Energilager het lösning för mer vindkraft

2018-05-28 06:00  

Det blir ingen ny kabel mellan Gotland och fastlandet. Men ön kan ändå bygga ut mer vindkraft. Lösningen kan vara ett hybridlager för energi.

Region Gotland har ambitiösa mål för vindkraften på ön. Till år 2020 vill regionen öka dagens installerade effekt om 182 MW vindkraft till 700 MW.

Men egentligen ligger Region Gotlands vindkraftsmål ännu högre. Problemet är anslutningen till fastlandet. Den kan inte ta emot mer el.

Stamnätsägaren Svenska kraftnät har tidigare undersökt möjligheten att bygga en ny likströmskabel mellan Gotland och fastlandet, för att möjliggöra en utbyggnad av vindkraften. Men i början av 2017 meddelade Svenska kraftnät att kabeln skulle bli för dyr.

Företaget Innoenergy har undersökt om energilager kan vara ett alternativ till en ny kabel. Slutsatserna, som nyligen presenterades, är att ett hybridlager av batterier och superkondensatorer kan vara lösningen.

– Batterier och superkondensatorer kan göra samma jobb som en kabel men till lägre kostnad. En sådan lösning kan ersätta nätinvesteringar, säger Bo Normark, Innoenergys expert på energilager.

”Energilager är en lovande teknik”

Enligt rapporten skulle ett sådant hybridlager undanröja risken för strömavbrott och göra det möjligt att installera ytterligare 140 MW vindkapacitet.

Superkondensatorerna skulle snabbt kunna svara på förändringar i elanvändning medan batterier kan leda ut el på nätet vid tillfällen när fel behöver åtgärdas.

Ett sådant hybridlager bedöms kosta ungefär 365 miljoner kronor. Enligt Innoenergy skulle en ny kabel kosta ungefär 3 miljarder kronor.

Men frågan om energilager på Gotland ska utredas ännu en gång. Vattenfall, som äger elnätet och fastlandsförbindelsen på Gotland, ska göra en liknande undersökning. Syftet är att avgöra om det med energilager går att öka vindkraften och samtidigt minska strömavbrotten på ön.

– Energilager är en lovande teknik. Sedan om den håller hela vägen återstår att svara på, säger Fredrik Carlsson, forskningsansvarig för elnät på Vattenfall.

”Billigare än 300 miljoner”

Arbetet kommer bland annat att omfatta studier av olika lager tekniker och ska vara klart i höst.

– Vi kommer att titta på olika batterityper, litiumjon och blybatterier, och även kombinationer av superkondensatorer. Vårt första steg blir att titta på vilken storlek lagret behöver ha i termer av energi och effekt, berättar Fredrik Carlsson.

Sannolikt kommer studien att utgå ifrån en önskad vindkraftsutbyggnad om 150 MW. En möjlig lösning kan vara en stegvis utbyggnad av energilagret, i takt med att nya vindkraftsparker blir klara.

Arbetet ska mynna ut i en rekommendation om man bör satsa på energilager på Gotland eller inte, och i så fall vilken typ av lager som är den mest optimala lösningen.

– Jag tror att vi kommer att hitta ett lager som är billigare än 300 miljoner, säger Fredrik Carlsson.

Men det kommer att dröja innan ett lager är på plats på ön. Tidigast kan det finnas där 2021, tror Fredrik Carlsson.

Hälften kommer från vinden

Gotland använder ungefär 1 TWh elektricitet per år. Öns vindkraftverk och import från fastlandet står för cirka hälften var. Under 2017 kom 554 GWh från vindkraft och 1,7 GWh från solceller.

Det finns 143 vindkraftverk, med en sammanlagd installerad effekt om 182 MW, på Gotland. Enligt Innoenergy är det nära elnätets maxgräns om 195 MW.

Elförbindelsen för högspänd likström mellan Gotland och fastlandet togs i drift 1954. De nuvarande likströmskablarna byggdes på 1980-talet och har en kapacitet om 130 MW vardera.

Svenska kraftnät har undersökt möjligheterna att bygga en ytterligare elförbindelse till fastlandet, men meddelade i maj förra året att det blir för dyrt.

Innoenergy föreslår hybridlager

Innoenergys förslag är ett hybridlager med batterier och superkondensatorer. Batterierna ska kunna leverera 90 MW i uteffekt och lagra 105 MWh. Superkondensatorerna ska kunna ge 20 MW i uteffekt och lagra 0,17 MWh.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt