Granskning: Hur går 5g-utrullningen i Sverige?

2022-06-20 06:00  

Nu rullas den femte generationens mobiltelefoni ut över landet på bred front. Samtliga svenska operatörer har 5g-nät igång, i någon form. Störst geografisk 5g-täckning har Telia – men de andra tre operatörerna har snabbare uppkopplingar. Det visar ny statistik som Internetstiftelsen har tagit fram för Ny Teknik.

Senast 2024 ska Telenor och Tele2 ha täckt Sverige med sitt gemensamma 5g-nät, men just nu är det Telia som har bäst täckning med 5g i ungefär 75 tätorter.

Snabbast uppkopplingen i dagsläget står däremot operatören Tre för, med en nedladdningshastighet på i genomsnitt 389 Mbit/s.

Uppkopplingsstatistiken kommer från tjänsten Bredbandskollen som drivs av Internetstiftelsen, och är framtagen för Ny Teknik.

Alla operatörer redovisar den teoretiska 5g-täckningen på sina webbsidor, men Ny Teknik har tittat närmare på faktiska 5g-data från Bredbandskollen. En begränsning är att dessa mätdata enbart är insamlade med iPhone, men siffrorna ger ändå en fingervisning om stora geografiska skillnader:

I Bollebygd utanför Borås är medelhastigheten vid nedladdning med 5g hela 512 Mbit/s, följt av Alingsås med 427 Mbit/s och Jönköping med 368 Mbit/s. Siffrorna kommer från mätningar i kommuner där minst 10 mätningar har gjorts.

Trots att 512 Mbit/s är snabbt jämfört med vad 4g erbjuder så är det långt ifrån den teoretiska maxhastigheten för 5g, som är 10 Gbit/s – eller till och med mer.

Källa Internetstiftelsen, Telia

5g skiljer sig från 4g och 3g på flera olika sätt, men framför allt använder 5g fler olika frekvensband och har större bandbredd i respektive frekvensband. Frekvensbanden benämns ofta lågband (ca 700 MHz), högband (ca 3,5 GHz) och ultrahögband (ca 26-28 GHz).

För användarna innebär 5g högre datatakter och lägre fördröjning, alltså kortare svarstider. Men operatörerna gillar också 5g, då tekniken är mer energisnål och kan hantera fler användare samtidigt. Dessutom ser operatörerna framför sig att många kunder vill ha egna virtuella nät i 5g-näten, att användas för att exempelvis styra och övervaka en produktionsanläggning i realtid. Läs allt om 5g i Ny Tekniks stora guide.

När 3g rullades ut på bred front skapade Tele2 och Telia ett gemensamt bolag för utrullningen. När det gäller 5g har Tele2 i stället slagit ihop sig med Telenor. De två bolagen delar på master, basstationer och annan övrig infrastruktur.

– Det är dumt att inte dela nät och för oss är det en gåta varför Telia och Tre inte väljer att samarbeta i någon form. Slutresultatet blir dyrare för kunden och dessutom sätter de ett klart större miljömässigt avtryck, säger Björn Lindberg, nätchef på Tele2, till Ny Teknik.

5g är på väg att slå igenom

De flesta nya mobiltelefoner har stöd för 5g, och siffrorna från Internetstiftelsen visar tydligt att 5g nu är på väg att slå igenom.

I oktober 2020 gjordes ungefär 500 mätningar av 5g med Bredbandskollen, medan motsvarande siffra för maj 2022 var nästan 13 000 mätningar.

Hittills under 2022 har drygt 20 000 mätningar gjorts med Telia, vilket kan jämföras med 9 000 mätningar med Tre och 8 000 med Telenor. Sist i listan kommer Tele2 med bara drygt 5 000 mätningar i år.

Flest 5g-mätningar sedan Bredbandskollen började att registrera dem har gjorts i Stockholm, följt av Göteborg, Malmö, Uppsala och Linköping.

Nyligen presenterade analysföretaget Opensignal en undersökning av 5g-läget i Sverige. Enligt den har Tre bäst tillgänglighet med 5g, medan Tele2 generellt sett är bäst på 5g i Sverige.  Men undersökningen baserar sig på mycket färre mätningar än i underlaget som Internetstiftelsen har tagit fram åt Ny Teknik. Läs mer om Opensignals undersökning i faktarutan.

Så går det för Telias 5g-utbyggnad

Telia har redan god 5g-täckning i Halland, Skåne, Gotland, norr om Stockholm, mellan Sundsvall och Härnösand, mellan Luleå och Torneå samt i Årefjällen. Totalt 75 tätorter har 5g, och enligt Telias egna mätningar ligger uppkopplingshastigheterna där på över 1 Gbit/s.

– Storstäderna är viktiga när det gäller utrullningen av 5g, men det är ofta på vissa ställen på landsbygden, exempelvis i Norrtälje, som kapaciteten behöver förstärkas, säger Staffan Åkesson, teknisk chef på Telia, till Ny Teknik.

Läs mer: Ericsson startar öppet labb: ”Testa gränserna för 5g-uppkopplingar”

Förutom att uppgradera till 5g så moderniserar Telia hela sitt befintliga mobilnät med avseende på 4g. Uppgradering och modernisering sker klustervis – särskilt på områden där behovet är stort.

– Coronapandemin gav nya beteendemönster och ökad trafik i våra nät. Många användare har flyttat ut till sin sekundärbostad och i en hel del fall gjort den till primärbostad. Förflyttningen av trafiken är väldigt uppenbar och det skapar ett behov av att förbättra kapaciteten, säger Staffan Åkesson.

Telia har invigt sitt 5g-nät i centrala Stockholm, men det ställs väldigt specifika krav på mobilen för att nätet ska gå att använda. Foto: Tobias Ohls

Kan 5g ersätta fiber redan nu?

– Nja, fiber är det mest ekonomiska sättet att leverera snabb uppkoppling på, men där det inte är ekonomiskt lönsamt att bygga fiber så kan 5g absolut vara ett bra alternativ, säger han.

Hur ser er strategi ut för 5g-utrullningen?

– Vi expanderar kluster för kluster, och i slutet på nästa sommar kommer 90 procent av befolkningen att ha tillgång till 5g. År 2025 kommer vi att vara helt klara med moderniseringsprocessen, säger Staffan Åkesson.

Så går det för Tre:s 5g-utbyggnad

Operatören Tre har den högsta uppmätta medelhastigheten för 5g-uppkopplingar till Bredbandskollen. Däremot har bara ett tiotal större städer 5g-täckning från Tre. På bolagets egen täckningskarta listas inte bara täckningen för 5g utan även något som bolaget kallar för 5g+.

– 5g kan man använda på många olika frekvensband, men om man använder det på exempelvis 800 MHz så får man i praktiken inte mycket högre fart än med 4g. Alla som befinner sig på samma nät delar på kapaciteten. För att vara tydliga mot kunderna om de kan förvänta sig 5g med full fart eller mindre full fart, så har vi differentierat vårt erbjudande, säger Per Stigenberg, teknikdirektör och ytterst ansvarig för 5g-nätet hos Tre.

Strategin för Tre är inte att bygga ut fläckvis, utan att i stället se till att ha fullständig täckning på de platser där det byggs 5g-nät.

– I auktionen köpte vi mest spektrum per kund, för att kunna ge våra kunder en så snabb och stabil uppkoppling som möjligt. När vi säger 5g så förväntar man sig en upplevelse som är väsentligt bättre än 4g. I de städer vi lanserar så ligger vi runt 1 Gbit/s i hela innerstäderna. Det får man bara genom ett väl utbyggt nät över 3,5 GHz-bandet, och det är där vi satsar, säger Per Stigenberg.

Målsättningen är att merparten av alla kunder hos Tre ska ha 5g i slutet av 2023.

Så går det för Telenors och Tele2:s 5g-utbyggnad

Tele2 är van vid samarbeten kring nätutbyggnad. Under utrullningen av 3g-nätet drev Tele2 ett gemensamt bolag med Telia och under 4g-utrullningen drev man gemensamt bolag med Telenor. Nu under 5g-utrullningen är det Tele2 och Telenor som samarbetar under bolagsnamnet Net4Mobility.

Net4Mobility har en utrullningsplan som går ut på att hela mobilnätet ska vara moderniserat och utbyggt till 4g eller 5g vid utgången av 2024. Bolaget använder utrustning från Ericsson och Nokia, men även om ägarskapet delas mellan Telenor och Tele2 så skiljer sig upplevelsen för kunderna.

– Ur det tekniska perspektivet så är det samma radioaccessnät, men däremot är det olika tjänsteapplikationer, säger Sara Kebert, telekomveteran och nätexpert på Telenor.

Tele2:s basstation vid Hötorget har begåvats med 5g-teknik. Foto: Peter Ottsjö

Förutom att 3g byts ut mot 4g och 5g så bygger Telenor och Tele2 även ut och förstärker kapaciteten i transmissionsnätet, alltså fiberuppkopplingen som går till och från själva basstationen.

– Förutom att vi byter ut hårdvaran på respektive plats så ökar vi kapaciteten med 300 procent. Generellt sett går arbetet bra, men pandemin och kriget i Ukraina satte käppar i hjulet. Med tanke på vad som händer i omvärlden är den här utbyggnaden en av de stökigare. Däremot är det faktiskt en styrka att Sverige ligger efter många andra länder med 5g-utrullning, för det innebär att vi kan installera den andra generationens hårdvara och därmed slippa en hel del barnsjukdomar, säger Björn Lindberg, nätchef på Tele2.

Läs mer: Test: Tobii Pro Glasses 3 – ”Jag har skrämmande sällan blicken på vägen”

Strategin för 5g-utrullningen är att prioritera de platser där belastningen i 3g- och 4g-näten redan är stor. Tele2 och Telenor bygger i dagsläget enbart ut 5g på 3,5 GHz-bandet.

– Det gör vi för att kunna leverera en hög hastighet redan från start. Andra operatörer bygger ut sina 5g-nät på låga frekvenser, men det tycker jag är att blåsa kunderna lite grand. Gör man så kan man visserligen få en snygg och karta med stor 5g-täckning, men med låg hastighet. Nu i början förväntar sig kunderna höga hastigheter och då vill vi leverera det. Vi kommer först att i ett senare skede bygga ut 5g också på de lägre frekvenserna, säger Björn Lindberg.

Opensignal gav operatörern Tre högst poäng

Nyligen presenterade analysföretaget Opensignal en undersökning av 5g-läget i Sverige. Enligt den har Tre bäst tillgänglighet med 5g, medan Tele2 generellt sett är bäst på 5g i Sverige.

Enligt Opensignal har Tre högst 5g-tillgänglighet med 6,2 procent, medan Telia tar andraplatsen med 3,6 procent.

Företagets definition på tillgänglighet är hur stor andel av användaren har en aktiv 5g-uppkoppling, men det statistiska underlaget är begränsat. I hela Malmö har det exempelvis gjorts cirka 20 mätningar med Telia, i Lund tre mätningar, Uppsala 13 mätningar och så vidare. I hela Göteborg finns cirka 20 mätningar med Tele2.

Opensignals utser Tele2 utses till generell 5g-vinnare och baserar valet på att operatören är delad vinnare i alla de fem kategorier som ingår i testet. Samtidigt delar Tele2 och Telenor på samma 5g-nät och det framgår inte varför de två får skilda poängbedömning i Opensignals undersökning.

Data samlades in med hjälp av Opensignals mobilapp under perioden 1 februari–1 maj 2022.

Anders Frick

Mer om: 5g

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt