”Det muterade viruset verkar binda in lättare till våra receptorer”

2020-12-21 15:46  

Den nya mutationen av coronaviruset som har upptäckts i Storbritannien sägs vara 70 procent mer smittsam. Men vad menas med det?

Den nya mutationen av coronaviruset kallas för VUI 202012/01. Enligt Storbritanniens premiärminister Boris Johnson är den nya varianten 70 procent mer smittsam.

Svenska Folkhälsomyndigheten anser dock att det är för tidigt att säga säkert att mutationen gör viruset mer smittsamt och i så fall hur mycket. Ytterligare analyser pågår i Storbritannien.

Men om siffran angående 70 procents högre smittsamhet visar sig vara sann, hur ska den förstås?

Läs mer: Det här vet vi om vaccin mot covid-19

Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet, tror att det handlar om virusets förmåga att ta sig in i mänskliga celler.

– Normalt sett är det en halvkomplicerad procedur när viruset ska in i cellen. Men det muterade viruset verkar binda in lättare till våra receptorer. Det är tydligen någon liten mutation i spike-proteinet, har jag läst mig till, vilket gör att bindningen går lättare, säger han.

Det skulle alltså kunna innebära att en mindre mängd viruspartiklar behöver komma in i kroppen för att celler ska bli infekterade och sjukdom bryta ut.

”Än så länge påverkas inte vaccinen”

Förutom i Storbritannien har virusmutationen upptäckts i enstaka fall i Danmark, Nederländerna och Belgien. Hittills har den inte setts i Sverige. Inget tyder på att den nya virusvarianten skulle ge allvarligare sjukdom hos dem som drabbas.

Spikproteinet sitter på utsidan av coronaviruset och utgör de taggar eller spikar på coronabollen som präglar nyhetsrapporteringen under 2020. Med hjälp av spikproteinet kan viruset fästa och ta sig in i de mänskliga cellerna.

Men även vaccinutvecklingen riktar in sig på att få immunförsvaret att blockera coronavirusets spikprotein. Sverige har avtal om vaccinköp med fem läkemedelsbolag och samtliga av dessa har fokus på just spikproteinet.

Inget tyder på att de vaccin som utvecklats inte skyddar mot muterade coronavirus. Foto: Tsafrir Abayov/AP/TT

Därför spreds en stor oro när ett muterat virus tidigare upptäcktes hos minkar i Danmark och Nederländerna. Flera mutationer sågs i genen som kodar för virusets spikprotein. Farhågan var att mutationen kunde leda till att de kommande vaccinen skulle bli verkningslösa.

Den risken är dock försumbar när det gäller virusmutationen i Storbritannien, menar Björn Olsen.

– Än så länge påverkas inte vaccinen. Men om mutationerna fortsätter, så att spike-proteinet verkligen ändrar struktur och karaktär, kan det påverka vaccinernas effekt. Men där är vi inte än. Verkligen inte, säger han.

”De små stegens tyranni driver fram mutationer”

Det som framför allt skapade oro i samband med mutationen hos mink var att den dök upp i en ny art, nära människor.

– Varje gång ett virus möter en ny djurart ökar mutationsgraderna, det är en regel inom biologin, säger Björn Olsen.

Hittills har många små mutationer noterats hos coronaviruset. Björn Olsen bedömer att det kan ha hänt upp till 10 000 gånger sedan det upptäcktes i Kina för ett år sedan.

Risken är att viruset så småningom förändras så mycket att de vaccin som utvecklas nu blir verkningslösa mot de nya varianterna. Björn Olsen tror att nya vaccin kommer att behövas i ett längre perspektiv.

– Sannolikt kommer vi att behöva utveckla andra vaccinvarianter, kanske om ett, två eller tio år. Men då har vi tekniken och har det på rull.

Han bedömer dock inte att det är lika illa som med influensan, där vaccinet måste anpassas för den nya influensastammen varje säsong.

– Influensaviruset är galet på det sättet att det inte har någon proof reading. I coronaviruset är det de små stegens tyranni som driver fram mutationer för coronaviruset har en proof reading-mekanism som läser av kopiorna så att de inte blir fel. Men ibland fallerar det lite grann, säger han.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt