulle minska de globala koldioxidutsläppen med uppåt 50 miljoner ton per år.

– Det motsvarar hela Sveriges årliga utsläpp, säger Claes Fredriksson.

Kraftjätten går in som delägare i Liquid Wind

Energijätten Uniper har gått in som delägare i Liquid Wind. Investeringssumman offentliggörs inte, men Uniper blir näst största ägare i startupen från Göteborg.

Och det handlar inte om ett passivt delägarskap, enligt Johan Svenningsson, vd på Uniper Sverige.

– Vi ser flera delar där vi kan gå in som partner i hela kedjan. Dels genom vår kompetens att bygga och digitalisera en sådan här anläggning, och dels i att vi kan bidra genom handel och distribution av produkten, säger Johan Svenningsson.

Läs mer: Elektrolysörer blir nyckeln i LKAB:s omställning

Med omkring 35 GW installerad kapacitet hör Uniperkoncernen till de största kraftproducenterna globalt.

– Vi kan hjälpa till att skala upp Liquid Winds verksamhet. Inom Uniper finns stort kunnande om energimarknaden, och vi är en av de största aktörerna i Europa på vätgas. Våra kompetenser passar väldigt bra in i detta, säger Johan Svenningsson.

Pilotanläggning omvandlar vind-el till vätgas

Bland annat har Uniper startat världens första pilotanläggning för att lagra vindkraft i naturgasnätet. Verksamheten, i tyska Falkenhagen, påminner om Liquid Winds planer såtillvida att man omvandlar vind-el till vätgas genom elektrolys.

I tyska Falkenhagen driver Uniper världens första pilotanläggning för att lagra vindkraft i naturgasnätet. Vätgasen framställs genom elektrolys av vind-el. Foto: Uniper

Men i stället för att framställa metanol, matar man ut vätgasen i det tyska naturgasnätet. Anläggningen, som driftsattes 2018, rapporteras ha levererat två miljoner kWh vätgas under pilotprojektets första år.

Läs mer: Svenskarna som höjer verkningsgraden på elektrolysörer

Uniper är även involverat i fler svenska elektrolys- och vätgassatsningar. I fjol offentliggjordes Project Air, ett samarbete med Fortum, Nature Energy, och kemiindustriföretaget Perstorp. Planen är att på Perstorps fabriksområde i Stenungsund bygga världens största anläggning för att fånga in koldioxid och andra restströmmar.

Uniper Sveriges vd Johan Svenningsson. Foto: Uniper

Till det ska Uniper och Fortum leverera vätgas från en elektrolysanläggning med en kapacitet på 25 MW. Därefter ska man framställa metanol, omkring 200 000 ton per år, för användning i Perstorps anläggningar.

– Det är kemiindustrins svar på Hybrit-satsningen, där vi vill ersätta befintlig metanol med fossilfri metanol, sammanfattar Johan Svenningsson.

Och Uniper tror starkt på Liquid Winds affärsmodell, enligt Johan Svenningsson.

– Vi går ju inte ”bara” in och investerar i en enskild anläggning i Örnsköldsvik. Vi ser att det här har tillväxtpotential i Skandinavien och världen, säger Johan Svenningsson.

Siemens och Uniper ingår i koncernen bakom företaget

Liquid Wind startades 2017 av Claes Fredriksson, som är ingenjör från Chalmers i grunden, och har arbetat över 20 år inom cleantech.

I konsortiet bakom Power to Fuel-projektet ingår Siemens, danska kemiteknikföretaget Haldor Topsoe, brittiska teknikutvecklingsföretaget Carbon Clean Solutions, energibolaget Axpo, och Uniper.

Övik Energi är ett kommunägt bolag som levererar el, fiber, fjärrvärme och fjärrkyla inom Örnsköldsviks kommun. Deras kraftvärmeverk Hörneborgsverket har en effekt på 130 MW.

Det helägda dotterbolaget Övik Energi Nät AB äger elnätet, och ansvarar för att distribuera el till centralorten Örnsköldsvik och den angränsande landsbygden.

Uniper är en energikoncern med omkring 12 000 anställda i över 40 länder. Med cirka 35 GW installerad produktionskapacitet är Uniper bland de största globala kraftproducenterna, och ett av Europas största gasbolag. Tillsammans med sin huvudägare Fortum är företaget den tredje största producenten av koldioxidfri energi i Europa.

Uniper planerar att göra sin elproduktion koldioxidneutral i Europa till 2035.

Tommy Harnesk

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt