Forskarna såg ingen effekt av Iphones nattläge

2021-05-17 12:48  

Det blåa ljuset sägs störa vår sömn. Iphone har infört en funktion där skärmen ändrar sin färgtemperatur – men nu visar forskning att Night Shift-läget inte gör någon skillnad.

Vetenskapen är har ännu inte nått konsensus kring huruvida vår sömn påverkas av skärmarnas blåa ljus, från mobiltelefoner, läsplattor och datorer. Viss forskning har pekat mot att våglängden har en mer drastisk effekt på nivån av melatonin – det hormon som gör oss sömniga, jämfört med annat ljus.

Bland annat har forskare vid Harvard tidigare genomfört ett experiment som jämförde effekten av blått ljus mot grönt ljus. Efter 6,5 timmars exponering sänktes melatoninnivån under dubbelt så lång tid hos försöksgruppen som hade utsatts för blått ljus jämfört med den gröna gruppen.

För att bemöta det förmodade problemet har Iphone infört läget Night Shift, där skärmen ändrar sin färgtemperatur bort från det blåa ljuset och istället går mot den gula delen av färgspektrat. För Android-telefoner finns samma funktion, då kallad Night Mode.

Läs mer: Svensken hittade säkerhetsbrist i Mac OS: ”Allvarligt av flera skäl”

Men nu har forskare vid Brigham Young University i Utah publicerat en studie i Sleep Health som visar att Night Shift-funktionen inte förbättrar sömnen. De 167 deltagarna i undersökningen delades upp i tre grupper: Med och utan Night Shift påslaget – samt en grupp som inte använde någon mobiltelefon innan de skulle sova.

"Bland alla resultat fanns det inga skillnader mellan de tre grupperna. Night Shift är inte överlägset jämfört med att använda din telefon utan Night Shift, eller till och med än att inte använde telefonen alls", säger BYU-professorn Chad Jensen på universitetets hemsida.

Mätte sömnkvalitet

Under studien mätte man hur lång tid det tog för deltagarna att somna, sömnens längd samt dess kvalitet. Bland annat sov försökspersonerna med accelerometer runt handleden. Bäst sov de som fick det rekommenderade antalet timmar och inte använde mobilen – men slutsatsen i studien var ändå att det inte fanns några skillnader avseende sömn som kunde tillskrivas Night Shift.

– Det verkar finnas skillnader i de olika resultat som forskare kommer fram till när det gäller effekten av skärmens ljus på vår sömn. Vissa studier har visat att skärmljus kan påverka vår sömn, medan andra inte lyckats påvisa en sådan effekt. Studierna har ofta olika upplägg och relativt få deltagare och troligtvis finns det viktiga faktorer som påverkar hur vi påverkas av ljus på kvällen, men det vet vi ännu inte så mycket om, säger Frida Rångtell, som är sömnutbildare på Slumra.

Under sin tid som forskare vid Uppsala universitet genomförde Frida en studie som publicerades 2016. Där fick 14 deltagare läsa en bok på en läsplatta med den starkaste ljusinställningen, samt samma alster i pappersform, vid två olika tillfällen. Personens melatoninnivåer mättes och sömnen studerades med EEG-elektroder som mäter hjärnans elektriska aktivitet. I likhet med forskarnas resultat vid Brigham Young University så verkade det blåa ljuset inte ha någon inverkan.

– Vi såg inga effekter på hur sömnen påverkades – kring hur trötta deltagarna kände sig eller hur lång tid det tog för dem att somna. Men det finns andra studier där man exempelvis har sett att fyra timmars skärmanvändning på kvällen kan trycka ner melatoninnivåer och göra så att det tar längre tid att somna, säger hon.

Läs mer: Så fungerar Spotifys ”bilradio” – som bara släpps i USA

Frida anser att man inom området ofta drar ganska stora växlar på resultatet från små studier, trots att vetenskapen uppenbarligen ännu inte har ett facit. Och det finns forskning som har visat på stora skillnader i tolerans för ljus på kvällen, där vissa personers melatoninnivåer sjönk redan vid några få lux.

– Troligtvis finns det även individuella faktorer som påverkar, som ålder, var man bor i världen – om man exempelvis har stora årstidsskillnader. Hur mycket dagsljus man får på dagen och vad man gör på kvällen, säger hon.

Men Frida slår fast att det oavsett resultaten kring blått ljus finns en koppling mellan skärmanvändning på kvällen och sämre sömn.

– Det är stort problem generellt idag som jag tror vi behöver bemöta. Att faktiskt kunna stänga av så att kroppen och hjärnan får chans till återhämtning och vila. Men det är väldigt svårt när vi hela tiden har datorn eller mobilen som pockar på vår uppmärksamhet. Framförallt tror jag att det här påverkar ungdomars vardag, säger Frida Rångtell.

John Edgren

Mer om: Iphone

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt