Här finns litium till 500 000 elbilar per år

2019-06-24 06:00  

Gruvbolaget Savannah Resources vill starta storskalig brytning av litiumhaltig spodumen i Portugal. Men förädlingen kommer att behöva ske i Kina ett tag till.

Litium har fått en huvudroll när energisystemet ska ställas om till ett utan kol och andra fossila bränslen. Den lätta alkalimetallens joner rör sig mellan elektroderna vid upp- och urladdning av ett litiumjonbatteri.

Litium för batterier till elfordon utvinns i dagsläget huvudsakligen i Sydamerika och Australien men även i Kina. Den europeiska produktionen utgör bara cirka 1 procent av världsproduktionen, enligt EU-kommissionens Joint Research Team.

Det vill David Archer, vd för gruvföretaget Savannah Resources, ändra på. Bolaget är på väg att starta brytning av litiumhaltig spodumen i Mina Do Barroso i norra Portugal. David Archer var nyligen i Stockholm för att ragga nya investerare till projektet – som redan har lockat en del svenskar och därmed genererat inhemsk uppmärksamhet.

– Mina Do Barroso är egentligen ett ganska litet gruvprojekt. Men betydelsefullt för Europa. Det kan täcka 40 procent av Europas behov av litium till elfordon år 2025, säger David Archer och omsätter siffran till en halv miljon elbilar av Nissan Leaf-typ.

Läs mer: Här är batteriklivet som Europa måste klara

– Vi fortsätter att borra i området och göra utvärderingar längs hela fyndighetens sträckning. Det råder just nu något av en guldrush i Portugal. Det är här de stora depåerna med litium kommer att hittas, menar David Archer.

Han betonar att såväl EU som Portugal är med på tåget. Portugal har antagit en nationell litiumstrategi och EU vill sluta värdekedjan för batterier, bland annat för att värna den inhemska fordonsindustrin.

Målet är att börja få upp material i slutet av 2020 och nå full kapacitet året därpå. Efter att ha genomfört 30 000 meter provborrningar räknar Savannah Resources med att fyndigheten håller 27 miljoner ton brytbart material.

”Sådana anläggningar finns i Kina”

Runt om i världen finns ett dussintal mineraler som bryts för att utvinna litium. Spodumen är den med högst litiumhalt och därför den som det bryts mest av. I Sydamerika finns litiumet i stället som salter i sjöar.

En fördel med spodumen är att den kan omvandlas direkt till litiumhydroxid, vilket är det som används vid tillverkning av batteriets katod. De sydamerikanska litiumsaltfyndigheterna måste ta omvägen via litiumkarbonat – men har trots det utgjort en billigare framställningsmetod.

Det material som Savannah Resources får upp från sin planerade gruva innehåller bara omkring 1 procent litiumoxid. Efter krossning, flotation (en kemisk process som används för att separera material) och filtrering återstår rent spodumen med en litiumoxidhalt på cirka 6 procent.

Läs mer: Tesla varnar för en brist på de viktiga metallerna

Därefter lämnar spodumenet Savannah Resources anläggning. Nästa anhalt blir en förädlingsfabrik. Någon sådan finns inte i närheten av gruvan. Materialet kommer därför inledningsvis att skeppas till Kina, som dominerar denna del i värdekedjan.

– Alla sådana anläggningar finns i Kina men det finns ett antal aktörer som vill bygga i Europa. År 2024 räknar vi med att det ska finnas en eller två. Fram till dess får vi köra spodumen med lastbilar till hamnen i Porto, berättar David Archer.

Fyndigheten i Mina Do Barroso är relativt ytlig och sluttar långsamt neråt. Fram till 2036, då tillståndet upphör, räknar Savannah Resources med att ha nått 150 meter ner i marken i det öppna dagbrottet.

Vad kan gå fel med projektet?

– Allting. Men egentligen inget särskilt. Det finns prisrisker, licensrisker och risker vid drifttagande. Men det är inget som vi inte har en lösning på, säger David Archer.

 

Korrigerad version: Texten är uppdaterad för att förtydliga att det rör sig om litium till 500 000 elbilar om året samt att fyndigheten håller 27 miljoner ton brytbart material med en drygt en procents innehåll av litiumoxid.

Litium och spodumen

Spodumen kallas även för litiumaluminiuminosilikat (LiAl(SiO3)2) och upptäcktes först på Utö i Stockholms skärgård år 1800.

18 år senare publicerade Johan August Arfwedson och Jacob Berzelius upptäckten av grundämnet litium, med atomnummer 3 i det periodiska systemet. Alkalimetallen litium är den lättaste av alla metaller. Upptäckten av litium firade alltså 200 år i fjol.

Källa: SGU.

Johan Kristensson

Mer om: Litium Elbilar

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt