Dolda nätverket bakom kryptoraketen Quickbit

2019-09-04 09:40  

Startupen Quickbit köper och säljer kryptovaluta för miljarder och går redan med vinst. Men bakom den skinande fasaden döljer sig ett dolt personnätverk med kontroversiella inslag.

Artikeln publicerades först i  Affärsvärlden.

I mars 2006 genomförde Ekobrottsmyndigheten en razzia mot ett kontor på Kungsgatan i Stockholm, bara några portar upp från Stureplan. Målet för operationen var betaltjänstföretaget Scandinavian Net Logistics som på kort tid hade växt till en omsättning i hundramiljonersklassen. Netlog, som bolaget kallades i kortform, var en ny sorts betalningsförmedlare, ett svenskt fintech-bolag redan innan den benämningen fått någon större allmän spridning.

Men Ekobrottsmyndigheten misstänkte att det pågick brottslighet på kontoret. Tillslaget gjordes efter en stor förutredning där tysk underrättelsetjänst, EU:s bedrägeribekämpningsbyrå Olaf och Skatteverket deltog. I korthet gick misstankarna ut på att Netlog var en del i ett upplägg att runda spärrarna för amerikanska medborgare att spela på utländska spelsajter med sina kontokort.

Netlog erbjöd en lösning där den enskilda kunden istället köpte en digital produkt som gav ett värdebevis, detta värdebevis kunde sedan användas på den önskade spelsajten. I bankernas och kortföretagens transaktionssystem flaggades därmed inte betalningen som en speltransaktion utan såg ut att vara ett köp av en harmlös produkt på internet. Åklagaren hävdade också att Netlog tömdes på överskottet, bland annat med hjälp av falska fakturor.

När åtalet kom år 2008 riktades huvudmisstankarna mot två svenska affärsmän, idag 51 och 52 år gamla. De ansågs ha styrt hela upplägget bakom kulisserna även om de inte syntes i någon formell roll i Netlog. Åklagaren påstod sig ha bevis för detta i form av e-post och inspelade telefonsamtal. I ett sidoåtal anklagades 51-åringen också för att ha mutat en polis.

Läs mer: Kina vill förbjuda brytningen av bitcoin

Men de åtalade nekade alla till brott och menade att myndigheterna slagit ner på ett gäng oskyldiga entreprenörer. Hela den gigantiska utredningen slutade också i ett stort fiasko för Ekobrottsmyndigheten. Stockholms tingsrätt kastade ut alla brottsmisstankar med start i en dom i början på år 2010.

Samtliga friades helt, utom 52-åringen som dömdes till några månaders fängelse för ett mindre bokföringsbrott och skattebrott.

Netlog var inte det första affärsprojektet som 51-åringen och 52-åringen samarbetade kring. Vid millennieskiftet var de aktiva i en bankverksamhet i den karibiska övärlden som kraschade år 2003. Och när domen kom i Stockholms tingsrätt hade deras namn redan dykt upp i ett nytt kortbetalningsprojekt.

Det skulle inte heller bli den sista gången de samarbetar kring en ny affärsidé på det finansiella området.

Quickbit en fixstjärna

Snett mitt emot porten där Netlogs kontor en gång låg på Kungsgatan ligger ett av huvudstadens många kontorshotell, ytterligare någon port upp från Stureplan. Här har fintechbolagen Quickbit och Intergiro haft sin svenska bas de senaste åren.

Quickbit har varit en fixstjärna på den svenska småbolagsmarknaden sedan noteringen på NGM:s Nordic MTF den 11 juli. Mitt i sommarstiltjen rusade aktien som mest nästan 500 procent. Bolaget värderades plötsligt till en bra bit över miljarden och aktiviteten i handeln kunde mätas med de allra största bolagen på Stockholmsbörsen.

På en månad hann enbart användarna på nätbanken Avanzas chatt skriva nästan 5 000 inlägg om bolaget.

Efter bokslutsrapporten den 20 augusti, som inte togs emot väl av marknaden, har aktien backat tillbaka en del men bolaget värderas när detta skrivs fortfarande till över 800 miljoner kronor. Premiären på aktiemarknaden kan därmed inte beskrivas med något annat ord än succé.

Succé är det också för investeringsbolagen Abelco och Front Office, även dessa noterade hos NGM, som är storägare i Quickbit och som fick rikligt med optioner för att backa upp den nyemission som genomfördes innan listningen.

Emissionen övertecknades rejält. Front Office har i två omgångar också köpt mer aktier över marknaden. Att en storägare ökar innehavet efter en kursrusning på flera hundra procent är givetvis en stark signal till omvärlden.

Läs mer: Här är Microsofts ambitiösa plan för Bitcoin

Som om detta inte var nog går Quickbit, trots sin unga ålder, redan med vinst. Bolagets grundades så sent som år 2016 och rullade för snart ett år ut sedan ut betalningslösningen QB Direct.

När räkenskapsåret stängdes den sista juni kunde bolaget uppvisa en transaktionsomsättning på imponerande 2,3 miljarder kronor. Av detta får Quickbit behålla omkring 2 procent vilket det senaste räkenskapsåret gav en vinst före skatt på 2,5 miljoner kronor.”

Vd Jörgen Eriksson gav en ljus bild av bolaget i intervjuer med nyhetsbyråerna efter rapporten:

– Vi är ett fintechföretag med en unik produkt i en ny och snabbt växande marknad. Jag har god tillförsikt om bolaget och framtiden, sa han till Finwire.

– Att agera på en global marknad är som ett oändligt hav av potentiella affärer. Det verkar inte finnas gränser. Men vi ska växa under kontroll, sa han till Direkt.

QB Direct gör det möjligt att genomföra köp på internet med kryptovaluta, bland annat Bitcoin Cash. Quickbit går in som en mellanhand mellan konsumenten och exempelvis en e-handlare eller spelsajt.

När kunden ska betala används ett vanligt kontokort men i första steget köps en kryptovaluta som sedan förmedlas via Quickbits system till e-handlaren som på detta sätt får betalt och kan leverera varan eller tjänsten. Säljaren får alltså betalt i kryptovaluta, inte i euro, dollar eller kronor.

Enligt Quickbit innebär växlingen till kryptovaluta bland annat att risken för bedrägerier minskar. Detta då bolaget har rutiner för att upptäcka blufförsök och enligt egen uppgift stoppar så mycket som 30 procent av alla transaktioner innan de hinner genomföras.

Lyckas bedragare ändå genomföra transaktionen står Quickbit för risken. Bolagets tjänst gör också att leverantören kan få betalt direkt och inte måste invänta bankernas kortinlösenprocess.

När Affärsvärlden, Ny Tekniks systertidning, provar QB Direct på en spelsajt får vi veta att detta är ”ett fantastiskt alternativ till kreditkortsbetalningar” och att vi ska använda QB Direct om vi av någon anledning inte kan betala direkt med kort.

Spelsajten kommunicerar med Quickbits servrar och vi erbjuds att växla in allt från 30 dollar upp till 2 000 dollar till en kryptovaluta som sedan kan användas för att fylla på spelpotten på sajten. Där avbryter vi testet. Allt verkar fungera precis enligt den bild av transaktionstjänsten som beskrivs i bolagets noteringsinformation.

Men Quickbit kanske ändå inte berättat allt som en investerare på aktiemarknaden kan vara intresserad av att veta.

Stökig resa för Quickbit

När Affärsvärlden på kontorstid under flera olika dagar ringer det nummer som enligt noteringsinformationen ska gå till kontoret i Stockholm så möts vi av en telefonsvarare som meddelar att ”vi har för närvarande stängt”.

Måhända handlar det om ett tillfälligt fel på telefonsystemets inställningar men det är ett exempel på en annan sida av Quickbit, en sida där ett ganska ungt och omoget bolag framskymtar. På flera sätt märks det att Quickbit haft en ganska stökig resa internt den senaste tiden.

För att vara ett bolag i miljardklassen är ledningen milt sagt slimmad och rotationen har varit hög. Efter bara tre år är bolaget inne på sin tredje vd och andra ordförande. Jörgen Eriksson, som ledde bolaget genom listningsprocessen som vd, lämnade överraskande posten i slutet av augusti.

Han ska framöver arbeta med internationell expansion och förvärv i en mindre formell chefsroll. Ny vd är Serod Nasrat som arbetat i bolaget sedan förra året med att bygga upp verksamheten i Stockholm.

Läs mer: Kärnkraftverk användes för att gräva kryptovaluta

Ingen av dem vill idag uttala sig om bolaget utan hänvisar frågor till ordföranden Sven Hattenhauer. Denne greppade klubban precis före listningen hos NGM, då dåvarande ordföranden Bengt Lagergren, som varit med under hela startfasen, klev ner från posten. I slutet av augusti kom beskedet att Bengt Lagergren senare i år helt ska lämna styrelsen.

Bilden av Quickbit som tillväxtraket fick sig också en törn i bokslutskommunikén. Omsättningen under sista kvartalet var lägre än under kvartalet före. Dessutom fortsatte problemen med ett skralt kassaflöde. Under våren förklarade Quickbit detta med att den bank som löser in kortbetalningarna betalar ut pengar i efterskott med lång fördröjning.

Denna tidsfrist skulle efter omförhandlingar dock ha förkortats betydligt. Trots det verkade läget vara i stort sett oförändrat fram till halvårsskiftet. Då hade bolaget 7,5 miljoner kronor i kassan men mer än 42 miljoner kronor deponerade hos olika samarbetspartners.

”Då QuickBit hanterar stora volymer av transaktioner kräver våra samarbetspartner deposition av säkerhet, vilket resulterar i en förhandlingsfråga avseende storlek på säkerhet, så kallad rullande reserv”, skriver bolaget i bokslutsrapporten.

Vilka är då dessa samarbetspartners som hjälper Quickbit med att lösa in kortbetalningarna och rekrytera nya kunder?

Grundades 2016

”Bolaget grundades i juni 2016 av internationellt verksamma svenska entreprenörer med bred erfarenhet av innovativa lösningar för den globala finansindustrin.”

Så beskriver Quickbit själva starten av bolaget i memorandumet inför listningen hos NGM. Exakt vilka dessa entreprenörer är framgår dock inte. Tidigare ordförande Bengt Lagergren och vd Jörgen Eriksson stämmer delvis in på beskrivningen med det undantaget att Jörgen Eriksson klev in som senior rådgivare först våren 2018.

När Affärsvärlden tittar närmare på nätverket runt bolaget visar det sig att det bland raden av samarbetspartners ges fler ledtrådar och att spåren leder till 51-åringen och 52-åringen från berättelsen om Netlog (se grafik och faktaruta).

Det handlar om fyra bolag som visar sig vara helt avgörande för Quickbits verksamhet. Det är svenska Intergiro (tidigare FTCS Sweden), Celoxo Limited på Cypern, Northern Voucher Systems (NVS) i Montenegro och Eurofed i Frankrike. Intergiro levererar ett system för bedrägeriprevention. NVS och Eurofed hjälper Quickbit med inlösen av korttransaktioner och vouchers. Celoxo marknadsför QB Direct mot ett nätverk av potentiella kundkontakter och står i princip helt för inflödet av nya kunder.

Det visar sig att samtliga av dessa bolag, utom Celoxo, drivs av personer som har kopplingar till 51- och 52-åringens historiska affärer. Bolagen nämns i Quickbits noteringsinformation men där framgår inte att bolagen kontrolleras i en snäv personkrets.

Enligt det cypriotiska bolagsregistret står en Michail Michas angiven som ägare till Celoxo. Mycket mer går inte att få fram, det finns få spår av bolaget på internet förutom en enkel hemsida. Celoxo uppges alltså sitta på det stora nätverket av potentiella kunder. Celoxo sålde också bolaget Rockmint i Gibraltar till Quickbit under förra året. Som dotterbolag är Rockmint idag navet i verksamheten, det är där transaktionerna flödar.

För den som betraktar Quickbit-sfären utifrån väcks därmed en hel del frågetecken då så många nyckelfunktioner hanteras av externa bolag som Quickbit formellt inte har kontroll över. Bolaget äger exempelvis inte heller det wallet-system som används för förvaring av kundernas kryptovalutor. Även denna tjänst köps in från ett externt bolag, dock inte knutet till den övriga partnerkretsen.

Bolaget pekar självt på risker med upplägget i memorandumet:

”Bolaget är även starkt beroende av underleverantörer på teknik- och säkerhetssidan. Skulle någon av dessa samarbeten upphöra så föreligger en risk för att Bolaget kan komma att uppleva ökade kostnader för leverans av sin tjänst, med direkt följd att Bolagets marginaler minskar.”

Förutom affärsrisken väcks också frågor om samarbetsavtalens innebörd och de villkor som Quickbit gått med på med tanke på de nära personbanden. Har allt skett på armlängds avstånd? För en extern aktieägare är detta mycket svårt att ta reda på.

Ointressanta i sammanhanget

Det finns slående likheter i affärsidén bakom Quickbit och 00-talets Netlog. I båda fallen används en mellanliggande värdebärare för att genomföra transaktionen. Tidigare handlade det om digitala värdekuponger, nu används kryptovaluta.

En annan likhet är strulet med de kortinlösande bankerna. Netlog blev utslängt från flera banker, däribland Handelsbanken och Danske Bank, på grund av stora mängder problemtransaktioner, exempelvis med krav på återbetalningar. Bolaget inledde istället en jakt på nya bankpartners i flera olika länder för att kunna hantera efterfrågan.

Quickbits dåvarande vd Jörgen Eriksson berättade i en intervju, som publicerades på Youtube före listningen, att bankerna sätter ett tak på mängden möjliga transaktioner. Han beskrev detta som ”en hämmande faktor i vår tillväxt”. Bolaget upplever ovanpå detta alltså även betalningsfördröjningar.

Flera olika källor beskriver 51- och 52-åringen som idémakarna även bakom Intergiro och Quickbit. De många banden på personnivå och ägarkopplingar via bolag pekar också mot att de har intressen i verksamheten. Det visar sig också att 52-åringen är en av de som har en plats på kontorshotellet där Intergiro hyr in sig.

Tidigare ordföranden Bengt Lagergren som haft insyn i bolagssfären i flera år, och alltså var ordförande i Quickbit fram till i somras, svarar väldigt undvikande när entreprenörsduons namn kommer upp.

– [51- och 52-åringen] är väl ganska ointressanta i sammanhanget annars borde jag ha känt till dem bättre.

Men känner du till dem?

– Jo, jag ju känner till dem, men jag har väldigt lite att rapportera som skulle kunna vara av intresse.

Quickbits nuvarande ordförande Sven Hattenhauer bekräftar dock delar av Affärsvärldens uppgifter. Men han tillägger att de band som funnits nu hör till historien.

– Jag vet att de tidigare haft en mindre ägarpost på under 10 procent tillsammans, är dock osäker på om de haft någon operativ funktion. Vid etableringen i Gibraltar våren 2018 sålde de samtliga aktier i bolaget. Idag har de ingen roll i bolaget, de finns inte som en del av oss på något sätt, säger Sven Hattenhauer.

Det visar sig inte stämma helt. Enligt den senaste officiella aktieboken från Euroclear daterad den 28 juni i år äger både 51-åringen och 52-åringen omkring 2 procent av bolaget var. Lägger man till deras närmaste bekantskapskrets så kommer man upp i en aktiepost på över 10 procent. Den är i dagsläget värd över 72 miljoner kronor.

När Affärsvärlden visar grafiken över alla person- och bolagskopplingar säger han sig inte känna till detta sedan tidigare.

– Detta är ny information för mig, så jag får lov att återkomma.

Han pekar dock på att beroendet av de fyra partnerbolagen är minskande då Quickbit arbetar med att ta in fler partners vid sidan av de befintliga.

– De villkor vi lyckas förhandla fram med tillkommande partners är ofta något bättre, i första hand beroende på de höga volymer vi nu genererar. Samtidigt sker då en omförhandling med existerande partners så att avtalen optimeras till vår fördel. Vi konkurrensutsätter våra leverantörer löpande vilket bland annat bidragit till de kraftigt höjda marginaler vi kunnat uppvisa i kvartal fyra nu senast.

– Vi fokuserar även på att ytterligare öka lönsamheten i våra transaktioner genom att i högre grad själva hantera många av funktioner som vi idag köper av våra leverantörer. Detta är mycket aktiv men också långsiktig process, tillägger Sven Hattenhauer.

Quickbit har nyligen flyttat till ett nytt kontor i Stockholm och arbetar nu aktivt med att bredda ledningsgruppen samt ta in ett flertal nya anställda på olika positioner. Bolaget kommer under den närmaste framtiden att investera i att förbättra och utöka sin tjänsteportfölj. Sven Hattenhauer hoppas att bolaget ska få lugn och ro att fokusera på verksamheten efter en ganska turbulent period de senaste månaderna.

– Vi har inte vuxit för fort, däremot har vi liksom de flesta tillväxtbolag stött på en del tekniska problem på resan som medfört hinder, kostnader och så vidare. Dessa hade vi gärna sluppit även om de nu är hanterade och åtgärdade. Nu tittar vi på olika modeller för att utvidga och optimera våra intäktsflöden ännu mer.

När Affärsvärlden får tag på 52-åringen berättar han att han varit engagerad i Quickbit men att han idag bara arbetar inom Intergiros verksamhet. Han bekräftar att han har kvar en aktiepost i Quickbit:

– Jag ser inte hur det kan misslyckas och de som driver det hela är supervassa. Som liten investerare är det bara luta sig tillbaka och beundra.

Affärsvärlden har inte lyckats nå 51-åringen för en kommentar.

Affärsvärlden kontaktade under förra veckan en rad personer med inblandning i ovanstående bolags verksamhet, däribland 51-åringen, för att få deras kommentarer till artikelns innehåll. 51-åringen valde att istället förekomma artikeln genom att ge en kommentar i ett pressmeddelande som skickades ut av Front Office Nordic den 2 september.

I pressmeddelandet bekräftar 51-åringen Affärsvärldens uppgifter. 51-åringen beskriver bland annat att han och hans nätverk har varit med under uppbyggnaden av Quickbit. Sfären ska också vara ägare av bolaget Eurofed som är Quickbits partner när det gäller kortinlösen.

"Vi har jobbat tillsammans med bland annat QuickBit där vi hjälpt bolaget att lansera system med högvolymsinlösen genom bolag i vår sfär, tex vårt helägda dotterbolag Eurofed och vår samarbetspartner Nothern Voucher. Vi har ett mycket kompetent team och nätverk där vi kan stötta de bolag där vi har intressen", säger 51-åringen i pressmeddelandet.

Han beskriver också sin bakgrund inklusive de tidigare brottsmisstankarna:

"Jag har jobbat i finansbranschen hela mitt liv och har varit entreprenör i branschen de senaste 18 åren framförallt inom segmentet betalningar. Jag drivs av att hitta nya arbetssätt i gamla strukturer. Jag har inte varit aktiv i Sverige de senaste 13 åren, då jag åtalades för skattebrott men efter flera års utredning så vann rättvisan och jag blev helt frikänd. Att bli oskyldigt anklagad, är en fruktansvärd situation att befinna sig i, men rättssystemet bevisade tillsist min oskuld."

Här är nätverket bakom Quickbit

1. Quickbit EU AB noterades på NGM i mitten av juli. Ordförande är Sven Hattenhauer, vd på Abelco (10), som tog över efter Bengt Lagergren (11) strax före noteringen. Ny vd är Serod Nasrat som klev in när Jörgen Eriksson (12) överraskande lämnade posten i slutet på augusti. Största ägare är FTCS Intressenter (8), Front Office Nordic (9) och Abelco.

2. Quickbit Limited (Gibraltar) är det operativa dotterbolaget som hanterar betalningsflödena. Bolaget köptes av Celoxo Limited (3) under 2018 för knappt tio miljoner kronor. Verksamheten bestod då av ett progamvarusystem samt kunddatabaser inom området kryptovaluta.

3. Celoxo Limited är ett cypriotiskt bolag som representeras av Michail Michas. Bolaget fick aktier som ersättning när Gibraltar-bolaget (2) såldes till Quickbit.

4. Eurofed France SARL kontrolleras av en internationell affärsman (13) och sköter en stor del av den kortinlösen som Quickbit behöver hjälp med. Bolaget beskrivs som underleverantör till NVS (5) och har ett avtal med BNP Paribas.

5. Northern Voucher Systems doo (Montenegro) kontrolleras av Spaniensvensken (14) och ska enligt Quickbit leverera ett ”inlösensystem av vouchers och kortinlösen”. Samarbetar med Eurofed (4).

6. Intergiro International Stockholm AB (tidigare FTCS Sweden) utvecklar och tillhandahåller olika fintech-tjänster. Levererar bland annat bedrägeripreventionssystemet Daquiri till Quickbit. Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen som ett e-pengainstitut och står bland annat också bakom en voucher-betaltjänst riktad till den brasilianska marknaden. Intergiro uppger i sociala medier att man har omkring 80 medarbetare och en utvecklingshub i vitryska Minsk. FTCS Intressenter (8) och Front Office Nordic (9) är stora ägare liksom ett utländskt bolag som kan kopplas till 51-åringen (16). I styrelsen sitter bland andra en internationell affärsman (13) och en storinvesterare (15). Även Bengt Lagergren (11) har tidigare suttit i styrelsen.

7. Digiclearing Europe AB är registrerat som ombud för Intergiro hos Finansinspektionen. Driver verksamhet i Kalmar dit man tidigare i år bland annat rekryterade penningtvättskompetens och kundtjänstpersonal Spaniensvensken (14) sitter i styrelsen. Bolagets relation till Quickbit är inte känd.

8. FTCS Intressenter är stor ägare i Quickbit (1) och Intergiro (6) och ägs i sin tur till stor del av Storinvesteraren (15) som också sitter i styrelsen. Bengt Lagergren (11) är suppleant.

9. Front Office Nordic AB är ett NGM-listat investeringsbolag som är stor ägare i Quickbit och Intergiro. Garanterade nyemissionen inför listningen. Har i sin tur en ägare som kan kopplas till 51-åringen (16). Spaniensvensken (14) sitter i styrelsen.

10. Abelco Investment Group AB är ett NGM-listat investeringsbolag som är stor ägare i Quickbit (1) och garanterade emissionen före listningen. Vd är Sven Hattenhauer som inträdde som ordförande i Quickbit i juli.

11. Bengt Lagergren har varit engagerad i flera av sfärens bolag de senaste åren, däribland som ordförande för Quickbit (1) och ledamot i Intergiro (6). Kommer att lämna Quickbits styrelse senare under hösten. Sitter sedan början av året i det nybildade bolaget Blockchain Voucher AB som har okänd relation till Quickbit.

12. Jörgen Eriksson har agerat internationell affärskonsult under en lång rad år, bland annat i egna bolaget Bearing Consulting. Kom in som senior rådgivare åt Quickbit (1) och Intergiro (6) våren 2018 och klev senare in som vd för Quickbit, en roll han nu precis lämnat. Känner 51- och 52-åringen sedan början av 00-talet då han utförde ett konsultuppdrag åt duons dåvarande finansgrupp. Tog med sig en medarbetare därifrån när han startade Bearing Consulting.

13. Den internationella affärsmannen har en bakgrund på bland annat BNP Paribas. Beskrev sig som engagerad i utvecklingen av Quickbit (1) i en intervju 2017. Var under flera år vd för Intergiro (6) men sitter nu enbart i styrelsen. Kontrollerar franska Eurofed (4) som är Quickbits huvudsakliga partner för kortinlösen. Kom i kontakt med 51- och 52-åringen under Netlog-åren.

14. Spaniensvensken har haft en rad olika styrelseuppdrag i bolag med koppling till 51- och 52-åringens affärer sedan mitten av 00-talet. Har idag uppdrag i bland andra NVS (5), Front Office (9) och Digiclearing (7).

15. Storinvesteraren sitter i styrelsen på FTCS Intressenter (8) där han också är största ägare, samt Intergiro (6) och Quickbit (1). Är via ett annat bolagsuppdrag kopplad till 51-åringens närmaste krets av vänner och affärspartners.

16. 51- och 52-åringen har enligt Affärsvärldens research varit inblandade i framväxten av Quickbit (1) och Intergiro (6). Duon har arbetat tillsammans i olika finansiella affärsprojekt sedan åren kring millennieskiftet. 52-åringen har två gånger dömts till fängelse för ekonomisk brottslighet. Även 51-åringen har åtalats men friades helt i en dom som kom 2010. Duons inriktning har förutom banktjänster och utfärdande av kontokort främst varit betalningsförmedling av olika slag. Synliga ägarkopplingar via bolag finns till Intergiro (6) och Front Office Nordic (9).

17. Ett Cypern-registrerat bolag angavs vid en stämma våren 2015 som största ägare i Intergiro (6). Representerades då av 51-åringen.

18. Ett spanskt bolag står som delägare i Front Office (9) sommaren 2019. Har tidigare också agerat garant i en nyemission i Abelco. Vid olika tillfällen kopplat till 51-åringen eller närstående affärspartners.

Per Agerman

Mer om: Kryptovaluta

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt