Gas eller etanol? Så här konverterar du bilen

2019-11-22 06:00  

Miljöpartiet vill att befintliga bensinbilar ska konverteras till etanol- eller gasdrift. Att skifta till etanol är relativt enkelt utfört men hur går det egentligen till att konvertera till gasdrift?

Miljöpartiets språkrör Per Bolund presenterade nyligen ett förslag om stöd för konvertering av befintliga bensinbilar till etanol- eller gasdrift.

Den som konverterar till etanoldrift ska enligt förslaget få halva kostnaden, maximalt 5 000 kronor, i direktstöd. Även för gaskonvertering föreslås stödet utgöra halva kostnaden, men i det fallet maximalt 20 000 kronor. En etanolkonvertering kostar cirka 10 000 kronor, en gaskonvertering cirka 50 000 kronor.

Argumentet är att sänka utsläppen från vägtrafiken. Till 2030 ska utsläppen av växthusgaser ha minskat med 70 procent jämfört med 2010. Klimatpolitiska rådet konstaterade i sin senaste årsrapport att målet med nuvarande beslutade åtgärder endast kommer att nås till hälften.

Läs mer: Expert: Gasfordon kan bli dödsfällor

Det är i sken av den utvecklingen som Miljöpartiets utspel ska ses. Etanolen (som i E85 blandas med 15 procent bensin) ger en utsläppsminskning på cirka 50 procent. Körs bilen på fordonsgas, som innehåller över 90 procent förnybar biogas, blir minskningen cirka 80 procent, enligt Energimyndigheten.

Konvertering till etanol - så fungerar det

Etanolbränslet som säljs på svenska mackar kallas för E85. Det innehåller 85 procent etanol och 15 procent bensin. Energiinnehållet är cirka 30 procent lägre än i bensin vilket gör att man måste tanka oftare.

De flesta bilar kan köras med en viss andel etanol även utan konvertering. Det är tillåtet att blanda i 10 procent etanol i bensinen enligt EU-direktiv. I Sverige innehåller i stort sett all bensin omkring 5 procent etanol, enligt branschinstitutet SPBI.

Vill man köra med högre andel etanol är det konvertering som gäller (såvida bilen inte är en så kallad Flexi-fuel som från början är anpassad för etanoldrift). Konverteringen innebär att bilens programvara uppdateras och den känner sedan automatiskt av andelen etanol i bränslet och anpassar insprutning efter detta.

Läs mer: Den flytande gasen väntar på sitt stora genombrott

Någon särskild etanoltank behöver inte installeras. Priset för en konvertering är cirka 10 000 kronor.

Etanolkonvertering blev laglig 2008. Två år tidigare kom den så kallade pumplagen som krävde att mackarna erbjöd etanol och blev startskottet för bränslets glansperiod – som dock kantades av rapporter om motorproblem. Kring 2015 rasade försäljningen sedan flera ekonomiska incitament tagits bort och det plötsligt blev förhållandevis dyrt att köra på E85, enligt SVT.

Andreas Cronhjort, docent i förbränningsmotorteknik på Kungliga tekniska högskolan, är dock tveksamt inställd till etanolkonvertering av bensinmotorer.

- Motorn är utvecklad för det bränsle den är certifierad för. Använder man något annat påverkar det sannolikt utsläppen av andra saker, som kolväten, kolmonoxid och så vidare. Efter en konvertering finns ingen som helst garanti att motorn ska uppfylla de krav som tillverkaren tidigare har klarat av att hantera, säger han och förordar snarare låginblandning.

Etanol kan även blandas in i diesel. Bränslet ED95 består till 95 procent av etanol och 5 procent tändförbättrare, förmodligen glykol. Men det krävs specialanpassade dieselmotorer som vanligen endast återfinns i tyngre fordon, typ bussar. Få tankstationer tillhandahåller ED95.

Konvertering till gasdrift – så fungerar det

Gaskonvertering innebär ett betydligt större ingrepp jämfört med konvertering till etanoldrift, främst eftersom gasbehållare också behöver få plats i bilen. Dessutom krävs gasledningar, gasspridare och ventiler, plus programvara för styrning.

Arbetet tar cirka 16–18 timmar att genomföra, enligt Alexander Enulescu, vd på företaget Konvegas som utför konverteringar till gasdrift. Prislappen ligger på omkring 50 000 kronor.

Det är huvudsakligen bensinbilar som konverteras, av två skäl. Dels finns det inget färdigt regelverk för gaskonvertering av dieselbilar. Dels så blir de ekonomiska och miljömässiga fördelarna mindre eftersom dieselmotorn kräver att gasen hela tiden blandas ut med en viss mängd diesel.

Konverteringen fungerar både för äldre motorer med ett insprutningssystem kallat MPI, Multi-point injection, men även nyare direktinsprutade varianter. För varje direktinsprutad motortyp måste dock en unik lösning utvecklas. Även riktigt gamla bilar med förgasare kan konverteras men då krävs en speciell mixer för att blanda in gasen som kan vara svår att få tag på.

Vid uppstart och de första kilometerna drivs bilen enbart av bensin eftersom gasen först behöver värmas upp. Detta sker med en regulator kopplad till bilens kylsystem.

När motorn har uppnått tillräcklig temperatur slår den automatiskt över till gasdrift. Tar gasen slut går den tillbaka till bensindrift igen. Används motorvärmare kan man i vissa fall helt komma undan den inledande bensindriften, enligt Alexander Enulescu.

Målsättningen är att bilen ska få en räckvidd på gas på minst 300 kilometer, men det beror också på biltyp och kundönskemål. Gastankarna placeras vanligen under golvet i bagageutrymmet, ofta kan reservhjulsbaljan användas. Inte sällan blir resultatet en höjning av golvet med cirka en decimeter, vilket så klart innebär en försämring av lastförmågan.

Det vanligaste är att gastankar av stål används men komposit blir vanligare och vanligare. Komposittankar är upp till 70 procent lättare men kostar betydligt mer. Det brukar krävas mellan 10 och 20 kilos gaslagringskapacitet för att nå 300 kilometes räckvidd, beroende på bil.

Efter konvertering görs en registreringsbesiktning och fordonet kommer därefter vara registrerad som gasbil.

Det tycks inte finnas någon större omfattning av motorproblem efter konvertering till gas. Alexander Enulescu har konverterat omkring 1 000 fordon och aldrig upplevt att det skadat motorn, menar han.

Frågetecknen kring gasbilar (och -bussar) brukar i stället handla om gastankarna, som har en begränsad livslängd.

Ett antal fall av tryckkärlsexplosioner har inträffat, vilket Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 2016 uppmärksammade i en rapport. 2018 infördes nya regler för gasbilar som bland annat innebär att tankarna vid varje besiktning måste täthetskontrolleras.

Sveriges fordonsverkstäders förening välkomnar Miljöpartiets förslag och påpekar att varje mekaniker skulle kunna konvertera 50 fordon per år till gasdrift.

Se upp med garantin

Vid så väl etanol- som gaskonvertering måste man som konsument vara uppmärksam på hur det påverkar bilens garanti, som normalt slutar gälla vid modifiering. Biltillverkarnas branschorganisation Bil Sweden påpekar att den som utför konverteringen måste se till att tillhandahålla likvärdiga garantier eller försäkringar samt se till att materialsatsen är typgodkänd.

Johan Kristensson

Mer om: Gas etanol

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt