Ellevio stoppar ny vindkraft i Värmland

2020-10-27 07:07  

På grund av en flaskhals i stamnätet säger Ellevio nej till all ny storskalig elproduktion i Värmland. Nu undersöker bolaget om vindkraften i stället kan minska sin elproduktion.

Kapacitetsbrist i elnäten är ett känt problem i storstäderna. Elnäten har inte hunnit byggas ut i samma takt som samhällets elbehov har vuxit. Det gäller framför allt det nationella stamnätet, som ägs av Svenska kraftnät.

Nu har även Värmland drabbats av kapacitetsbrist i stamnätet. Men problemet är det omvända. Här handlar det inte om att elanvändningen har ökat utan om att nya elproduktionsanläggningar planeras.

I början av juli fick regionnätsägaren Ellevio besked av Svenska kraftnät, som äger stamnätet, att det inte går att koppla in mer elproduktion till stamnätet i Värmland. Orsaken är en flaskhals på stamnätet strax söder om Värmland, på en ledning mellan Trollhättan och Göteborg.

”Det kommer in fler och fler intressenter”

Nyligen fattade därför Ellevio beslut om att stoppa all ny anslutning av vind- och solkraft i det värmländska elnätet. Beslutet gäller ny elproduktion över 1 MW och berör alltså inte villaägare som vill montera solceller på taket.

– Det finns ett antal intressenter som vill investera i mer vindkraft. Även på solkraftsidan har vi sett intresse för större parker. Det kommer in fler och fler intressenter, innan de kommer för långt i planerna måste vi meddela att det inte finns kapacitet i elnätet, säger Tomas Brunzell, elnätschef för Ellevio i Mellansverige.

Läs mer: Svenska vindkraftverk slår rekord: ”Driver utvecklingen”

De vindkraftsprojekt som redan är under byggnation påverkas inte av Ellevios beslut. Hur länge produktionsstoppet kommer att vara är oklart.

”Vindkraften påverkar ledningarna längre söderut”

Svenska kraftnät planerar att förstärka ledningen mellan Trollhättan och Göteborg, men arbetet väntas inte vara klart förrän 2028.

– Det är för sent för de två större vindkraftsparker som är på gång öster om Karlstad. De skulle behöva ha anslutning 2023 eller 2024 för 200-300 MW, säger Tomas Brunzell.

Det finns ett stort intresse för att bygga vindkraft i Värmland och västra Dalarna. Svenska kraftnät har nyligen accepterat anslutning av 1 100 MW i tre anslutningspunkter från vindkraft som håller på att byggas i området.

– Det påverkar ledningarna längre söderut. Det finns också ett stort tryck från importerad el från Norge. Den ska också in på ledningen och gå via västkusten söderut till Malmö eller till export, säger Tobias Edfast, nätutvecklingschef på Svenska kraftnät.

”Det är en utmaning”

Nu undersöker Ellevio och Svenska kraftnät tillsammans om de planerade vindkraftsparkerna skulle kunna anslutas till elnätet genom att de tecknar produktionsavtal som innebär att de inte matar ut full effekt hela tiden.

– Det försämrar deras affär eftersom de inte kan producera fullt ut hela tiden, men det kanske kan vara ett sätt att hantera situationen tills flaskhalsen är åtgärdad. Hur stor reduktion det skulle kunna handla om är för tidigt att säga, säger Tomas Brunzell.

Han understryker att dialogen med Svenska kraftnät är god.

– Svenska kraftnät hade inte kunnat förutse den väldigt kraftiga utökningen av vindkraften. Det har gått snabbt, så det är en utmaning för dem också. För tio år sedan var en normal anslutning av en vindkraftspark 10-30 MW, men nu får vi förfrågningar om 200-300 MW, säger Tomas Brunzell.

Linda Nohrstedt

Mer om: Elnät Vindkraft

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt